Faunafonds: minder aanvragen, meer uitgekeerd

Datum:
 • zaterdag 7 mei 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het Faunafonds heeft over 2015 ruim 3.500 aanvragen binnengekregen voor een tegemoetkoming voor wildschade. Hoewel het aantal aanvragen met ruim 1.250 stuks was gedaald ten opzichte van 2014, is het uitgekeerde schadebedrag met ruim 5 miljoen gestegen tot 19 miljoen euro. Ganzen veroorzaken verreweg de meeste schade.

  Dat het aantal aanvragen voor schadevergoeding vorig jaar zo is gedaald, komt volgens het Faunafonds onder meer doordat er sinds 1 oktober 2014 eerst een 'behandelbedrag' van 300 euro moet worden overgemaakt, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

  Dit behandelbedrag is voor veel grondgebruikers – met name bij kleinere schades – een barrière om een aanvraag in te dienen, aldus het Faunafonds in haar jaarverslag over 2015. Daarnaast worden de aanvragen tegenwoordig per bedrijf meer gebundeld, waardoor de oppervlakte per aanvraag toeneemt en het aantal aanvragen afneemt.

  Ganzentrio

  Over het afgelopen jaar heeft het Faunafonds in totaal ruim 19 miljoen euro uitgekeerd. Daarvan komt maar liefst 16,6 miljoen euro voor rekening van een trio van ganzen. Grootste schadeveroorzaker is de grauwe gans (8,6 miljoen euro), gevolgd door de kolgans (4,5 miljoen) en de brandgans (3,5 miljoen). Ook rotganzen en smienten kunnen er wat van; die zijn elk goed voor 4 ton schade.

  Nieuw: Wolvenschade

  Nieuw in het rijtje wildschade-dieren: de wolf. Dit roofdier veroorzaakte vorig jaar voor zo'n 1.500 euro schade. Ook opvallend: er is 18 euro uitgekeerd voor schade door kieviten, en 21 euro voor spechtenschade.

  Bevers

  Opmerkelijk is verder de forse toename van schade door de bever: 8.500 euro, terwijl in voorgaande jaren de schade beperkt bleef tot rond de 3.000 euro.

  Melkvee.nl : tekst: Gineke Mons  0 reacties :

  Een reactie posten