Vereniging Eigen Huis: Petitie Windenergie

Datum:
 • vrijdag 20 mei 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Met deze petitie willen we bij de Rijks- en regionale overheid er op aandringen huiseigenaren beter te betrekken bij de bouw van windturbines.
  Teken de petitie  Waarom deze petitie?

  Vereniging Eigen Huis draagt graag bij aan de verduurzaming van Nederland. We begrijpen dat windturbines daarbij noodzakelijk zijn. Met deze petitie willen we bij de Rijks- en regionale overheid er op aandringen huiseigenaren beter te betrekken bij de bouw van windturbines.

  Inspraak door omwonenden is op dit moment mogelijk, echter veelal in een vergevorderd stadium. De plannen zijn dan zo goed als beklonken. Juridische trajecten kosten vervolgens veel tijd en geld.

  Omwonenden moeten veel eerder in het proces betrokken worden bij windturbineplannen. De overheid moet ze daarin faciliteren. Zodat met omwonenden naar acceptabele oplossingen wordt gezocht. Afhankelijk van de situatie zijn er meerdere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld: andere locatie, participatie en compensatie. Indien windturbines in een bepaald gebied echt onacceptabel blijven, zou in overleg met omwonenden overwogen kunnen worden een andere duurzame techniek in te zetten of extra maatregelen te treffen om CO2-uitstoot te reduceren. Onderstaand een aantal tips voor de minister. Ook uw tip vernemen we graag.

  0 reacties :

  Een reactie posten