'Vismigratieriver weggegooid geld'

Datum:
 • zaterdag 21 mei 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Den Oever - De 55 miljoen euro kostende vismigratierivier die vanaf 2018 in de Afsluitdijk zou moeten komen, is helemaal niet nodig. Het is zelfs nog maar de vraag of de bedachte rivier die vis van zout naar zoet water moet lokken, gaat werken. 
  Rien Floris nfloris@hollandmediacombinatie.nl 


  Volgens deskundigen zijn er goedkopere alternatieven met betere effecten en worden nu miljoenen in het water gegooid.

   Ingenieursbureau Witteveen.+ Bos beoordeelde samen met FishFlow Innovations uit Andijk en de Nederlandse Vissersbond de plannen voor de vismigratierivier. Ze kwamen met een goedkoper alternatief dat bovendien een gunstiger effect heeft tegen het uitspoelen van zoetwatervis via de spuisluizen naar de Waddenzee.

  Sluisbeheer

  In plaats van een extra gat in de Afsluitdijk te maken voor de zoetwaterrivier, zouden de sluizen zelf dat is al een verbinding naar zee - moeten worden gebruikt voor de vismigratie. Uit onderzoek naar 'visvriendelijk sluisbeheer' door Arcadis is al eerder gebleken dat de trekvissen en glasaal massaal de sluisroute nemen als je die sluizen maar open zet.

  In het alternatief voor de vismigratierivier worden de strekdammen bij de sluizen in het IJsselmeer verlengd en wordt de sluiskom daar dieper gemaakt. Door een schuif in de sluis open te zetten ontstaat hier een kom met zout water. Dat is bedoeld om de zoetwatervis te ontmoedigen naar de Waddenzee te gaan en dient als acclimatisering.

  Miljoenen

   Volgens onderzoek van Witteveen + Bos sterven nu jaarlijks vele miljoenen jonge zoetwatervissen omdat die via de sluizen worden uitgespoeld naar de Waddenzee. „Ze worden meegezogen, de sluis gaat dicht en ze gaan dood in het zoute water", aldus een visserijonderzoeker.

  Dat heeft alles te maken met natuurlijk gedrag van (jonge) vissen die in rivieren - meestal - met de stroom meegaan. Rivieren hebben bij de uitmonding in zee altijd een brak-waterzone die de vis waarschuwt voor het zoute water zodat die naar zoet zwemt. De verdiepte zoute sluiskom zou hetzelfde schrikeffect hebben.

  Nul effect

  Derk Jan Berends van de Vissersbond heeft samen met Witteveen + Bos pogingen gedaan om het alternatief onder de aandacht te krijgen bij onder andere de provincie Friesland, maar kreeg nul op het rekest. Ook heeft de Nederlandse Vissersbond vorig jaar een zienswijze ingediend bij de Provincie. „Wij denken dat die huidige vismigratierivier nul of nauwelijks effect zal hebben", zegt Berends.

  „Dit alternatief is veel beter, maar de trein is al op de rit en de Nieuwe Afslltdijk is een prestigeproject ge- worden dat de politiek koste wat kost door"wil zetten."

  Volgens Nils de Bruijn van het samenwerkingsverband achter de vis-migratierivier (de provincies Noord- Holland en Friesland en de gemeenten Hollands Kroon, Sudwest-Fryslán en Harlingen) heeft de afwijzing van het alternatief alles te maken met de eis dat het IJsselmeer niet mag gaan verbrakken vanwege de drinkwatervoorziening en de landbouw. „Dat is een harde eis." Witteveen + Bos en de Vissersbond houden vol dat aan die eis kan worden voldaan. „We  hebben aangetoond dat dat heel goed is te voorkomen. De zoutwaterbel kun je heel goed in een verdiept deel achter de sluis aanleggen."

  __________________________________________________________

  Afsluitdijk in teken van vismigratiedag 

  De vismigratierivier in 'De Nieuwe Afsluitdijk' staat vandaag centraal tijdens 'Wereldvismigratiedag'. In en bij de dijk moet een vier kilometer lange kronkelrivier komen voor de trek van vissen van zoet (IJsselmeer) naar zout water (Waddenzee) en vice versa.

  In de rivier kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. Het gaat daarbij om sterke zwemmers zoals zalm en zeeforel en vissen die zich liever met de stroom laten meevoeren zoals bot, jonge paling en spiering. Bij Kornwerderzand, waar de vismigratierivier moet komen, wordt vandaag een informatiecentrum geopend. In Den Oever wordt de vispassage geopend en het visvriendelijk spuien schutsluisbeheer in gang gezet. 's Middags wordt het nieuwe online vriendenplatform blijevis.nl gelanceerd.

  De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Friesland en de gemeenten Hollands Kroon, SIMwest-F ryslán en Harlingen. Het idee van de vismigratierivier is' ontwikkeld door de Waddenvereniging, Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea.

  _____________________________________________________________
  NHD
  2 reacties :

  Bakker zei

  Het is een zinloze exercitie om tegen politiek en ambtenarij je gelijk proberen te halen, laat staan krijgen.
  Deze vaak corrupte lieden luisteren naar niemand en zeker niet als er door aannemers of adviesbureaus smeergeld in het vooruitzicht wordt gesteld. De bouwfraude heeft ons alleen maar geleerd dat de corruptie in Nederland welig tiert en er sinds de Parlementaire enquête helemaal niets veranderd is, sterker nog, de corruptie is alleen maar toegenomen.

  h.oldeboom zei

  Ook in HK kan men er wat van; het waterschap heeft vlakbij de kruising Zandvaart/Balgweg vorig jaar een vissentrap aangelegd. Een plaatselijke aannemer heeft zo'n maand over deze megaklus gedaan zodat nu de visjes vrij en blij het lichtelijk overbemeste bollenwater van de polder in kunnen zwemmen om hun verzwakte soortgenoten bij te staan in de paringen; en wie wil dat nu niet?
  Kennelijk waren eveneens de visjes met de hulpparingstaak te zwak om tegen de wilde stroom in de Zandvaart vissentrap in te zwemmen want kort nadat 2 dappere HHNK ambtenaren met digitale meters het water op de kwaliteit van de vissen spermatozoïden hadden getest, verscheen de plaatselijke aannemer weer op die plek om wat aanpassingen te doen aan de vissentrapconstructie.
  A propos; wie betaalt deze ongein tenslotte?

  Een reactie posten