Asielmigratie: protesten tegen asielopvang vooral genegeerd

Datum:
 • woensdag 4 januari 2017
 • in
 • Categorie:
 • 5
  Ondanks de eerdere protesten tegen diverse opvanglocaties en moeite met asielmigratie van de autochtone bevolking, stellen de gemeenten zelf met zelfgenoegzame tevredenheid vast dat ze dit alles vooral genegeerd hebben. En er mee wegkwamen.
  BY  · 3 JANUARI 2017

  Kort gezegd, de overheid meldt elkaar tevreden dat de burger eenvoudig plat te walsen blijkt, als het er op aan komt. Die tevredenheid doet nog het meest walgen.
  ‘.. heeft de overgrote meerderheid van de gemeenten voet bij stuk gehouden’ en volgens plan asielzoekers gehuisvest.
  (..)
  De vele protesten tegen de opvang van vluchtelingen hebben er slechts zelden toe geleid dat de plannen niet doorgingen. Volgens een dinsdag verschenen inventarisatie van EénVandaag heeft ‘de overgrote meerderheid van de gemeenten voet bij stuk gehouden’ en volgens plan asielzoekers gehuisvest.
  Wat EenVandaag heeft gevonden aangaande de manier waarop gemeenten met inspraak omgaan interesseert me maar matig: veel illusies daarover had ik al niet meer. Maar het blijft deprimerend hoe men daarover bericht:
  .. de periode van augustus 2015 tot mei 2016, toen de toestroom van asielzoekers piekte en op tientallen plaatsen werd geprotesteerd tegen plannen voor opvanglocaties. Tegen 88 van die plannen organiseerden tegenstanders demonstraties. In slechts vier gevallen kregen ze hun zin.
  Hetgeen ook nog wordt gevolgd door de bijna spijtige constatering dat het COA wel degelijk opvanglocaties schrapte:
  Toen de asielinstroom daalde, schrapte het COA ook zelf geplande opvanglocaties. Op 21 plaatsen ging de opvang om die reden niet door, ook al waren de gemeenten voorstander.
  Wat is de teneur hiervan? Gewoon maling hebben aan wat de burger wenst, gemeenten!!
  Wat ik graag zou zien is een onderzoek naar de ellende die per opvanglocatie volgde voor de directe omgeving. Afgaande op de algemene berichtgeving in de Nederlandse MSM, die al niet al te ruimhartig was teneinde verdere protesten te ontmoedigen, hadden de tegenstanders veel vaker gelijk dan de voorstanders, en dan heb ik het echt niet over zielige gezinnetjes die hierdoor van opvang zouden zijn uitgesloten.
  Met terugwerkende kracht zien we hier dus hoe de elitaire Nederlandse bestuurderen denken over de bevolking van de door haar bestuurde gebieden. Onthoud dat als binnenkort de burgemeester uw hoogbejaarde moeder komt feliciteren met haar 101e verjaardag, en uitspreekt hoe blij hij is dat ze tot twee jaar terug geen opvang van overheidswege nodig had, omdat die toen niet geboden kon worden wegens andere prioriteiten.
  De Wereld NU  2 reacties :

  Anoniem zei

  In Petten zijn ze dolblij dat Het asielopvang gaat sluiten. Nog niet zo lang geleden moest er met alle geweld een asielzoekerscentrum komen, kosten nog moeite werden gespaard, zelfs de rechter moest er aan te pas komen, maar het is de politiek toch gelukt. De uitbater is er rijk mee geworden, wat er voor de politiek aan de strijkstok is blijven hangen is niet bekend. Petten gaat dus dicht maar in Hollands Kroon wordt nog volop gedebatteerd waar het nieuwe asielzoekerscentrum moet komen, wie gaat er in HK zijn zakken mee vullen?
  Verleden jaar een bevolkingstoename van meer dan 100.000 mensen in Nederland, dat is toe te schrijven aan (islamitische)migranten van Afrikaanse afkomst. De gezinshereniging moet nog komen, het is niet te hopen dat ze allemaal hun halve dorp laten overkomen want dan kunnen de Nederlanders doorwerken tot hun honderdste, of zou er een simpele ziel zijn die denkt dat ze allemaal aan het werk gaan? In Duitsland zijn op de honderdduizend migranten slechts 540 asielzoekers aan het werk gegaan, wat de rest doet hebben we weer kunnen lezen na Oudejaar, het is zondermeer een verrijking voor onze cultuur(als je extreem links bent tenminste).

  Sam Kooy zei

  Ik schreef in mijn brief aan het voltallige gemeentebestuur reeds over de dwangmatige beslissing van de zogenaamde "burgervader" Nawijn, dat het azc er koste wat het koste zou komen. Hij maakte er immers glashard zijn eigen verhaal van de mening van het publiek totaal negerend !

  Een reactie posten