Raad Alkmaar wil salaris HVC-directeur indammen

Datum:
 • vrijdag 13 mei 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • ALKMAAR - De voltallige Alkmaarse raad schaarde zich donderdagavond achter de motie om het salaris van de directeur van de Huisvuilcentrale in Alkmaar zo snel mogelijk onder de Balkenende-norm te brengen.


   Door Hans Brandsma - 13-5-2016,
  Wim van Lieshout, de huidige HVC-directeur, toucheert jaarlijks bijna een ton meer dan de 157.000 euro die premier Balkenende eertijds opstreek. ,,Dat salaris vinden wij meer dan voldoende voor een bedrijf dat door de inwoners wordt betaald’’, zo betoogde Paul Verbruggen (PvdA).

  VVD-raadslid John van der Rhee sloot zich daarbij aan. ,,Het leidt geen twijfel dat de directeur van de HVC hard werkt, maar het gaat hier om gemeenschapsgeld dat door bewoners wordt opgebracht. Met dat belastinggeld dienen we zuinig om te gaan.’’

  Namens BAS maakte Willem Peters de raad een verwijt. ,,In 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geïntroduceerd met de bedoeling dit soort situaties tijdig te onderkennen. Dat is niet gebeurd. We hebben collectief zitten slapen. De informatie is via andere gemeenten tot ons gekomen en we hebben niet de juiste conclusies getrokken uit de beschikbare informatie.’’

  Peters suggereerde om ook de bezoldiging van andere topfuncties van aan de gemeente Alkmaar verbonden partijen te onderzoeken. ,,Die partijen zijn dichtbij, maar in sommige zaken ook onheilspellend ver weg.’’

   Joop Klukhuhn (CDA) bracht wel een nuance aan. ,,De HVC is een publiek orgaan en dient zich aan de Wet Normering Topinkomens te houden. Het ligt alleen wat lastig omdat dat door de ingewikkelde organisatievorm moeilijk is te beïnvloeden. De gemeente Alkmaar heeft geen aandelen in de HVC en dus ook geen spreekrecht tijdens de vergadering.’’ Klukhuhn opperde om via het orgaan VVI (Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken) met de acht aangesloten gemeenten een vuist te maken.

   OPA-raadslid Yolande de Bont vond in navolging van Peters dat er niet goed was opgelet. ,,Dit salaris heeft de directeur ook in 2013 en 2014 genoten. Er van uitgaande dat de directeur vertrekt is deze motie of net te vroeg of drie jaar te laat, maar we steunen de motie van harte.’’


  NHD

  4 reacties :

  Bakker zei

  In Alkmaar wil de politiek wat doen aan het onterechte veel te hoge salaris van de HVC-directeur, in Schagen moeten ze erover nadenken en in Hollands Kroon vinden ze het wel prima.
  Het geeft het verschil aan tussen fatsoenlijke bestuurders en bestuurders bij wie elk fatsoen vreemd is zoals in Hollands Kroon, maar ook in Schagen. Het zal wel geschort hebben aan de opvoeding van deze politici want normaal gesproken blijft er wel iets van fatsoen hangen bij normaal opgevoede mensen,in Hollands Kroon dus niet, daar zijn de politici in gewoon Nederlands gezegd: uitschot.

  Theo Moras zei

  Jammer dat de politici zo ver en diep zijn afgezakt.
  Het is daarom als criticaster in zo'n gemeente niet meer leuk en interessant om de politiek toch scherp proberen te houden.
  Tegen beter weten in vechten tegen de bierkaai geeft geen voldoening wat politici nog meer ruimte bied om van fatsoenlijke normen en waarden aftewijken.

  Anoniem zei

  De (r)overheid. Omdat het kan.

  Mr. X. zei

  Gezien de ontwikkeling naar totalitair handelen van de voorheen democratische Nederlandse politieke partijen is beter NIET meer Uw steun aan hen te verlenen ; gaat U dus niet meer stemmen! Een chaos wordt het toch, of wij nu wel of niet stemmen en hoe eerder een wanorde hoe beter; dan kan na de chaosfase de zaak wederom opgebouwd worden. Want zoals het nu gaat vertegenwoordigen de partijen U toch niet en door niet te gaan stemmen verliest het 'bestuur' zijn draagvlak en legitimiteit - een beginsel wat zij zelf altijd zo gaarne hanteren. Voorts zijn hersenspoel/informatieavonden en diverse vormen van enquêtes uitsluitend bedoeld U te manipuleren; onthoudt U dus van medewerking daaraan.

  Een reactie posten