Milieuschade door windmolens op zee lijkt onvermijdelijk

Datum:
 • vrijdag 15 juli 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Egmond aan Zee - Het is onduidelijk of onherstelbare natuurschade door de bouw van windmolens voor de kust van IJmuiden en Egmond aan Zee kan worden voorkomen. Dit schrijft de advies commissie milieueffect rapportage (mer)
  Matthie Bergman. 

  Minister Kamp van economische zaken wil toestemming geven voor de bouw windmolens in een zone van tien tot twaalf mijl uit de kust van genoemde plaatsten. Tegen dit plan is met name langs de kust verzet omdat het windpark te dicht bij de kust zou staan.

  Voordat het kabinet een besluit neemt, heeft het de milieugevolgen laten onderzoeken in een mer en die bevindingen laten toetsen.

  Uit het rapport blijkt dat de aanleg van de windmolens negatieve gevolgen kan hebben voor zeehonden en bruinvissen door heiwerkzaamheden die voor de bouw van de turbines nodig zijn. Eenmaal in gebruik kunnen door botsingen onder vogeld en vleermuizen slachttoffers vallen.

  Zo heeft eerder onderzoek van Ecomare in twee windmolenparken voor de kust van Egmond aangetoond dat vleermuizen boven zee vliegen en in de maanden september en oktober regelmatig te vinden zijn in de bestaande windmolenparken op zee. De ruige dwergvleermuis is via 'bat-recorders' het meeste gehoord rond de windmolens. Er zijn ook signalen opgevangen van rosse vleermuizen.

  Bruinvissen 

  De mer beschrijft maatregelen waarmee negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vogels en vleermuizen beperkt kunnen worden. De commissie die dat rapport toetst noemt het echter 'onduidelijk of daarmee ook onaanvaardbare schade te voorkomen is'.

  De toetsingscommissie, die de mer bekeken heeft, vindt in de rapportage niet duidelijk het verschil tussen de gevolgen van windturbines in de10 tot12 mijlzone en de gevolgen van turbines buiten de 12-mijlzone laat zien.

  NHD  1 reacties :

  P.v.d.Munnik zei

  "De mer beschrijft maatregelen waarmee negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vogels en vleermuizen beperkt kunnen worden". aldus de MER.
  Er is slechts een maatregel die helpt de zeezoogdieren te beschermen en dat is een totaal verbod van de windmolens op zee.
  Wie ooit wel eens aan (sport)duiken heeft gedaan weet wat een hels kabaal het onder water is, veelal veroorzaakt door de scheepvaart, maar het helse kabaal onder water door de windmolens veroorzaakt een totale desoriëntatie van zeezoogdieren, nog afgezien van zee en trekvogels die sneuvelen door de wieken van windmolens.

  Een reactie posten