33% van de beleidsbepalers liegt ook anoniem

Datum:
 • vrijdag 20 mei 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Heel interessant nieuwtje van Binnenlands Bestuur vanmiddag. Het blad voor lokale en regionale politici, beleidsambtenaren en andere belanghebbenden bij het Openbaar Bestuur heeft beleidsbepalers van 43 kleinere en middelgrote gemeenten ondervraagd over de opvangvan statushouders en de gevolgen die dat voor de woningmarkt heeft. Anoniem.


  Niet dat er geen eerlijke respondenten zijn:
  De ondervraagden zeggen moeite te hebben om te voldoen aan de taakstelling die het rijk hun gemeente oplegt. Slechts één op de zeven zegt voldoende woningen in de gemeente beschikbaar te hebben. Ruim de helft geeft aan dat het wel lukt, maar dat ze daar de nodige extra maatregelen voor moeten treffen.
  Nu is het theoretisch inderdaad mogelijk dat die 33% afkomstig is uit gemeenten waar ze hun huizen niet kwijt konden. Zoals langs de Fries/Groningse Noordkust en Heerlen. Maar waarschijnlijk lijkt het niet. Gemiddeld gaat volgens BB een derde van de beschikbare woningvoorraad naar statushouders. Dat blijkt allemaal ook wel uit de afsluitende alinea van dit artikel in BB:
  Wat opvalt in de antwoorden is de variatie: terwijl bijna zestig procent spreekt van verdringing, stelt 33 procent dat daarvan geen sprake is. Ook vragen over maatschappelijke onrust over de huisvesting van statushouders of de komst van noodopvang, worden zeer gevarieerd beantwoord. Verschillen tussen gemeenten en regio’s zijn kennelijk groot. Die uitkomst ondersteunt de roep die doorklinkt in de antwoorden van de wethouders om meer regie bij de gemeenten te leggen. Zij willen lokaal maatwerk kunnen leveren, bijvoorbeeld door kleinschalige opvang te bieden.
  Verdringing is verdringing. En verdringing is dus onvermijdelijk in steden waar men hoe dan ook al niet makkelijk aan een woning kon komen. Waar nog aan kan worden toegevoegd, dat afhankelijk het verdelingssysteem de statushouders recht hebben op de mooiste en begeerlijkste woningen. Dat is in ieder geval zo in de regio waar ik zelf woon, en ik maak me sterk dat dat ook in veel andere regio’s het geval is. Want om niet te discrimineren krijgen deze mensen ‘gewoon’ voorrang binnen het systeem. Dat dat discriminatie van de reeds aanwezige bevolking in houdt, heeft nog niemand op beleidsniveau durven erkennen.

  Dat zie je ook terug in de manier waarop wordt gesproken over het oplossen van het aanstaande grote woningentekort: het is voor de asielmigranten, en over niemand anders dat er gesproken wordt. Alles en iedereen moet daarvoor wijken.

  Het moet wel heel fijn zijn om je daarover goed te voelen.


  Veerenenlood.nu
  4 reacties :

  Mr. X. zei

  De bedoeling van dit vuile spel is dat de huizenmarkt een pracht handel blijft, dat de huizen vooral duur blijven en een zodanige prijs hebben dat kopers levenslang de slaaf van hun hok blijven, dat makelaars, notarissen, gemeentes + waterschappen, verzekeringen en niet te vergeten de banken en inkomstenbelasting hun oogsten binnen kunnen blijven halen. Huizen en bijkomende kosten moeten in dit land vooral duur blijven opdat de bevolking levenslang slaaf van hun hok blijft, tegen de tijd dat je dood gaat en de bouwval hebt afgelost, het 'spaargeld' besteed kan worden aan de zorg omdat je op hogere leeftijd dat geld toch niet nodig hebt en er dus eigenlijk geen recht meer op hebt.
  Huizenbezit in dit land is niets anders dan een der methoden van verdeel en heers politiek , Wakker worden mensen - wij worden tegen elkaar uitgespeelt!!!!

  Johan Zillig zei

  Dhr. Dijkhoff en consorten zullen op deze verfoeilijke manier blijven handelen. Automatisch komt dan uit de bevolking de oproep " Nedelanders Eerst" .Ik zal onze Lieve Heer danken als dit zooitje ongeregeld uit Den Haag is vertrokken.

  Anoniem zei

  33 % van de beleidsbepalers liegt ook anoniem, de andere 67% spreekt de waarheid niet.

  Beleidsbepalers, het is Neerlands trots in bange dagen, althans dat vinden ze zelf, keer op keer en iedere dag.

  Pieter van der Zwan zei

  Rutte, het liegende politieke riool, staat daar bij de gratie van een aanzienlijk aantal kiezers.Er leven dus ook heel wat pinokkio's in ons midden,die straks zonder natuurlijk schaamtegevoel ijskoud een VVD poster voor hun raam gaan plakken,alsof dit een gewone partij is en niet de neo-nsb.
  En dan die applausmachine op zo'n bijeenkomst. Ik walg van die klappers en toehoorders evenzeer als van die aangebrande,ongepast leuterende liegende tefalpan. Net als bij Merkel, zijn het die likkers,meelopers en dus voor mij engerds,die staan te klappen,zodat zulke figuren kunnen blijven zitten en hun verziekende werk blijven doen.

  Een reactie posten