Vergadering Gemeenteraad 26-05-2016

Datum:
 • zaterdag 21 mei 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Raadsvergadering op donderdag 26 mei aanvang 20.00 uur met o.a. Jaarstukken 2015, over HK-subsidies en over De Kop Werkt.

  Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna
  Tijd: 20:00 uur
  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn  AGENDA


   1.   Opening

   2.   Mededelingen voorzitter

   3.   Vaststellen agenda

   4.   Inspreken burgers

   5.   Bestemmingsplan bedrijfsverplaatsing het Kippenhok nabij Alkmaarseweg 25

   6.   Jaarstukken 2015

   7.   Financiële positie

   8.   Onderzoek subsidies Hollands Kroon

   9.   Regionale samenwerking De Kop Werkt!

  10.   Opdracht stemming jaarvergadering VNG 8 juni 2016 (VOLGT 24 MEI 2016)

  11.   Initiatiefvoorstel PvdA inzake gemeentelijke kunstcollectie

  12.   Vaststellen agenda

  13.   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  14.   Vaststellen lijst ingekomen stukken

  15.   Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 april 2016

   16.   Besluitvorming

        16 a Ontheffing ingezetenschap voor de heer F. Westerkamp
        16 b Eerste wijziging Afst,verordening Participatiewet Ioaw en Ioaz H. Kroon 2015
        16 c Bestemmingsplan Ingenieur Smedingplein 2 en Brinkweg 3 Wieringerwerf (Aldi)
        16 d Onttrekking aan de openbaarheid steeg naast Akkermantje 11 Hippolytushoef
        16 e Bestemming inkomsten beëindiging erfpacht
        16 f Eerste wijziging Regl. van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
               van de gemeenteraad Hollands Kroon 2014.
         
    17 Sluiting


  Agenda met Bijlagen
  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Een van de bijlagen betreft de verplaatsing van het oude vuurtorentje te Den Oever. Meskers heeft medio 2015 toegezegd een nieuwe poll te gaan houden in juni 2016 vanwege het grote aantal tegenstemmers op de poll in Wieringernieuws. Ook hier worden de bewoners van HK en met name de Wieringers voor de zoveelste keer belazerd. Hij praat n.l. niet meer over en tweede poll maar uitsluitend over de fundering en door de bewoners niet gewilde verplaatsing van de vuurtoren. punt, uit !!!!!!!!!!

  Een reactie posten