Minister wil splitsing ECN

Datum:
 • donderdag 7 juli 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Petten - Een splitsing tussen de nucleaire en duurzame onderdelen van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland komt steeds dichterbij. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten van plan te zijn de ontvlechting mogelijk te maken. Hij wil voor 1 oktober een besluit nemen.


  Roel van Leeuwen

  De stichting verkeert al enige tijd in financiële problemen. ECN Duurzaam - dat zich onder meer bezig houdt met het onderzoek naar de nieuwste generaties zonnepanelen en windturbines en dat beleidsstudies uitvoert voor bedrijven en overheden - heeft de teruglopende rijksbijdrage voor energieonderzoek niet kunnen compenseren met opbrengsten uit commercieel onderzoek.

  Inkomsten 

  De overkoepelende Stichting ECN heeft niet de middelen om de problemen op te lossen. Dit komt doordat ook de nucleaire tak (NRG) moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. NRG is veel meer geld kwijt voor hei opruimen van het historisch radioactief afval in Petten. Dit proces heeft vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de Hoge Flux Reactor in Petten de afgelopen jaren ongepland stilgelegen, waardoor de • inkomsten flink achterbleven. Bovendien kan NRG de kostprijs van de isotopen, die in de reactor worden bestraald en die worden gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten, nog steeds niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs.

  Belemmeren 

  De afgelopen maanden heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de situatie bij ECN. Volgens het organisatieadviesbureau hebben de nucleaire en duurzame activiteiten slechts een beperkte synergie met elkaar en belemmeren en belasten ze elkaar zelfs. Berenschot adviseert dan ook om deze activiteiten uit elkaar te halen.

  Minister Kamp volgt dit advies. Hij heeft een extern bureau nu de opdracht gegeven om inzicht te krijgen in de juridische, technische en financiële gevolgen van deze ontvlechting. Voor 1 oktober wil Kamp een definitief besluit nemen.

  Bij de stichting ECN werken in totaal 900 mensen. Ongeveer de helft daarvan werkt voor ECN Duurzaam. Een ontvlechting hoeft niet te betekenen dat deze mensen hun baan verliezen. Berenschot concludeert immers dat er ook in de toekomst behoefte is aan een organisatie voor toegepast onderzoek, gericht op de bevordering van een duurzame energiehuishouding. Deze tak zou zich moeten opstellen als partner van kennisinstellingen, ondernemingen en de overheid en zich primair moeten richten op het toepasbaar maken van nieuwe vondsten. Omzet genereren zou voor zo'n organisatie geen doel op zich moeten zijn.

  ECN Beleidsstudies, dat als rekenmeester van de Rijksoverheid onder meer de Nationale Energieverkenning opstelt, zou kunnen worden ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie die publiek wordt gefinancierd, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving.

  ECN wil niet reageren. Maar ECN-topman Paul Korting schreef eerder dit jaar in een blog dat de verwevenheid met NRG niet langer wenselijk is. 'We werken aan een definitieve splitsing van onze organisaties.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten