Keek op de Week (52)

Datum:
 • maandag 2 januari 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte- en dieptepunten in week 52  (25 dec. tot 31 dec. 2016)
  Plaats 1 

  Onzekerheid huishoudelijke hulpverlening 

  Zorgkompas geeft aan geen licht huishoudelijke hulp meer te verlenen. Zij sluiten geen contract met Inclusio. Waarom? Geen mens die het meer weet. Het kan niet anders dan dat het om geld gaat. Hoe kan dit? Zit het zorgcontract gemeente Hollands Kroon/ Inclusio zo gammel in elkaar, dat een onderaannemer een blokkade in de zorgdoelstelling H1 kan oprichten? Heeft onze politiek verantwoordelijke van Gent (Ouderen Partij) weer liggen snurken en contracten getekend waar zij de ballen verstand van heeft.
  Van Gent - 7


  Plaats 2 

  Het eerste schip in Kooyhaven 

  Gaat u zelf eens kijken; in de uiterste zijd/oost hoek ligt tussen de modder van de nieuwe dijklichamen een kottertje dat door het plaatselijke leugenblaadje NHD omschreven is als: “de teerling is geworpen”. Daarmee aangevend dat de havenactiviteiten nu gaan losbarsten en het succes van Kooyhaven aanstaande is. Steuntje in de rug voor Meskers dus;
  op 31-12-2016 geven we Meskers dan maar een opkikkertje !    + 


  Plaats 3 

  Verwarring in Hollands Kroon 

  Mevrouw van Gent deelde op schriftelijke vragen van PvdA-er Buczynski mee dat in Hollands Kroon 60 incidenten met verwarden zijn geweest in 2016.
  Van Gent: “Wij werken met wijkteams en diverse ketenpartners met specifieke expertise op basis van maatwerk. Daarbij maken wij gebruik van bestaande structuren en onder meer een zogeheten sociaal calamiteitenplan”,

  JAS: Een prachtig edoch volkomen nietszeggende management talk waarmee van Gent haar ziel schoonveegt en vanuit den hoge neerziet op het gewriemel van de mieren.

  Overigens: Hollands Kroon kent geen specifieke aanpak voor verwarde mensen – snapt u het nog?

  Het lijkt er sterk op dat mevrouw van Gent tot de groep van die 60 verwarden behoort en als wethouder derhalve niet op haar plaats is.

   Van Gent: - 7 


  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten