Treurig en onterecht besluit Lada-fractie

Datum:
 • dinsdag 24 mei 2016
 • in
 • Categorie: ,
 •     Hollands Kroon  -   Oud LADA-raadslid   Rob Ravensteijn   reageert op Persbericht van LADA         van 23 mei.
                                     


                                                            
  (open brief aan de LADA fractie)
                                                          

  Treurig en onterecht besluit

  De breuk die in de fractie van LADA is ontstaan is gebaseerd op een gebrekkige analyse. Natuurlijk valt er best wat af te dingen op de werkwijze van Henk-Jan. Echter, de fractie haalt hoofd- en bijzaken door elkaar.

  Henk-Jan heeft bij herhaling duidelijk gemaakt dat hij als volksvertegenwoordiger de inwoners een stem moet geven. Dat is de hoofdzaak en moet juist versterkt worden.  Deze gemeente wordt gedomineerd door belangengroeperingen. Die zijn terug te vinden in het bestuur. De stem des volks krijgt weinig voor elkaar. Dat steekt. Veel mensen willen dit veranderen. LADA voorop. Dat steekt de gevestigde partijen weer. Dus wordt er  vanuit die hoek gewroet als “hongerige zwijnen”.

  Door in het college te stappen heeft LADA voor een weg gekozen om de lokale democratie te veranderen, stap voor stap. De praktijk is weerbarstiger: wethouder Frits Westerkamp is niet in staat de dominantie van CDA/VVD om te buigen en de druk vanuit die hoek te weerstaan. De fractie worstelt om zich staande te houden, gepokt en gemazeld als de coalitie opposanten zijn.

  Coalitiegenoot Senioren Hollands Kroon strijden eenzelfde strijd of zijn daartoe niet (meer) in staat of bereid. Begrijpelijk dat veel burgers zich tekort gedaan voelen. Henk-Jan voelt dit aan en verdient respect ondanks de vormfouten. Dit is bijzaak die onnodig wordt opgeblazen. Door wie? Fractie, laat je niet langer intimideren. Sta voor je LADA zaak!

  De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Als de fractie niet tot inkeer komt, de breuk niet hersteld wordt,  dienen zij het veld te ruimen. Dat kan op twee manieren: Zij stappen op als LADA vertegenwoordiger en stellen hun zetel beschikbaar of zij splitsen zich af. (alleen zij die op persoonlijke titel een zetel hebben kunnen deze behouden).  Andere optie is dat de fractie zelf tot het besluit komt om deze coalitie te verlaten. Hiervoor is alle aanleiding. In deze coalitie valt nauwelijks een LADA doel te realiseren. Daarvoor lopen de ambities  te zeer uiteen.

  De LADA fractie is beter uit als zij onomwonden de eigen standpunten gaat uitdragen. Frits Westerkamp heeft buiten LADA om voldoende steun in de raad om zijn baan te behouden. Daarvoor is LADA niet nodig. Eerder heeft hij aangegeven het LADA programma te onderschrijven. Zolang hij zich daar aan houdt komt niemand iets te kort en kost het de gemeente geen extra geld.

  Zodra deze kwestie weer achter de rug is, is er volop werk: De burger vertegenwoordigen, het bestuur transparanter maken en (vermeende) vriendjespolitiek aanpakken. Follow LADA

  Rob Ravensteijn, (“LADA voorman in  ruste”)
  0 reacties :

  Een reactie posten