Verbod gebruik landbouwgif door gemeenten van kracht

Datum:
 • zaterdag 2 april 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Sinds 31 maart is landbouwgif weer echt landbouwgif omdat gemeenten het niet meer mogen gebruiken om straten en parken onkruidvrij te houden. Vanaf november komend jaar komt er zelfs een algeheel verbod voor gebruik buiten de landbouw.
  Nefyto, de belangenbehartiger van landbouwgifproducten en -verkopers, ontkent de eerste positieve ervaringen en de voorsprong die Noord-Brabant reeds heeft geboekt op de rest van Nederland.

  Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 verboden. Dat meldt de Staatscourant.

  Dit verbod moet de waterkwaliteit verbeteren en de blootstelling aan pesticiden voor kwetsbare groepen als kinderen en ouderen verminderen.

  Drinkwaterbedrijven hebben last van normoverschrijdende waarden van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in oppervlaktewater dat is bestemd voor de drinkwaterbereiding. Hoewel het absolute gebruik van glyfosaat in de landbouw veel hoger ligt, vormt de niet-landbouwtoepassing op verhardingen een grote bron van snelle uitspoeling van glyfosaat naar oppervlaktewater.

  Daarnaast is in 2009 door de EU een richtlijn opgesteld voor duurzaam gebruik van pesticiden. Deze richtlijn verplicht EU landen de blootstelling van kwetsbare groepen als kinderen en ouderen te verminderen. Wanneer in speeltuinen en op sportvelden onkruid met chemische middelen wordt bestreden, worden kinderen hieraan blootgesteld.

   Het verbod is belangrijk is voor bescherming van de drinkwaterwinning in Nederland en een beloning voor de voorlopers in niet-chemisch beheer. De praktijk laat zien dat de niet-chemische methoden betaalbaar en effectief zijn. Door innovaties in de technieken is bovendien de extra CO2 en fijnstof-uitstoot van de niet-chemische technieken inmiddels ook sterk beperkt. Het verbod is belangrijk is voor bescherming van de drinkwaterwinning in Nederland en een beloning voor de voorlopers in niet-chemisch beheer. De praktijk laat zien dat de niet-chemische methoden betaalbaar en effectief zijn. Door innovaties in de technieken is bovendien de extra CO2 en fijnstof-uitstoot van de niet-chemische technieken inmiddels ook sterk beperkt.

  Brabant loopt voorop 

  De provincie Brabant is voorloper op het gebied van chemievrije onkruidbestrijding via het programma Schoon Water voor Brabant. Ruim de helft van de 66 Brabantse gemeenten werkt al zonder chemische middelen, Eindhoven zelfs al sinds 1997. Deze gemeenten maken gebruik van innovatieve niet-chemische methoden als hete lucht of stoom of borstelen. Ook bedrijven in Brabant zoals Bavaria, Kempen Airport, Beekse Bergen en Heineken beheren hun terreinen chemievrij. 

  Algeheel verbod buiten landbouw 

  Voor enkele uitzonderingssituaties waarbij chemische bestrijding de enige optie is, blijft het gebruik van chemische middelen toegestaan. Volgend jaar november zal het verbod worden uitgebreid tot een algeheel verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

  Nefyto ontkent positieve ervaring CLM 

  Nefyto, koepelorganisatie voor de bestrijdingsmiddelenindustrie, liet in een persbericht weten dat niet-chemische methoden duurder en minder effectief zijn en resulteren in extra CO2 en fijnstof. CLM, adviesbureau voor duurzame landbouw en projectleider van Schoon Water programma’s in Brabant en Zeeland, heeft afgelopen jaren diverse projecten en studies uitgevoerd ten aanzien van niet-chemisch beheer. Peter Leendertse van CLM zegt: "Het verbod is belangrijk voor bescherming van de drinkwaterwinning in Nederland en een beloning voor de voorlopers in niet-chemisch beheer. De praktijk laat zien dat de niet-chemische methoden betaalbaar en effectief zijn. Door innovaties in de technieken is bovendien de extra uitstoot van CO2 en fijnstof van niet-chemische technieken inmiddels ook sterk beperkt."

   Nefyto, de belangenbehartiger van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, ontkent de ervaringen van Leendertse. Volgens Nefyto, zullen gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven te maken krijgen met hogere kosten voor onkruidbestrijding, extra uitstoot van CO2 en fijnstof en illegaal middelengebruik.

  Martijn van Dam geeft weinig hoop dat de dagen van glyfosaat geteld zijn. Het beleid wordt grotendeels bepaald door het Ctgb, dat klakkeloos het oordeel van de Duitse autoriteiten volgt, en geen boodschap heeft aan de waarschuwing van het IARC dat glyfosaat kankerverwekkende eigenschappen bezit , en al helemaal niet aan de protesten van artsen die kanker en geboorte-defecten zien toenemen in de Argentijnse sojavelden.  2 reacties :

  h.oldeboom zei

  LandbouwGIF? Verbied de algehele toepassing dan ook maar; hier wel en daar niet - dat is een kulredenering! U dient dan wel rekening te gaan houden met massale hongernoden, opstanden en oorlog - dus een kwestie van het ene 'kwaad' inruilen voor het andere; er zijn namelijk nogal wat monden te voeden maar dat zal de linkse milieu wereld een zorg zijn. Overigens, besteed dat subsidiegeld voor nutteloze windmolens nu eens aan onderzoek, ontwikkeling en productie van relatief onschadelijk bestrijdingsmiddelen (GIF is zo'n links en politiek beladen woord maar uiteindelijk zijn medicijnen dat ook en die slikt U zonder problemen).

  Dekker zei

  "Algeheel verbod buiten landbouw".

  En laat de landbouw nou precies de grootste gebruiker zijn van het gif.
  We krijgen het allemaal binnen, of zou er iemand zijn die denkt dat het gif er snel is af te wassen voor het eten? Het regelmatig bespuiten met het gif zorgt er voor dat het keer op keer weer door het gewas wordt opgenomen.
  Net zoals vroeger??? de paling met kwik was vergiftigd, zo zijn nu alle landbouwgewassen met het gif vergiftigd.
  Vreemd toch al die ziektes tegenwoordig?

  Een reactie posten