Gemeentelijk trottoir vegen........

Datum:
 • dinsdag 30 augustus 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Een brief aan de gemeente Hollands Kroon.


  _______________________________________________________________

  Onkruidwieder Wilhelminalaan.

  Never van gehoord op ons eiland Texel. Mensen van tegen de 80 jaren, die uit vermeende liefde voor de gemeente  groenonderhoud verrichten. Gratis uiteraard. Een gemeentebestuur van Hollandskroon dat daaraan geen geld wenst uit te trekken. Hetzelfde gemeentebestuur (burgemeester en de wethouders) dat bulken geld uitgeeft t.b.v. van haar/hen welkome speeltjes.

  Vriend Meskers, de wethouder,  is hiervan het grote voorbeeld en nog niet gesproken over van Gent terzake van het gedoe met haar bezuinigingen in de Zorg. 
  Meskers die een hoge uitkijkpost in Den Oever zo nodig vindt maar er geen geld voor krijgt en tóch doorzet, Meskers die een Waddenbelevingspunt zo nodig vindt terwijl er al een uitzichtpunt aanwezig is, Meskers die een donatie naar ik meen van €50.000 uit de gemeentepot – dat zijn des' burgers gemeentelijke belastinggelden – voor Sail Den Helder zo nodig vindt, Meskers die een grote donatie van zo'n €350.000 aan Den Helder zo nodig vindt voor de realisering van de Kooyhaven. Een haven, nota bene tussen 2 bruggen waarvan de aanleg door Royal Haskoning absoluut werd afgeraden. Maar Meskers sloeg alles in de wind en ging samen met zijn Helderse collega's onder het mom van  vasthoudendheid en ondernemerschap door met zijn plannen die – zoals hij zei – een lange  termijn visie nodig hadden. Overigens nauwelijks gegadigden voor die haven. Alle schitterend gekozen woorden maar uiteindelijk holle frasen.
  En een Meskers die de verplaatsing van de oude vuurtoren (van De Haukes en niet Westerland) in Den Oever persé nodig vindt. Meskers ? 't Ja, wat vindt Meskers niet ? Gezegend zij de inwoners van  Hollandskroon.

  Van Gent hielp 646 ouderen met financiële en psychische nood de afgrond in door haar direkte bezuinigingen van een 3-tal miljoenen euro's. In de Huishoudelijke Hulp 1 welteverstaan ten koste van hen die dat zo nodig hadden en hebben. Een groot geluk dat zij door de rechter na haar fatale beleid op het rechte pad werd gezet. Excuses ? Nooit één keer van wethouder van Gent van deze gemeente. Aftreden vanwege die blunder ? Eveneens never van dezelfde wethouder die nota bene óók nog lid is van de politieke club Senioren Hollandskroon.

  Dan wederom Meskers. Hij zei eerder “mooie subsidies” te hebben binnengehaald maar zei er bewust niet bij dat dat slechts aanvullende financiën waren. De rest wordt n.l. door de inwoners van Hollandskroon betaald. Rechtstreeks uit eigen portemonnee ! Uit de OZB, Reinigingsrecht, Rioolbelasting e.d. ! Het wachten is nu nog op door HK te verhogen belastingen om tekorten bij de uitvoering van allerhande speeltjes te kunnen oplossen. Om vermeende tekorten te dekken. Ze hebben zich voorlopig al ingedekt aangezien de OZB in Hollandskroon al op bovengemiddeld peil is gebracht. 
  Meskers die koste wat het kost zijn miljoenen ZÁL blijven  uitgeven ter meerdere glorie van hemzelf en ten behoeve van zijn dingetje  Waddenpoort c.a. In de verwachting van Waddenpoort een toplocatie te maken om in zijn droombeelden misschien wel Volendam en zelfs Texel te overrulen.
  Een hem niet welkome poll van Wieringernieuws over de verplaatsing van de vuurtoren noopte hem voor de tweede keer een gemeentelijke poll te openen. En ja hoor: een procent of 60 was vóór de verplaatsing ten koste van minimaal €100.000,= ! Met de mening van de Wieringers – de vuurtoren behoort immers geschiedkundig voor 100% hén toe en zeker niet de inwoners van de vroegere andere gemeenten –  wilde hij absoluut geen rekening houden omdat juist HIJ die toren wilde verplaatsen. Hij moest en zou !! Kinderlijk genoeg, het was ZIJN dingetje. Hij hechtte meer belang aan de stem van een 'tVeld'ner, een Niedorper, een Lutjewinkeler, een Haringhuizer, een Moerbeker  en/of een Waarlander ! Wisten die veel ! En dát was nou juist zijn bedoeling ! En ja hoor, kreeg uiteraard zijn gewenste zin ! Maar een nieuwe poll dezer dagen op Wieringernieuws geeft andermaal aan dat bijna 80% van de stemmen tegen verplaatsing is. Voor alle duidelijkheid aan Meskers: “dit zijn voornamelijk de geschiedkundig eigenaren oftewel Wieringers !” Maar daaraan zal hij ongetwijfeld geen boodschap hebben om dat er “al het nodige is geregeld en afgesproken “. Die Meskers geeft geen enkele waarde aan de uitslagen in Wieringernieuws. Tot dán dus.  Maar dán vindt hij, verbazingwekkend genoeg,  Wieringernieuws  plotsklaps op zijn pad en vindt dat opeens ZÓ belangrijk dat hij spoorslags besloot om de 3e voortgangsrapportage van het project Waddenpoort daarin op te nemen. Zowaar begint een wethouder buiten de muren van het gemeentehuis iets belangrijk te vinden en zelfs mee te denken met de gemiddelde inwoner !

  Maar verder: het gemeentebestuur verloor €136.000,= door een stomme fout binnen het ambtenarenapparaat. De firma die de nieuwe vuilniswagen zou leveren ging namelijk failliet en de rekening was al betaald. Weg geld ! Het geval werd eventjes – niet door BenW gewild – door een raadslid aangetipt maar werd vervolgens niet meer publiekelijk naar buiten gebracht en dus onder de mat geschoven. Eveneens uit des' burgers portemonnee dus. Last but not least: een gemeentelijk pand dat ten koste van miljoenen binnenkort wordt verbouwd omdat de burry en zijn directe onderdanen zich daar niet zo lekker voelen. Na slechts 5 jaar !! Eén grote schande.

  Kortom beste Wieringers en verder alle Hollandskroners: u bent overgeleverd aan de grillen van het huidige gemeentebestuur dat weinig of niets op heeft met de belangen van zijn onderdanen. Zie daarvoor bijvoorbeeld óók de enorme rellen m.b.t. de bouw van een nieuwe grote school in Hippolytushoef, het zwembad De Venne, het trafostation in 't Veld, enz., enz. 
  De burgemeester, die een persoonlijke tint gaf aan de mening van de insprekers tijdens de raadsvergadering eind januari 2016: “de rode draad is een kleinschalig azc”. Nee beste burgemeester, de vergadering gehoord hebbende was de rode draad het tegengestelde, n.l. géén azc tenzij het niet anders kan !!! En achteraf werden in inwoners van HK alsnog in naam van het COA belazerd. Het zou een azc met zo'n 300 plekken worden naast het gemeentehuis !! Overigens, ik ken gemeenten in ons land die het wél aandurfden zich tegen het COA te verweren.
  Verder: het negatieve en weigerachtige gedoe door B en W met dhr. Tonneman terzake van de camping in Wieringerwerf.
  En je wilt het of niet, wéér Meskers: zijn eigen(wijze) persoonlijke mening over de bewoning door Poolse landarbeiders in het vroegere Joodse werkkamp bij Slootdorp. Die staat uiteraard lijnrecht tegenover die van de buurtbewoners. Hij is immers wethouder. Hij meent het als éénling vanwege zijn collegiale contacten beter te weten dan ervaringsdeskundigen! Luisterend en begripvol oor ? No !
  En nu dan óók weer gedonder en acties na “geen gehoor” vanuit  de gemeente voor meer veiligheid van schoolgaande kinderen van Westerland/De Haukes naar Hippolytushoef.
  Vanaf Texel verbaas je jezelf periodiek over de stelselmatige negatieve berichtgeving die dit gemeentebestuur over zich heen roept. Niet alleen vanuit de bevolking maar zelfs via een rechtstreekse TV uitzending ! Op Texel: niet aan de orde !

  Tot slot: dit gemeentebestuur - zowel de raadslieden als de burgemeester en de wethouders -  mag zich gelukkig prijzen dat ondergetekende inwoner is van de gemeente Texel en niet die van Hollandskroon. In dat geval zou hij reeds van zich hebben laten horen teneinde hen te onderrichten in  verlegging van hun blik naar hun inwoners alsmede in een lesje ferme communicatietechniek in de richting van de burger. 
  De boodschap is deze: laat je als burger van Hollandskroon – óók na verkiezingen – horen en zorg ervoor niet verder financieel en psychisch te worden gemangeld en uitgekleed door de liefhebberijen van dit gemeentebestuur. Wellicht is deze, niet alleen als ambtenaar maar eveneens als mens, ooit voor  rede en toegankelijkheid vatbaar. En.......... uitwassen – té treurig voor woorden –  zoals in de eerste regel van dit stuk genoemd, voorgoed tot het absolute verleden zullen behoren.

  Sam Kooy
  Den Burg.
  0 reacties :

  Een reactie posten