Incluzio mag in Hollands Kroon beslissen over zorg

Datum:
 • donderdag 28 juli 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - De wijkconsulenten van zorgbedrijf Incluzio krijgen de bevoegdheid om namens burgemeester en wethouders van Hollands Kroon besluiten te nemen over de zorgverlening naar inwoners.
  Mike Deutekom  28-7-2016

  Het college van B en W heeft besloten de wijkteams van Incluzio te mandateren voor uitvoeringsbesluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. Eerder deden hadden de wijkteams deze taak al voor de gemeente zelf, maar ze zijn door Hollands Kroon overgeheveld naar Incluzio.

  Door het contract met Incluzio is het college van B en W nog wel verantwoordelijk maar hoeft het niet zelf alsmaar een besluit te nemen als iemand bijvoorbeeld een verzoek in- dient om een traplift, rolstoel of andere voorziening aan te vragen. „Door deze mandatering krijgen consulenten in dienst van Incluzio de bevoegdheid om beslissingen te nemen namens het college. Dit zijn beslissingen over zorg-arrangementen van inwoners. Het college verliest hiermee niet haar verantwoordelijkheid maar regelt hiermee de professionele vaststelling van een ondersteuningsarrangement", zo laten B en W de gemeenteraad weten.
  _______________________________________

  College draagt bevoegdheid over aan zorgbedrijf 
  _______________________________________


  Diverse fracties in de gemeenteraad hebben eerder vragen gesteld over de overdracht van de bevoegdheid om beslissingente nemen. Omdat nu zowel de beslibing over, als de uitvoering van de zorg door Incluzio wordt geregeld, bestaat er bij raadsleden de angst dat er niet onpartijdig wordt geoordeeld over wat cliënten nodig hebben. Volgens het college is die angst ongegrond en is er met de overgang van de wijkteams in de praktijk niets veranderd.

  De ChristenUnie heeft daarnaast nog vragen gesteld over de privacy van de zorgcliënten. Volgens het college is de privacy gewaarborgd. Incluzio krijgt wel toegang tot de gegevens maar kan ze niet bewerken. Ook blijven de gegevens eigendom van de gemeente en is er een overeenkomst afgesloten over de verwerking en de veiligheidseisen.

  Noordhollands dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  De zorg is er ook voor de vluchtelingen en dat is voor de Nederlandse economie weer goed.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Afgelopen-dagen-tientallen-islamitische-aanvallen-aanrandingen-en-misdaden-door-media-verzwegen

  Sam Kooy zei

  Je krijgt niet anders dan de nodige twijfels over de tot standkoming van de bevoegdheid. Dit wordt steeds weer gevoed door de onduidelijke onderbouwing van het College van BenW die er - in de verslagen - zonder al te veel discussie van af willen zijn. Resultaat: bovenmatig groeiend wantrouwen tegen dit gemeentebestuur (BenW).

  Een reactie posten