Opschieten met extra opvang in Noord-Holland Noord

Datum:
 • vrijdag 4 maart 2016
 • in
 • Categorie: , , ,

 • AlKMAAR - Geen van de vijf Noord-Hollandse veiligheidsregio’s heeft al helemaal uitgewerkte plannen voor de afgesproken extra opvang van asielzoekers. Laat staan dat ze dit voorjaar al gereed zijn wanneer de vluchtelingenstroom weer echt op gang komtWilhelmien Schenkeveld 4-3-2016

  Ook Noord-Holland Noord, waarin zeventien gemeenten samenwerken, is nog niet zo ver. Het creëren van al eerder afgesproken extra opvangplekken, zoals in het vroegere belastingkantoor in Alkmaar (500 à 600 mensen) en in een voormalig hotel in Petten (225 mensen), heeft vertraging opgelopen. Die locaties gaan op zijn vroegst in mei open.
  De regio gaat daarnaast minstens 500 plekken extra opvang voor een jaar of langer inrichten, maar onbekend is waar. Alleen is duidelijk dat Hollands Kroon een azc gaat tellen, al is er volop discussie over de omvang. Het college was bereid mee te werken aan een groot azc (500-1000 plaatsen) maar de gemeenteraad en insprekers dringen aan op meerdere kleinere azc’s.
  Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen, voorzitter van de regionale Stuurgroep Vluchtelingen, zegt het volste vertrouwen te hebben dat Noord-Holland Noord de 500 opvangplekken gaat aanbieden ‘evenredig verdeeld over de regio.’ Daarmee bedoelt ze ook West-Friesland, zegt ze.
  Tot nu toe is er in West-Friesland geen vluchtelingenopvang. De gemeente Koggenland heeft onlangs een verzoek van de provincie afgewezen voor een azc van 500-1000 plaatsen op bedrijventerrein Distriport. De gemeente vindt dit te groot voor het dorp Berkhout en wijst ook op het ontbreken van voorzieningen zoals scholen.
  Binnenkort valt meer nieuws te verwachten over hoe Noord-Holland Noord de opvangtaak invult. ,,Het is aan de gemeenten om daarmee te komen’’, aldus Van Kampen.
  Volgens haar wil de regio het liefst dat nieuwe vluchtelingen in een regulier azc (vanaf 300 plaatsen) worden opgevangen en reeds erkende vluchtelingen in kleinschaliger opvang, in afwachting van een huis ergens in het land.
  De huidige opvang in Noord-Holland Noord vindt plaats in Alkmaar en Heerhugowaard (ieder 500 plaatsen), Bergen (95) en vooral in Den Helder (1200).

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten