Polders windpark mag vernieuwen

Datum:
 • dinsdag 1 maart 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Breezand - Windpark Westeinde BV, exploitant van zeven windturbines langs het Noordhollands Kanaal tussen Breezand en 't Zand, krijgt alsnog groen licht voor het vervangen van deze windmolens door nieuwe exemplaren.
  Martijn Gijsbertsen m.gijsbertsen@honandmediacombinatie.nl  

  Dat heeft de provincie Noord-Holland, vergunningverstrekker, toegezegd na onderzoek door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

  Dat instituut nam de 'externe veiligheid' van het windpark, dat vlakbij hogedrukleidingen van Gasunie ligt, onder de loep.

  __________________________________________________________________________

  Buren allerminst blij met besluit van provincie
  ______________________________________

  Volgens het onderzoek is de veiligheid van omwonenden niet in het geding en levert vervanging zelfs een veiliger situatie dan nu op, omdat de toekomstige turbines stiller en beter beveiligd zijn dan dq huidige.

  Explosiegevaar

   'Buren' zijn allerminst blij met die uitkomst. Zij hebben eerder gewaarschuwd voor explosiegevaar, omdat de molens op slechts tientallen me- ters van gasleidingen staan. Breken rotorbladen of masten door welke oorzaak dan ook af, dan liggen volgens hun slachtoffers op de loer.

  Teleurgesteld 

  „Wij zijn uiterst teleurgesteld over deze gang van zaken, beraden ons op eventuelevervolgstappen", aldus Albert Hoedjes (54), spreekbuis namens de groep omwonenden.

  „We hadden verwacht dat de provincie verstandig zou zijn en zou bepalen dat het beter was geweest wanneer deze windmolens op een andere plaats zouden komen te staan. Mij bekruipt het gevoel dat er totaal niet is geluisterd naar de punten die door ons naar voren zijn gebracht."

  Gasunie, die eerder liet weten de turbines liever kwijt dan rijk te zijn, volgt ale vergunningprocedure op de voet.

  „We vertrouwen erop dat de provincie er goed naar gekeken heeft, haar verantwoordelijkheid heeft genomen", aldus woordvoerster Ria Gorter. „Het is afwachten welk type windmolen er komt en welke werkzaamheden moeten plaatsvinden. Is er aanleiding om bezwaar aan te tekenen, dan zullen we zeker van ons laten horen."

  Henno Dasselaar van de NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) spreekt van een 'heel slecht besluit' en 'onwenselijke situatie'. „Ga op zoek naar een plek waar de veiligheid minder in het geding is", is zijn advies.

  „Doet zich een serieuze calamiteit voor, dan komt ook de leveringszekerheid van gas in het geding. De exploitant raakt dan failliet en de provincie krijgt een claim aan zijn broek, waar de maatschappij voor opdraait. Dat moet je niet willen." Van exploitant Windpark Westeinde BV was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.

  NHD  0 reacties :

  Een reactie posten