Jan de Jjonge achtergrond ipcc report environmental crisis
Kun je een hele wereld voor de gek houden? Ja, dat kan. En het is niet eens zo moeilijk, maar je moet het goed organiseren en dat kost enige inspanning. Maar als je in aanmerking neemt dat de kans op ontmaskering klein is en de verdiensten fenomenaal zijn is het zeer de moeite waard.
Een gastbijdrage van Jan de Jonge.

Aanpak
Maak eerst een scenario voor een gigantische ramp die ons leven op aarde bedreigt, ja: onmogelijk zal maken. Een doomsday-scenario dus. Bijvoorbeeld een meteoriet zoals die die de dinosauriërs uitroeide. Probeer dat aannemelijk te maken door de waarschijnlijkheid dat dit (binnenkort!) staat te gebeuren op te voeren en tegelijk het menselijk gedrag daarvoor verantwoordelijk te stellen. Dan worden meteorieten of eventueel aliens wel moeilijker toepasbaar: hoe zouden wij daarvoor verantwoordelijk moeten zijn? Toch is het belangrijk dat je inspeelt op ons schuldgevoel, want mensen hebben een gen dat ze daarvoor gevoelig maakt, denk maar aan het zondebesef als de basisdrijfveer van godsdiensten. Ook goede doelen draaien hierop.