Keek op week 47

Hollands Kroon -  Hoogte- en dieptepunten in week 47  2016  (19 tot 26 nov. 2016) 

Raadsvergadering Hollands Kroon 22 november, kwestie Lombard.....


Plaats 1: 

Buczinsky (raadslid PvdA), verwijt de heer Moras uit Nieuwe Niedorp en ingezetene van Hollands Kroon, dat hij ‘ook niet zuiver op de graat is’. Dit naar aanleiding van het feit dat hr. Moras bij het inspreken gezegd heeft dat toen Nawijn in 2012 burgemeester van HK werd hij Nawijn een pluim (red JAS; echte rietpluim) gegeven heeft maar dat hij van plan is hem een grotere pluim te geven indien hij vertrekt. Deze maal uitsluitend voor zijn vertrek.
Het is de mening van JAS dat Buczinsky door deze uitlating jegens Moras zich op eenzelfde niveau begeeft als Nawijn jegens de familie Lombard (zure gekken) en honoreren wij haar uitspraak met
– 7 punten. 

Opgemerkt moet worden dat Nawijn tijdens het inspreken door hr. Moras verscheidene malen trachtte Moras af te kappen maar het was de verdienste van de griffier dat Moras uit kon spreken. Helaas, door zijn poging de democratische rechtsgang (inspreekrecht) te belemmeren is JAS gedwongen Nawijn weer een paar minpunten te geven: – 5 punten.

Plaats 2: 

De heer Meijer (184), Seniorenpartij Hollands Kroon, haalt naar aanleiding van de gemeenteraadsdiscussie over Nawijn’s uitlatingen jegens de familie Lombard zelfs het Nieuwe Testament Johannes 8:7 erbij door te quoten: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Meijer geeft voorts toe in zijn jeugd ook wel eens kattenkwaad uitgehaald te hebben. De man heeft dus een fenomenaal geheugen maar zijn begripsvermogen takelt aardig af. Meneer Meijer vergeet dat Nawijn. die in HK de rol van burgemeester mag spelen, boven de partijen moet staan en een voorbeeldfunctie dient te vervullen, daarvoor vorstelijk betaald wordt en dat 87% van de bevolking inmiddels Nawijn liever ziet vertrekken gezien de ervaringen met hem de afgelopen 4 jaar. Geen echte democraat die Meijer. Meijer krijgt hiervoor, rekening houdend met zijn leeftijd – 1 punt. 

Plaats 3: 

De heer Wittink, ex - Lada, vond de uitlatingen van Nawijn niet zo erg en wilde wat woordjes in de aanklacht aanpassen; ‘geschokt’ moest ‘zeer verbolgen’ worden en meer van dat geneuzel. Wittink stemde tegen de motie; deze was hem te zwaar. JAS – Hoezo ? (zie plaats 4)
Wittink; – 2 punten. 

Plaats 4: 

Na stemming over de motie van treurnis was de uitslag 26 voor en 2 tegen (Wittink en Meijer). Aangenomen dus maar nu komt het:

Een motie van treurnis betekent NIETS!

Hoofdzaken zijn:
1. Uitsluitend bedoelt om teleurstelling uit te spreken.
2. De motie heeft geen bindende kracht – voor meer info: Wikipedia ‘motie ven treurnis’.
3. Een motie van treurnis is terecht als er voorheen niets aan te merken zou zijn geweest op Nawijn en dus alleen geschikt voor een eenmalige uitglijder.

Wat ziet de raad nog in een burgemeester waarin de bevolking niets ziet;

87 % wil Nawijn weg!

De raad laat zien lak te hebben aan de bevolking, heeft geen voeling met wat er leeft. Voor de arrogantie jegens de bevolking krijgt de raad – 8 punten. 

Plaats 5:

Naar aanleiding van het gedrag van de burgemeester en het feit dat hijzelf het dossier ‘Nawijn – Lombard/zure gekken’  in handen heeft, merkte de heer Eichhorn het volgende op:
Heeft het niet te maken met de bedrijfscultuur van Hollands Kroon? 
Waarop een onderdrukte storm van verontwaardiging losbrak vanuit de overige raadsleden, hetgeen deze vooronderstelling van Eichhorn volgens JAS alleen maar bevestigde. De heer Eichhorn (GL) is de eerste in de gemeenteraad van HK die de vinger op deze fundamentele etterende wonde legt; dat doet zeer bij de overige slaapmutsjes die uit hun dromen ruw wakker geschud worden. Vandaar de verontwaardiging want de rest van de raad is hiervoor te dom, te laf en/of streeft eigenbelang na. Slapen zij liever verder?
Voor deze vooronderstelling, die voor JAS de waarde van een vaststelling heeft, krijgt Eichhorn – GroenLinks + 8 punten


Redactie JAS
7 reacties :

Anoniem zei

JAS, mee eens.Mooi geschreven.

Sam Kooy zei

Eichorn: van mij plus 10 punten terwijl de rode eveneens aanmerkelijk hoger zouden behoren te zijn !

Bakker zei

Jammer dat er nog niet een aantal integere politici zijn te vinden in Hollands Kroon, van het CDA of VVD en in mindere mate LADA en Senioren valt niets te verwachten, dat stelletje is alleen uit op eigen belang.

Anoniem zei

Het lijkt of Stichting Jas de waarheid goed heeft begrepen en ook zo heeft omschreven.

Dhr. Meijer en Dhr. Witting kunnen nu gelijk met Nawijn vertrekken en misschien gedrieën op huwelijksreis gaan. Onacceptabel voor een partij bestuur en hun kiezers! Hopelijk zullen de inwoners van Hollands Kroon dit laten merken met de aankomende verkiezingen. Dhr. Eichorn is heel dapper en rechtvaardig om de waarheid naar buiten te brengen en dit vervolgens in daden wil omzetten. Dhr. Eichorn verdient de dikke pluim die Nawijn in 2012 heeft gekregen van Dhr. Moras. Want zijn stelling is burgervader waardig en niet die van burgemeester Nawijn zelf. Duidelijk mag zijn dat Nawijn direct zijn pluim moet inleveren omdat hij de pluim heeft misbruikt.
Dhr. Moras had dus een goede reden om de pluim weer terug te vragen van Nawijn.

Dus inwoners de enige manier om te laten merken dat u het niet eens bent met de gang van zaken is te stemmen op een partij die werkelijk iets doet voor zijn burgers. Immers anders gaat deze corruptie gewoon door. Er moeten nieuwe bezems komen die de vriendjespolitiek wegvegen en ervoor moeten zorgen dat de burgers niet behandeld worden als het vuil voor de bezem.

Anoniem zei

Het lijkt of Stichting Jas de waarheid goed heeft begrepen en ook zo heeft omschreven.

Dhr. Meijer en Dhr. Witting kunnen nu gelijk met Nawijn vertrekken en misschien gedrieën op huwelijksreis gaan. Onacceptabel voor een partij bestuur en hun kiezers! Hopelijk zullen de inwoners van Hollands Kroon dit laten merken met de aankomende verkiezingen. Dhr. Eichorn is heel dapper en rechtvaardig om de waarheid naar buiten te brengen en dit vervolgens in daden wil omzetten. Dhr. Eichorn verdient de dikke pluim die Nawijn in 2012 heeft gekregen van Dhr. Moras. Want zijn stelling is burgervader waardig en niet die van burgemeester Nawijn zelf. Duidelijk mag zijn dat Nawijn direct zijn pluim moet inleveren omdat hij de pluim heeft misbruikt.
Dhr. Moras had dus een goede reden om de pluim weer terug te vragen van Nawijn.

Dus inwoners de enige manier om te laten merken dat u het niet eens bent met de gang van zaken is te stemmen op een partij die werkelijk iets doet voor zijn burgers. Immers anders gaat deze corruptie gewoon door. Er moeten nieuwe bezems komen die de vriendjespolitiek wegvegen en ervoor moeten zorgen dat de burgers niet behandeld worden als het vuil voor de bezem.

Anoniem zei

Akkerman schrijft.
RAADSVERGADERING HOLLANDSKROON.
WETTEN EN WETEN, HOREN ZIEN EN ZWIJGEN !
AANGESPROKEN OOK ALS “ZURE GEKKEN” BURGERS VAN H.K.?
Meneer Nawijn kan dan wel zijn excuses aangeboden hebben aan de familie Lombaard,
maar je kunt niet altijd alles zeggen wat je denkt. De heer Nawijn is burgemeester, ” een burgervader “, hij heeft een voorbeeldfunctie! Wij waren ook op de vergadering, samen met de familie Lombaard zaten wij op de tribune, naast elkaar.
Ook wij zijn al jaren in conflict met de Gemeente, dus neem ik aan, dat wij ook
” zure gekken ” zijn.
Wij hebben met drie gezinnen, enige tijd geleden, geprobeerd om burgemeester Nawijn
te spreken te krijgen, maar helaas had de burgemeester geen tijd voor ons.
Het was een openbare vergadering, dus de uitspraak van de heer Nawijn van
– wat doen die mensen hier – raakt kant noch wal. Je zegt niets, houd je mond, doet alles op een eerlijke manier, althans dat probeer je, maar je krijgt wel de zwarte Piet toegespeeld. Ik hoop, dat de heer Nawijn nog eens goed nadenkt en een volgende keer de mensen persoonlijk benadert en naar hen luistert. Dus niet achteraf een dergelijke uitspraak ventileren.
Wij zijn van mening dat iemand met MS ( mevr.Lombaard ) een mantelzorgkamer wordt onthouden naast haar huis door het College Hollands Kroon. Dit is onmenselijk en lang bekend bij de gemeente!. Naar de op 27-09-2016 in een civiele rechtszaak door een vertegenwoordigster van de Gemeente gedane uitspraak, heeft het college besloten dat de grond van Planetenlaan 2 zal worden onteigend, waardoor de bewoonster geen zorgwoning meer mag bouwen om hun verdere leven bij elkaar te blijven. Dit alles om een omgevingsvergunning van de buren in stand te houden, die niet verleend had mogen worden en welke thans bij de Raad van State ligt ter beoordeling.
Planetenlaan 2 en Verbindingsweg 10 zijn anderhalf jaar gestoord in hun privacy door
2 opgehangen camera’s door de buren op hun terrein. Hier wilde de gemeente niet op de APV. handhaven.
Vlak voor de rechtszaak werden de camera’s verwijderd en werd er z.g.n gehandhaafd, waardoor wij ” geen proces belang ” meer hadden, maar wel met de kosten werden opgezadeld en de gemeente hun handen in onschuld wast en de buurman hier mee hielp en nu een president werking schept voor iederéén om dat ook te doen.
Er zijn nu al een aantal zaken geweest over overbouw, verjaring en landje pik, waar wij als buren in het gelijk gesteld werden. Vervolg zaken liggen nog onder de rechters en Raad van State. Burgemeester Nawijn vindt dat 2 cm. wel mag, maar de burgemeester kent de wet waarschijnlijk niet en gaat over de uitspraken van de rechters heen!. 0 cm. is de tolerantie, de werkelijke overbouw is 59cm Maar de rechters denken daar in hun uitspraken heel anders over dan Nawijn!
Misschien laat de burgemeester zich eenzijdig voorlichten.
De geestelijke en financiële schade van drie aanwonende buren is enorm en zal de
schade van Planetenlaan 2A enorm overschrijden. Ik kan mij niet voorstellen dat de Raad van Hollands Kroon hiervan op de hoogte is geweest Overal moet op bezuinigd worden, maar geld en tijd voor ambtenaren en rechtszaken tegen ons, is er genoeg blijkbaar.
Uren – dagen – maanden – jaren, sinds 2006, zijn met deze zaak gemoeid.

K. Akkerman.
WIERINGERWERF.

Theo Moras zei

Het moet toch niet gekker worden, een motie van Treurnis maakt einde Zure Gekken verhaal.
Met nog een reactie uit onverwachte hoek.

Ik was dan wel niet ‘geschokt’ maar wel zeer verbaasd dat juist mevrouw Buczynski met dergelijke argumenten op het inspreken reageerde.
Mevrouw Buczynski reageerde met de opmerking dat Moras zelf ook ‘niet zuiver op de graat zou zijn’ en dus eigenlijk geen recht van spreken had omdat ik mezelf ook af en toe kwetsend zou hebben uitgelaten over bepaalde wethouders in de voormalige gemeente Niedorp.
Maar mocht ik me af en toe kwetsend hebben uitgelaten dan zal daar ongetwijfeld een terechte reden voor zijn geweest als dat werkelijk gebeurd en zo opgevat is door de betrokken wethouders.
Ik zou mevrouw Buczynsky er wel op kunnen wijzen dat ze zelf ook dondersgoed weet op welke wijze die of deze ongewenste fusie tot stand is gekomen.
Dat is louter en alleen doordat de gemeente Niedorp dus het College van Burgemeester en Wethouders enkel en alleen onjuiste gegevens aan Den Haag en de Provincie overhandigd hebben.
En waar een meerderheid van de gemeenteraad willens en wetens achterstond dus ook mevrouw Buczynsky al was het niet van harte.
Toch is dat feitelijk nog veel erger als wat burgemeester Nawijn nu op z'n geweten heeft,hij zegt gewoon hoe hij er over denkt maar als burgemeester is dat beschamend en zeker ongepast.
Wat er bij die herindeling heeft plaatsgevonden is naar mijn weten zelfs een politieke doodzonde, die weliswaar is begaan maar zonder consequenties is gebleven.
Mogelijk zal het waarschijnlijk ook wel kwetsend geweest zijn, maar dat mag de burger er toch niet van weerhouden om de waarheid en realiteit naar buiten te brengen.
Sterker nog de waarheid en realiteit mag of moet zelfs gesproken en onder ogen worden gezien.
En dat is helaas door de gekwetste wethouders cq raadsleden zeer zeker niet gebeurd en dat weet het PvdA fractielid ook maar al te goed of zal ze dat zich niet meer kunnen herinneren?
Zo niet dan staat mij ook waarschijnlijk een aanklacht wegens smaad en laster te wachten, net als waar gedeputeerde Jaap Bond destijds ook mee dreigde en waar de provincie om begrijpelijke reden vanaf heeft gezien.

Een reactie posten