Meer dan de helft van alle bestrijdingsmiddelen in Nederland is zeer giftig voor mens, (drink) water, bijen/insecten en bodem. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Risicolijst bestrijdingsmiddelen van Natuur & Milieu, uitgevoerd door CLM.
 - door Jolanda van Zwieten
Op 3 februari vindt er een bijeenkomst met staatssecretaris Van Dam plaats over bestrijdingsmiddelen, waar ook Natuur & Milieu aan deelneemt. Natuur & Milieu roept op tot een zo snel mogelijk verbod op de meest giftige bestrijdingsmiddelen.
55% verhoogd risico