‘Mening burgerij ontkracht of verkracht’

Datum:
 • donderdag 23 juni 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Hollands Kroon - Bijeenkomsten over vluchtelingen moeten raadsleden inzicht geven hoe de mening van de burgers is? 

  Op Hollands Kroon wordt een  nadrukkelijk beroep gedaan om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op de wijze waarop Hollands Kroon hier invulling aan geeft werden bijeenkomsten gehouden om de raadsleden inzicht te geven in de mening van de inwoners,aldus de gemeente.

  Tijdens de raadsvergadering van 28 januari j.l. is gebleken dat het vluchtelingen vraagstuk leeft onder de bewoners van HK, althans zo was dit fluweelzacht omschreven in de tekst  bij de 4 praatsessies in de verschillende dorpen over vluchtelingen.

  Stichting JAS had van een inwoner het verslag ontvangen van de bijeenkomst in Wieringerwerf en dit maakte dat we ook zelf wilden ervaren hoe zo’n avond verloopt.

  Deze bijeenkomsten moeten toch wel als heel belangrijk door de raadsleden gevonden zijn, gezien het grote aantal raadsleden wat aanwezig was. Maar wat voor mening kun je hier uit halen? Toch zeker niet de mening van de inwoners van Anna Paulowna.

  Bijeenkomst  24 mei  in het Wapen van Holland

  De zich van tevoren moeten hebbende opgegeven inwoners kwamen aan een tafel met raadsleden te zitten met een gespreksleider (raadslid) en een notulist. Rond de tafels zaten 9 personen, waarvan  drie burgers. Voor alle duidelijkheid: De laatste 3 waren dus de mensen waar het om gaat (totaal 6 tafels met ongeveer 54 deelnemers waarvan 30 politici, 6 notulisten en 18 burgers waaronder een aantal ex-politici).  De raadsleden en politiek betrokkenen  zaten erbij om de mening van de inwoners te kunnen horen om hiermee dus invulling te kunnen geven aan het vluchtelingen-vraagstuk. In ieder geval zoals burgemeester Nawijn zei: om dit mee te wegenDe raadsleden gingen dan ook niet in discussie met de ‘gewone’  burgers. 
  Een besluit zal in  de raadsvergadering van 28 juni worden genomen. 

  Er werd per tafel over een onderwerp gesproken. Dit onderwerp was bij elke tafel  aangegeven. Op de tafel lag een papier waar de ‘burgers’ gevraagd werden hun mening op te schrijven.
  Aan de eerste tafel, waar Stichting JAS plaats nam, zat ook mevrouw Joke Zaal, voorzitster van Groen Links, met  een batch opgespeld, zoals alle raadsleden en politiek actieven. Zij schreef uitgebreid haar mening op het papier. De gespreksleider merkte dit op en wees haar erop dat dat niet de bedoeling was. Alleen de mening van de inwoners was de bedoeling. Mevrouw Zaal wist daar wel een oplossing voor en stelde voor dat zij dan haar batch wel af zou doen.........

  Aan hoeveel tafels heeft mevrouw Zaal de GroenLinks mening opgeschreven en hoeveel oud politici waren er onder de aanwezige schaarse ‘gewone burgers’ die hun mening op de tafel schreven? Zo waren er o.a.  oud CDA-raadsleden van Tongerlo en Dijkstra aanwezig en ook nog een heer van het COA.  Daarbij van een 'neutrale'  leiden van de gespreksleiders bleek ook niet in alle gevallen. Hier bleek duidelijk sturing uit.

  Na ongeveer een half uur moesten de burgers van tafel wisselen en kon je zelf bepalen bij welk tafel-onderwerp je ging zitten. Zo kwam iedere burger bij 3 onderwerpen aan tafel.

  De onderwerpen waarover per tafel gebabbeld en waar de aanwezige inwoners hun mening op de tafels konden schrijven waren:

  1. Opvang vluchtelingen.
  2. Vergunninghouders.
  3. Integratie.

  Voorwaar, een mooie agenda die door zijn onderwerp keuze al sturing geeft aan de gewenste praat richting. En met deze sturing wordt dus niet bedoeld het AZC meteen maar af te blazen, wat de meerderheid van de insprekers op doelde tijdens de raadsvergadering van 28 januari, nee het is een duidelijke opzet dat het AZC er gewoon moet komen. En daar mag je dan over meepraten.

  OK, als U de samenvatting lijsten per tafel bekijkt  ziet U dat het resultaat van de opzet STURING geven aardig gelukt is; er staan uitsluitend adviezen in om uiteindelijk een heel leger toekomstige bijstandstrekkers binnen te halen wat een bult werk voor de sociale sector, zoals begeleiders, coördinatoren, hulpverleners en andere ambtenaren, zal opleveren benevens de beoogde destabilisatie van dit land.
  Van de tijdens de raadsvergadering d.d. 28januari gebleken oppositie van de insprekers is in elk geval  niets te merken of te lezen. Velen vroegen om een referendum over dit onderwerp.

   Wie waren eigenlijk de 3 burgers per tafel  in het Wapen van Holland in Anna Paulowna? De HK lijsten weerspiegelen in het geheel niet de mening van de bevolking, een overigens bekend fenomeen in de gemeente HeksenKetel waar van democratie sinds 2012 onder leiding van de VVD zetbaas Nawijn niets meer te bespeuren is.


  Waaraan hebben wij deze ellende te danken?

  Na WO2 hebben de Ami’s in Korea – Cuba - Vietnam – Afghanistan - Grenada – Irak en nu in het hele MO openlijk oorlog gevoerd uit naam van de vrijheid en niet in het minst voor het eigen belang; zij hebben andere landen gedwongen overhaast te de-kolonialiseren om vervolgens op de lege stoel te gaan van de voormalige kolonisator en hebben voortdurend herrie gezocht met Rusland –the evil empire. Rusland is inmiddels in de hoek gedrukt en nu trachten de Yanken Europa definitief onder hun invloedssfeer te krijgen door de slappelingen in Brussel verdragen met Oost-Europese landen af te laten sluiten c.q op te laten nemen in het proto socialistisch/communistische EU.  Lijkt sterk op Hitler’s Drang nach Osten voor Lebensraum. Voorts moet er boven Europa een rakettenschild komen welke bedoeld is de raketten van de Russen in elk geval niet op Amerikaanse bodem te laten vallen. Waar dan wel?  Bush Jr. beloofde in de jaren 2000 dat Turkije in de EU moest komen; waar bemoeide hij zich mee, maar geeft wel aan dat de EU in feite een kolonie van de USA  is en dat van een land wat andere landen dwong te dekoloniseren?!  Voorts leek het de Amerikanen een geschikt moment weer eens een oorlogje in het MO te beginnen omdat Saddam Hoessein zo stom was Kuweit binnen te vallen. Daarna nog een extra oorlogje om Saddam Hoessein op te pakken en ja hoor; het begin van de destabilisatie van het MO kwam in zicht. Wat doe je dan? Ja, dan ga je de andere landen in het MO ook maar bevrijden onder het dekmantel van de Arabische Lente. Gadaffi (overigens bepaald geen schatje) moest weg en vervolgens destabiliseert het land en de landen er om heen.  Egypte komt onder de hoede van het Moslimbroederschap;  de schijnheiligen van de de EU  kloppen daags na de machtsovername aan bij de broeders met €5.000.000.000 in hun kontzak met het beleefde verzoek dit vers gedrukte geld in ontvangst te willen nemen. Ok, de broertjes waren weer snel weg maar waar is het geld en was het een afkoopsom?

  Toen moest die enge man uit Syrië onder het Arabische lente mom, ook nog even opgeruimd worden en daartoe sloten de Ami’s hulpverdragen met bevrijdingsorganisaties van het meest bedenkelijke soort en gooiden aldus de lont in het kruitvat. Helaas, Assad – een vriend van Rusland en van de Shell - is een koppig baasje en zit nog steeds in het zadel maar inmiddels is door deze Amerikaanse meesterzet (laat schaken toch aan Russen over) die hele regio in een puinhoop veranderd en probeert men nu door Syrië leeg te laten lopen (georganiseerde vluchtelingen stromen), Assad door bevolkingsgebrek op de knieën te krijgen. Tegelijkertijd grijpen maffiosi en lokale krijgsheren de kans aan de vluchtelingen geld te verdienen en sturen zij deze stakkerds de zee op in onzeewaardige bootjes, daartussen verstopt een groot aantal extremisten, om deze vervolgens door de EU te laten redden. Deze mensen krijgen hier dan een toekomst zonder werk maar MET geld zodat de hier woonachtige bevolking financieel voor de ingebakken schizofrenie der Ami´s, de idioten in Brussel en de doortraptheid van dat hele criminele samenwerkingsverband , op mag draaien.

  Deze mensen moeten in AZC’s opgevangen worden, die zoals gezegd uitsluitend werkgelegenheid, een steeds schaarser wordend goed in onze landen, oplevert voor de sociale sector. Deze vluchtelingen, zullen in de toekomst zeker op een rode partij gaan stemmen, immers daar valt wat te halen en als iedereen straks arm is hebben de roden het socialistisch heilig ideaal van NIVELLEREN en algemene verarming, bereikt.

  Wij zijn het die het gelag betalen van internationale politieke spelletjes en een partij als de VVD van Rutte werkt hier ten volle aan mee, wat zij nu ook zeggen – immers als er een partij geweest is de afgelopen jaren hun kernwaarden Vrijheid en Democratie verloochend heeft, zijn zij het wel. En een Volkspartij is het allang niet meer.

  Samenvatting: Deze vluchtelingen praatsessies hebben een dermate gluiperige opzet dat gesproken kan worden van een vorm van een negatief pre-referendum. Je geeft het volk de kans zich te uiten maar doet dat dermate gecontroleerd en georganiseerd dat de uitkomsten van te voren zeker gesteld zijn en wel zodanig dat deze overeenkomen met die van het etablissement.

  Dringend tijd dat wij een echt referendum gaan afdwingen -- zowel plaatselijk als landelijk – wij kunnen onze toekomst en leven niet meer in handen van de politiek geven – de politiek heeft de afgelopen jaren immers zelf bewezen dat zij deze verantwoordelijkheid niet aan kan.  Redactie Stichting JAS 


  5 reacties :

  Anoniem zei

  Mogen *burgers* een mening hebben dan?

  Anoniem zei

  De plannen van de EU om miljoenen moslims te importeren zijn al enige jaren oud (http://joostniemoller.nl/2016/06/hoe-eu-europa-vernietigde-2008-vastgelegd-beleidsdocument/), ook de belangrijkste politicus na Merkel, Wolfgang Schauble wist kortgeleden in een interview met Der Spiegel te vertellen dat om inteelt in Europa te voorkomen het noodzakelijk is dat Europa miljoenen (inteelt) moslims importeert. De politieke elite is stapelgek geworden, maar inmiddels hebben ze zoveel macht dat de landelijke en lokale politici precies doen wat ze wordt opgedragen.
  De politiek in Hollands Kroon en Schagen en de rest van de gemeentes zijn slechts het werktuig van het gespuis in Den Haag en Brussel.
  De Nederlandse burgers hebben niets meer te vertellen omdat ze verraden zijn door de politiek, slechts de PVV is een uitzondering, Wilders doet er alles aan om Nederland te redden.

  Anoniem zei

  Het is een nihilistische tendens van westerse politiek om de soevereiniteit van staten op te heffen (EU, Griekenland enz.) of zelfs te schenden en te vernielen als we praten over landen als Irak (2 x invasie met veel ‘shock and awe’), Libië, Syrië (steun aan moslimrebellen tegen regering Assad), gewelddadige staatsgreep in Kiev enz. enz.
  Alleen ‘het Westen’ (lees; het westerse financieel-politiek-juridisch-technologisch-wetenschappelijk complex) kent nog een systeem dat globalisering en wereldhegemonie nastreeft en steeds tiranniekere vormen aanneemt ten koste van de soevereine natie, taal, traditie, democratie, volk in de traditionele betekenis van het woord. Staatsgrepen, chantage, oorlogen, bombardementen, het oproepen van terreur (en het bestrijden ervan), migratiestromen/volksverhuizingen...kortom; het investeren in destructie zijn de eigentijdse methoden om het globale systeem versneld in de (ramp)gebieden te installeren en te verbreiden. (te vergelijken met de kolonisten in Amerika die voor de onmogelijke taak stonden miljoenen 'Indianen' te bekeren tot het Christendom en te socialiseren ten bate van het Steel & Railroadcomplex....gewoon uitroeien ging sneller...)
  Gelukkig neemt de weerstand tegen dit woekerende globalisme van neomarxistische snit massieve vormen aan. Het Engelse volk dat voor Brexit koos markeert de kentering, het grote spel is begonnen, de EUSSR met zijn onomkeerbaar geachte macht zal nog eerder ontbinden dan de Russische Federatie onder de democratisch gekozen Poetin!

  Bakker zei

  De politiek is smeriger dan een strontput ook in Hollands Kroon maar het is waarschijnlijk in andere gemeentes niet anders.
  Wie de afgelopen dagen de doemverhalen van media en politiek over de Brexit heeft gevolgd moet tot de conclusie zijn gekomen dat het eind van de wereld nabij was gekomen, beurzen die crashten, werkeloosheid zou tot ongekende hoogte stijgen en ga zo maar door.
  De beurs is vrijdag nog geen 6% gedaald en gisteren nog geen 3%, vandaag staat de beurs al weer 2% in de plus, een correctie op de beurzen is een normale gang van zaken, zeker nu omdat de aandelen veel te hoog zijn gewaardeerd.
  Angst zaaien en schelden is het enige wat de eurofielen nog rest.

  Anoniem zei

  Ik geef even mijn mening: Wegwezen met gelukszoekers!

  Een reactie posten