Toch tegen de wind in

Datum:
 • dinsdag 14 juni 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Er moet in de ogen van de overheid nog veel meer schone energie worden opgewekt, ook door windparken. Dat betekent nog veel meer grote windturbines, zoals De Ambtenaar bij Medemblik. Of dat effect heeft? Jon van Diepen uit Oosterblokker grote twijfels.
  Martin Menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl 

  Nieuwsgierigheid is een groot goed voor Jon van Diepen. De inwoner van Oosterblokker wilde meer weten wat windenergie echt heeft te bieden en besloot zich bij de TU in Delft hierin te verdiepen. Zijn scriptie is hard over de toekomst van windmolens: ze worden steeds duurder voor de Nederlandse belastingbetaler.

  Als parttime student heeft Van Diepen (43) intensief gekeken naar de mogelijkheden voor kostenbesparing voor windenergie op zee. En dat allemaal voor zijn master Business in Energy Systems. Terwijl hij in het dagelijks leven als freelance financieel analist z'n brood verdient.

  Studie 

  Vandaar dat hij er een half jaar even uitstapte om zich volledig op de studie te richten. De reden? „Ik wilde eens het complete beeld krijgen van windenergie, maar dit was veel complexer dan dat ik had verwacht", bekent hij thuis. „Het wekt stroom op en het probleem is dat deze stroom dan direct moet worden verbruikt." „Want dat is de kern: je Kan grootschalige elektriciteit nauwelijks opslaan en dit is onbekend bij veel mensen. Ja, je kunt wel accu's gebruiken maar dat is vreselijk duur en zeker niet duurzaam. In het Energie Akkoord wordt heel veel nadruk gelegd op de windparken. Een beetje teveel, naar mijn smaak. Want het zet nauwelijks zoden aan de dijk. Ik ben steeds minder optimistisch geworden"

  Onderschat

   Van Diepen pluisde zorgvuldig de cijfers door van meerdere landen over windenergie. Feit is dat een windturbine soms ook niet draait, vanwege windstilte. Daarmee wordt voor wind op land ongeveer een kwart van de maximale energie opgebracht. En dat is volgens hem ook een onderschat probleem. Ter vergelijking: Per week geeft een windmolen slechts één dag een maximale opbrengst, drie dagen een gedeeltelijke opbrengst en de overige drie dagen is er geen of nauwelijks opbrengst.

  Pieken 

  „Je kunt dus met het energiegebruik van alle huishoudens in Nederland niet afwachten of de windmolens wel genoeg energie gaan opleveren. Daarnaast zijn er bij stormachtig weer pieken in de stroomproductie. Die moeten we dus verplicht gaan opvangen door de gas- en kolencentrales vol te laten afremmen. Terwijl het veel efficiënter en schoner is wanneer die centrales op één bepaald niveau kunnen blijven produceren. Vergelijk het maar met verschil in brandstofverbruik tussen rijden met een auto in de stad en op de snelweg. En dat allemaal, omdat er groene stroom moet komen."

  Volgens van Diepen graag het groenste en braafste jongetje van de klimaatklas zijn door op korte termijn zeer veel windturbines op land en op zee te plaatsen. Investeren in windenergie wordt aantrekkelijk gemaakt doordat de windmolens namelijk tot op zekere hoogte een gegarandeerde prijs krijgen voor de energie die ze opwekken. Maar feit is dat daardoor de prijs voor de groene windenergie op de markt blijft dalen. En dat daarmee de overheid dus steeds dieper in de buidel moet tasten om de windturbines te belonen voor de energie.

   'Fantoomstroom' 

  Anders gezegd: de windenergie wordt dan wel steeds goedkoper om te installeren maar tegelijkertijd brengt windstroom op de ëlektriciteitsmarkt steeds minder op. „In Duitsland is al op stormachtige dagen zoveel overproductie van elektriciteit dat windturbines noodgedwongen worden stilgezet, dat noemen ze daar fantoomstroom", zegt Jon.
  ___________________________________________________

  Jon van Diepen betwist nut windenergie
  __________________________________

  „Het komt erop neer dat de windmolens stilgezet worden, omdat men de stroom gewoonweg niet kwijt kan, ook Me over de grens. Er wordt wel betaald alsof windmolens zouden draaien. Ook in ons land worden allerlei windparken aangelegd in de veronderstelling dat we de overtollige groene stroom kunnen leveren aan het buitenland. Was dat maar waar."

  De noodzaak voor schone energie, die blijft. Maar het financiële rendement van windmolens zou zonder alle subsidies van de overheid nihil zijn. „Volgens mij staan al die parken al snel stil. Omdat alleen al de onderhoudskosten veelal hoger zijn dan de stroomopbrengsten Kern van de zaak is dat wind gratis is, maar het 'oogsten' van wind is verre van dat."

  „De overheid wil dat we van vijf procent van de geproduceerde groene stroom uit windenergie naar twintig procent gatn. Daarom zijn subsidies ingevoerd. Maar dat systeem houdt geen stand zolang er geen goedkope manier is om stroom op te slaan. De kosten die dan moeten worden gemaakt om onbalans in vraag en aanbod in het energiegebruik op te vangen, worden te groot."

  Duurder

  Van Diepen heeft met zijn scriptie willen aantonen dat de verwachtingen van windenergie veel te hoog zullen zijn. Zijn bevindingen Maakten wat discussie los in Delft. „Ik dacht eerst nog dat ik wel de wind van voren zou krijgen", besluit de Oosterblokkerder. „De problemen met overproductie van windenergie en de daardoor steeds lagere prijzen werden gedeeld door de examencommissie. Zolang er geen goedkope manier is voor opslag van stroom, verwacht ik dat windenergie duurder blijft worden wanneer je ook de lagere opbrengsten meeneemt in de berekening. Dit heb ik kunnen onderbouwen in mijn scriptie door een verbeterde berekening te op te zetten voor de kosten van windenergie."

  NHD Schager Courant WINDENERGIE

  __________________________________________

  De subsidie en de Ambtenaar

  De windturbine De Ambtenaar bij Medemblik (tiphoogte bijna zoo meter) is een van de grootste in het land. Bij vol vermogen, windkracht 7 of meer, produceert deze windturbine evenveel stroom als 45.00o inwoners verbruiken. Dit is echter alleen het geval in een tiende van de tijd, merkt Jon van Diepen op. Daar, staat tegenover dat een derde van de tijd geen of nauwelijks stroom wordt geproduceerd door een te lage windsnelheid of door onderhoudswerkzaamheden. Windenergie produceert nu • ongeveer 5 procent van alle elektriciteit in Nederland. Deze 5 procent groene stroom staat gelijk aan ongeveer 1 procent van alle in Nederland verbruikte energie. In het Energie Akkoord wordt gestreefd naar een stroomproductie door wind van zo'n 3o procent. Kosten: 5o miljard euro.

  De investering voor De Amb-- tenaar met een 7500 kW windturbine is zo'n 15 miljoen euro, waarvan zo'n 2,5 miljoen eigen geld van investeerders.

  Het Energie Centrum Nederland ECN in Petten berekent jaarlijks het basisbedrag voor allerlei soorten duurzame energie. Investeerders krijgen dan 15 jaar lang een in principe gegarandeerd bedrag per kilowattuur voor de geleverde
  stroom.

  Voor de windmolen De Ambtenaar is in 2010 een basisbedrag berekend van 9,6 cent per kilowattuur. Dus de maximale opbrengst over 15 jaar is dan zo'n 33 miljoen euro, aldus Jon van Diepen. Volgens het ECN zijn de onkosten (aanleg, onderhoud etc.) globaal 28 miljoen. De subsidie die De Ambtenaar ontvangt, hangt af van de hoogte van de `gemiddelde jaarlijkse stroomprijs voor windenergie'. Deze wordt jaarlijks berekend door ECN en was in het vorige jaar 3,3 cent per kilowattuur. Bij deze prijs zal zo'n tweederde van 33 miljoen opbrengst bestaan uit subsidie.

  Voor meer info: vdiepen@gmail.com

  _________________________________________

  NHD
  1 reacties :

  Bakker zei

  Het zal de regering worst zijn of windenergie wat opbrengt of niet zolang ze de beste brave burgers maar kunnen uitzuigen en ze Brussel(EU) maar naar de mond kunnen praten. Ze(de politici) hopen in de toekomst allemaal op een mooi baantje in Brussel en zolang de domme burgers nog op dat schuim der aarde blijven stemmen lachen ze zich een slag in de rondte in Den Haag en Brussel.

  Een reactie posten