Raad van State veegt bezwaren datacenter Microsoft van tafel

Datum:
 • maandag 9 mei 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - MIDDENMEER – De Raad van State heeft afgelopen woensdag het bezwaar dat was ingediend tegen de bouw van het datacentercomplex van Microsoft in de Wieringmeer van tafel geveegd. Microsoft bouwt daar aan een groot complex waar vele tienduizenden servers hun plek gaan vinden.
  9-5-2016 Hollands Kroon Actueel

  Bouwbedrijf Meerpark BV en 1 van de omwonenden hadden de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State omdat zij vinden dat het complex inbreuk maakt op het woon- en leefklimaat. De raad stelt zich op het standpunt dat het beroep van  de omwonende en Meerpak BV niet-ontvankelijk is omdat zij gelet op de afstand van hun perceel tot het plangebied niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt.

  Het plan voorziet in een omvangrijk datacenter van 15 m hoog en 810 m breed in een open landschap waarbij, zo is ter zitting gebleken, rondom het gebouw verlichting zal worden aangebracht in verband met de sociale veiligheid. Voor zover de raad zich op het standpunt stelt dat het voorheen geldende planologisch regime reeds bebouwing mogelijk maakte overweegt de Afdeling dat die omstandigheid geen rol speelt bij de bepaling van de belanghebbendheid. Ter zitting is voorts gebleken dat vanaf het perceel van de omwonende en Meerpak BV zicht op het plangebied bestaat. Dit zicht wordt niet in betekende mate door bestaand groen beperkt.

  0 reacties :

  Een reactie posten