LADA zorgt voor AZC in Hollands Kroon

Datum:
 • vrijdag 1 juli 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Deel fractie van LADA pleegt kiezersbedrog.
  Een hele avond verdedigde LADA raadslid van Couwenhoven het standpunt van LADA,'alleen kleinschalige opvang.'

  Door de vier bijeenkomsten in de dorpen om de mening van de burgers te peilen was  LADA tot het standpunt gekomen dat er alleen draagvlak is voor kleinschalige opvang. Maar dik na twaalven toen er gestemd moest worden, gingen onder druk van CDA en PvdA  drie leden door de knieën; de heren van Gameren, Hovius en mevrouw Brussaard stemden voor een AZC in Hollands Kroon. Zelfs fractievoorzitter van Gameren stemde voor in tegenspraak met het LADA- standpunt. De mening van de inwoners doet er dus niet toe.

  Waren de bijeenkomsten alleen maar poppenkast omdat je dan later kunt zeggen dat je de inwoners hebt geraadpleegd, zoals in de voorschriften van het COA wordt vermeld? Een inspreker noemde alle eisen van het COA om een azc te krijgen in je gemeente en deze avonden waren er een van. Dit is gewoon de burgers voor de gek houden. Of hoort dit ook bij 'Politiek Anders' van LADA?

  Einde van LADA? Hoe kan LADA nog ooit geloofwaardig over komen na deze avond.

  De uitslag van de stemming:

   VOOR  een AZC in Hollands Kroon. 15 (CDA, PvdA, CH, D66, GroenLinks, Wittink en 3 leden van LADA)

  TEGEN een AZC in Hollands Kroon 14 (VVD, Senioren HK, PHK en 2 leden van LADA,)

  Vermeld dient te worden dat de tegenstemmers wel statenhouders in de gemeente willen opvangen in kleinschalige opvang.

  Schager Courant

  Zelfs verslaggever Mike Deutekom van de Schager Courant (zie hieronder) werd door het  gepruts van LADA op het verkeerde been gezet. In de krant van vandaag, 29 juni, verscheen een artikel met het hoofd: 'Geen azc Hollands Kroon'. De verslaggever was voor de stemming vertrokken, toen LADA  nog steeds achter  hun standpunt stond en het met verve werd verdedigd door de heer Couwenhoven, 'alleen kleinschalige opvang', en er geheel geen tekenen waren dat de partij hun eigen standpunt zou gaan verloochenen.

  Redactie JAS


  Persbericht LADA 12-6-2016 

  Standpunt LADA over opvang vluchtelingen  __________________________________________________________


  Schager Courant 29 juni 2016


  Gemeenteraad wil extra woningen beschikbaar voor statushouders

  Geen azc Hollands Kroon

  Mike Deutekom nuleutekom@hollandmediacombinatie.nl

  Anna Paulowna * Een meerderheid van de gemeenteraad in Hollands Kroon wil dat er meer woningen komen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het voorstel om een asielzoekerscentrum (azc) voor driehonderd mensen binnen de gemeentegrenzen te vestigen, kreeg gisteravond geen steun van de raad. De coalitiepartijen denken verdeeld over de vluchtelingenkwestie. Het college van burgemeester en wethouders vroeg de gemeenteraad in te stemmen met drie punten. Ten eerste de komst van een azc voor driehonderd mensen bij een van de vier grotere kernen in de gemeente. Ten tweede een 'positieve intentie' uit te spreken voor de vestiging van een aanvullende opvanglocatie in

  De Oude Beurs in Middenmeer, waar ruim honderd - voornamelijk statushouders zouden moeten worden ondergebracht. En tenslotte werd de raad gevraagd om een inwonersinitiatief in Nieuwe Niedorp/ Winkel om een actieve bijdrage te leveren aan de huisvesting en integratie van kleine groepen waar mogelijk als gemeente te faciliteren en te ondersteunen. Burgemeester Jaap Nawijn zei als portefeuillehouder dat er ruimte te vinden moest zijn voor ene kleine groep vluchtelingen in een azc in Hollands Kroon.

  Weerstand

  Het CDA, samen met Lada, Senioren 4ollands Kroon (SHK) en de VVD in le coalitie, ging met alle drie de ...tinten akkoord. De overige coalitiepartijen echter niet. De aanvul-ende opvang in De Oude Beurs kon tog wel op medewerking rekenen, mits de toekomst van het pand na
  twee jaar vluchtelingenopvang nog nader zou worden bepaald. In Middenmeer is namelijk veel weerstand tegen het gebruik van het voormalige horecapand als onderkomen voor arbeidsmigranten. Insprekers stelden ook dat mogelijke overlast bij arbeidsmigranten naar verwachting groter zou zijn dan bij de opvang van vluchtelingen.

  Eigen wijze

  Lada, SHK en VVD willen dat Hollands Kroon op een andere manier een oplossing probeert te vinden voor de vluchtelingenproblematiek. Lada en Senioren Hollands Kroon zie ik veel meer in kleinschalige projecten in de diverse kernen voor de opvang van statushouders.

  VVD-fractievoorzitter Jan Swaag stelt dat juist mensen in een azc stoppen een onmenselijke oplossing is. „Er zitten in Nederland circa 17.000 vluchtelingen in een azc die al
  een status hebben. De opvang is niet direct het probleem, maar de doorstroming. Die mensen hebben recht om in een woning te worden ondergebracht, maar zitten soms al jaren vast in een azc. Daar moet je een oplossing voor zoeken. Wij vinden dat er meer moet worden gebouwd, desnoods buiten de bestaande contouren, in plaats van weer driehonderd mensen in een azc te stoppen."

  Volgens Swaag zouden woningbouwcorporaties best bereid zijn om in Hollands Kroon sociale huurwoningen te bouwen."

  Volgens de PvdA hebben corporaties daar geen geldteer voor. „Helaas ook door het bétékt van mijn partij, hebben corporaties veel minder geld voor ontvangen", zei fractievoorzitter Fijko van der Laan van de PvdA. „Door de crisis en de heffing van het kabinet is het aantal nieuwbouwhuizen de laatste jaren juist fors afgenomen."

  ____________________________________________________________________________


  Azc in Hollands Kroon na draai Lada

  ANNA PAULOWNA - Er komt een asielzoekerscentrum (azc) in Hollands Kroon voor maximaal driehonderd mensen. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon na een lange vergadering bepaald. Er was een draai van Lada voor nodig om een meerderheid voor het azc-voorstel van burgemeesters en wethouders te krijgen.

  Door Mike Deutekom - 29-6-2016, 

  Na de eerste termijn van de vergadering was een grote meerderheid in de gemeenteraad nog tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Lada en D66 vonden een centrum met driehonderd mensen te groot. Lada wilde nog wel instemmen met de komst van driehonderd asielzoekers, maar die moesten dan worden ondergebracht in zogenoemde 'satellietvestigingen' van grotere azc's in Den Helder en Heerhugowaard.  Ook Senioren Hollands Kroon zag niets in een azc voor driehonderd mensen en was net als de VVD meer voor een andere aanpak van het probleem. Beide fracties pleitten voor een betere doorstroming voor statushouders.

  ,,Een azc lost het probleem niet op'', zei fractievoorzitter Jan Swaag van de liberalen. ,,Het probleem ligt bij het niet bouwen van huizen, waardoor er 17.000 mensen met een status nog altijd in een azc verblijven en niet in een huis. Dan kun je wel driehonderd mensen opvangen in een nieuw azc, maar wij vinden het zinvoller om ruimte te scheppen in bijvoorbeeld het azc in Den Helder.''
  Vlak voor het sluiten van de papieren krant leek de zaak dan ook beslist in het voordeel van de tegenstanders van een asielzoekerscentrum in Hollands Kroon. Met achttien zetels tegen elf zag het er niet naar uit dat het voorstel van het college van B en W nog op een meerderheid kon gaan rekenen.  Oude Beurs

  Voor het plan met het voormalige horecapand De Oude Beurs in Middenmeer, waar van het college in een zogenoemde aanvullende opvanglocatie circa honderd vluchtelingen - al dan niet met status -  tijdelijk mochten worden gehuisvest, was op dat moment de stemming moeilijker te peilen.
  De VVD en D66 konden instemmen met dat deel van het voorstel, mits er alleen statushouders werden ondergebracht. De fractie Wittink, Lada en Senioren Hollands Kroon vreesden dat er na de vluchtelingen arbeidsmigranten zouden gaan worden gehuisvest, waar PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en het CDA het voorstel van B en W steunden.

  Ook in de tweede termijn van de vergaderingen konden de partijen elkaar niet van hun standpunten overtuigen. Lada hield vast aan hun amendement met de satellietvestigingen. Tot de hoofdelijke stemming. Toen stemden alsnog vier van de vijf Lada-raadsleden voor het collegevoorstel, net als de fractie van D66. Waarmee het azc er met vijftien tegen veertien stemmen toch gaat komen.
  Waar exact is nog niet bekend, wel dat het bij een van de vier grotere kernen (Anna Paulowna, Hippolytushoef, Nieuwe Niedorp of Wieringerwerf, red.) in de gemeente moet komen.

  De aanvullende opvanglocatie in De Oude Beurs kreeg geen meerderheid. Met vijftien stemmen tegen veertien werd dat deel van het voorstel

  ____________________________________________________________________


  Noordhollands Dagblad


  4 reacties :

  Bakker zei

  Misschien dat het eens tot de botte hersens van het grootste deel van het stemvee doordringt dat in de toekomst stemmen op alle politieke partijen, de PVV uitgezonderd en plaatselijk LADA en in mindere mate de Senioren, stemmen is voor de eigen de ondergang en die van de kinderen en kleinkinderen.

  Bakker zei

  De vraag is waarom de tegen stemmers opeens voor een asielzoekerscentrum stemmen. Van Gameren is een griezel van de bovenste plank die niet te vertrouwen is, dat geld ook voor zijn collega Van Kouwenhoven is nu gebleken. Maar waarom plotseling tegen je eigen standpunt stemmen, smeergeld?

  h.oldeboom zei

  LADA = LocAle Democratie Anders; echt heel anders en treffender kan het corrupte gedraai van die club niet weergegeven worden.

  Sam Kooy zei

  Lada = Lak Aan Democratie te Annapaulowna

  Een reactie posten