Stop op forensen en verlaters

Datum:
 • maandag 27 juni 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna -Hollands Kroon wil met meer bedrijvigheid en banen 'uitgaande pendel' halt toeroepen


  Matijn Gijsbertsen 27-6-2016 
  Hollands Kroon wil het aantal inwoners dat dagelijks de regio verlaat om te werken ofzelfs verhuist vanwege een baan elders een halt toeroepen. 

  Deze uitgaande pendel, het gaat om enkele duizenden forensen, moet worden gestopt door kansen op werk en behoud daarvan in Hollands Kroon te verbeteren. 

  Dit moet in de eerste plaats gebeuren door het vestigingsklimaat voor bedrijven - ook kleine - te optimaliseren. 

  Winkelpanden

   Er moet soepeler worden omgesprongen met regels en vergunningen voor nieuwe of uitbreidende ondernemers. Verder moet meer werk worden gemaakt van uitgifte van grond en vrije kavels op bestaande bedrijventerreinen. 

  Ook leegstaande winkelpanden en agrarische gebouwen kunnen worden hergebruikt voor bedrijfshuisvesting. Daarnaast is de bereikbaarheid over de weg, het water en de digitale _snelweg van groot belang voor ondernemers. 

  „Als de economie goed draait, draait de gemeente ook goed", aldus VVD-voorman Jan Swaag. „De seinen staan op groen om dat aan te jagen." „We moeten daarbij wel voorkomen dat het landschap één groot bedrijventerrein wordt", waarschuwt GroenLinks-collega Jan Eichhorn. Om het percentage inwoners dat zowel in Hollands Kroon woont als werkt te vergroten, moet volgens Liesbeth Vlietstra (D66) meer aandacht aan werving van kleine, innovatieve ondernemingen worden besteed. Zij krijgt daarin steun van ChristenUnie-raadslid Johan Paul de Groot, die het accent wil leggen op recycling van reststoffen. „Dat voorkomt grondstoffenverlies en overbodig transport. Voor bedrijventerreinen liggen hier ongekende mogelijkheden, is er een wereld te .winnen." 

  Onderwijs en bedrijven moeten vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Qua woonwensen moet eveneens maatwerk worden geleverd, zodat inwoners niet verhuizen en werknemers van nieuwe bedrijven aar Hollands Kroon komen.


  Noordhollands Dagblad 

  4 reacties :

  h.oldeboom zei

  Dus is het heel goed dat die insteekhaven Kooijhaven door Meskers aangelegd wordt zodat het pendelen binnen korte tijd vermindert; oh ja - welke bedrijven hebben aangekondigd zich daar te gaan vestigen?

  Anoniem zei

  "Er moet soepeler worden omgesprongen met regels en vergunningen voor nieuwe of uitbreidende ondernemers". aldus Jan Swaag.
  Voor bevriende bedrijven hebben in Anna Paulowna, nu Hollands Kroon nooit regels bestaan en als er al regels waren waar niet aan te ontkomen was werden de regels aangepast of werd er door de diverse wethouders "gedoogd".
  Dus het wensdenken van Jan Swaag getuigt van een grenzeloze arrogantie en domheid te denken dat het veranderen van een paar regeltjes de economie in Hollands Kroon er bovenop zou helpen.

  Het oeverloze geleuter van zich belangrijk voelende politici is lachwekkend.

  Mr. X. zei


  Als zodanig moet gesteld worden dat zij die niet werken aan de doelstelling van deze problematiek reeds een fundamentele bijdrage leveren.

  Sam Kooy zei

  Ik maak zelf uit of ik vertrek of niet. Met dit soort slogans trachten BenW van Hollandskroon de burger te paaien. Echter, zolang je onder een dergelijk dictatoriaal regime leeft rest slechts één mogelijkheid|: VERTREKKEN. En dát maak ik zelf wel uit !

  Een reactie posten