Raadsvergadering Hollands Kroon: Vandaag 30 juni om 20.00 uur

Datum:
  • woensdag 22 juni 2016
  • in
  • Categorie: ,

  • Vergadering Gemeenteraad 30-06-2016  aanvang 20.00 uur met op de agenda o.a. 'Hulp bij het huishouden'
     Plaats: Raadszaal MFA de Ontmoeting, Anna Paulowna

    Tijd: 20:00-23:00 uur

    Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
    AGENDA 


     1 Opening

    2 Mededelingen voorzitter

    3 Vaststellen agenda

    4 Inspreken burgers

    5 Hulp bij het huishouden

    6 Vaststellen agenda

    7 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

    8 Besluitvorming

       8 a Jaarstukken 2015

    9 Sluiting    Agenda met bijlagen

    0 reacties :

    Een reactie posten