Oppositiepartij PvdA beveelt gemeenteraad

Datum:
 • donderdag 11 februari 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - PvdA-fractievoorzitter van der Laan instrueert de gemeenteraad inzake asielzoekers.

  Op afgemeten toon, al ware hij een marine bootsman die orders aan zijn matrozen uitdeelt, beveelt van der Laan de overige raadsleden in de raadsvergadering van 28 januari 2016 inzake agendapunt 5 – ‘Opvang Asielzoekers’, vooral ZIJN visie en standpunten in deze kwestie ter harte te nemen.
  Het kan niet anders dat van der Laan (VDL) deze orders rechtstreeks uit het hoofdkwartier van de PvdA gekregen heeft van zijn superieuren Samson en PvdA voorzitter Spekman.
  Nu was de instructiemonoloog van VDL te uitgebreid en verward om op elk punt in te gaan; U kunt het beste zijn verhaal zien en afluisteren hier (bij 1,30 uur) en U daarbij voortdurend afvragen; hoe komt hij er toch bij?
  Wij hebben wel een aantal van de PvdA standpunten uit zijn betoog gelicht en getracht zijn beweringen van enige duiding te voorzien; daar komt ie!

  1. VDL geeft partijgenoot Timmermans een paar trappen na – Timmermans heeft zeer recent voor een keer de waarheid gezegd over de aantallen/percentages Syrische asiel- en gelukszoekers en dat bevalt VDL niet – Timmermans is een leugenaar!
  JAS: De ene PvdA leugenaar maakt de andere voor leugenaar uit. – Timmermans is een leugenaar!

  2. De ongebreidelde toestroom is niet vol te houden – vervolgens zegt VDL: Daar MOETEN wij iets extra’s voor doen.
  JAS – begrijpt U dat; niet vol te houden maar wel iets extra’s doen?

  3. Wij vinden dat wij als gemeente ons aandeel in opvang MOETEN leveren?
  JAS: Wie zijn die wij in HK; de HK-leden van de PvdA en een extra donatie door VDL?

  4. Volgens de conventie van Geneve MOETEN wij vluchtelingen opvangen.
  JAS: Staat in die Conventie van Geneve ook dat met name de USA in het Midden Oosten de boel ongebreideld in de brand (de Arabische lente die ontaard is in een strenge winter) mag steken waarna wij hier de rotzooi in de vorm van vluchtelingenstromen mogen oplossen?

  5. Geruststellend zegt VDL: Dit is een principebesluit.
  JAS: Quote van Bismarck - als een politicus spreekt over een principebesluit heeft hij er geen flauw benul van hoe dit in de praktijk uitpakt.

  6. VDL hecht veel waarde aan een manifest van VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND.
  JAS : Vluchtelingenwerk is zwaar gesubsidieerd en verwant aan de PvdA en afhankelijk van een grote instroom want dat betekent een nieuwe maatschappelijk onderlaag waarvoor de PvdA moet strijden om meer gerechtigheid: Dus toekomstige kiezers voor de PvdA, werk en inkomen voor Vluchtelingenwerk en vooral nog veel meer BELASTINGGELDEN - brood op de plank. En de PvdA moet wel, gezien de bedroevende peilingen voor de 2e kamer; zij verleggen hun doelgroep en daarmee hun markt - een gewoon ordinaire kapitalistische handel.

  7. Opvang, integratie – de kinderen MOETEN naar school; dat kost een boel geld, maar dat betaalt het Rijk – dus kost het ons niets!
  JAS: Nee, dat kost niets; als je 100.000 vluchtelingen en vooral gelukszoekers opvangt kost dat niets want dat betaalt het Rijk (typische marine lagere regionen redeneertrant). Rara, hoe komt het Rijk aan zijn geld voor die 100.000 man; uit een verhoogde contributie van bevlogen PvdA leden?

  8. De toestroom heeft gunstige effecten op onze economie: Van het leefgeld kopen de asiel-en ge lukzoekers spullen bij de Lidl – invloed op de lokale woonvisie en sociale woningbouw – zij verkrijgen later geld uit de bijstand.
  JAS: Lijkt Den Helder wel; het inwonertal op deze manier op peil te houden. En een economie opbouwen uit bijstands- en leefgelden; het lijkt de oude DDR wel, daar ging het ook zo goed.

  9. In de toekomst komt er door de vergrijzing genoeg werk; wel duizenden vacatures.
  JAS: Is men oorlog begonnen in het MO om arbeidskrachten HIER naartoe te halen? Lijkt ons een tamelijk omslachtige, dure en onmenselijke methode.

  10. Angst voor asielzoekers is onterecht volgens VDL – verkrachtingsgolven zijn onzin – kranten schrijven flauwekul.
  JAS: Oh, wij zijn benieuwd naar zijn informatiebron.

  11. VDL: Die vluchtelingenstromen hebben te maken met de klimaatsverandering
  JAS: Alleen op dit punt geven wij ons gewonnen; tegen zoveel PvdA/ Greenpeace idioterie kunnen wij niet op.

  12. Wij zijn de volksvertegenwoordigers en U MOET op ons kunnen VERTROUWEN. Wij weten best waarover wij praten – we hebben AZC’s bezocht, brieven en documentatie ontvangen, wij kijken op websites en achten ons volledig in staat voor de bevolking te beslissen.
  JAS: En dat VERTROUWEN in van der Laan is nu juist weg; en daarvan ligt de oorzaak niet bij de bevolking maar de oorzaak ligt bij de politiek die zich alleen nog maar van flagrante leugens bedient waar wij (de bevolking) elke dag steeds weer het slachtoffer van worden.

  Nawoord van JAS: 
  Werkgelegenheid in dit land loopt alleen maar terug; kijkt U maar om U heen: Binnen een paar dagen zijn de aardappelen van het veld, is het graan gemaaid , een huis is in een paar maanden gebouwd of soms nog sneller, een nieuwe weg is binnen de kortste keren aangelegd. etc. Machines nemen de slavenarbeid van vroeger drastisch over maar ook de leuke dingen kunnen volledig automatisch/ gecomputeriseerd bediend worden. MB heeft binnenkort een auto op de weg die zelfstandig kan rijden zonder ingrijpen chauffeur; u hoeft zelf de kinderen niet naar school te brengen – dat doet de auto zelf! Banken gooien duizenden mensen op straat wegens automatisering; alleen het ambtenaren apparaat heeft  zo'n technische verandering nog niet ondergaan.
  Beschouwd men de inefficiëntie van het ambtenarenapparaat dan kan van het zittende korps ruim 1/3 weg zonder hinder voor de samenleving. Zijn het er thans ruim 900.000, waarvan uitgezonderd het leger en politie het grootste deel ‘zit’; dan kunnen er ruim 250.000 weg of zijn overbodig. Deze 250.000 kunnen gewoon naar het bedrijfsleven (als die ze wil hebben). Verder zijn er al 590.000 werklozen en nog eens 380.000 mensen in de bijstand. Nu gaat het er ons niet om hierover een lolletje te maken maar tel eens op: Totale som is dan 1.200. 000 mensen die niet productief zijn op een bestand van iets meer dan 7.000.000 werkenden. (tussen 15 en 65 jaar) Laat al die werkenden nu eens 3 uur per week extra werken; wat krijgen wij dan? 7000.000 * 3 uur* 47 (minus vrije 5 weken incl. vrije dagen/jaar) = 329.000.000 uur/1786 werkuren in een werkjaar = ruim 184.000 full time banen er bovenop. Dus is de potentiële arbeidsreserve 1,4 miljoen.
  Zo is een ‘dreigend’ arbeiderstekort MAKKELIJK op te lossen; zonder import van vluchtelingen. En al zou er sprake zijn van vergrijzing; wat dan nog?! Er komen meer huizen vrij waardoor de gemiddelde prijs van een huis drastisch daalt en de nieuwe bewoners niet levenslang de slaaf van hun hok zijn (die lage rente is een valstrik voor het leven) en/of iets willen wat nu bijna niet meer te betalen is: Iets echt leuks doen, emigreren, een mooie reis maken of nog een kindje erbij.
  Gezwam van de PvdA (en anderen) over de noodzaak van import van vluchtelingarbeiders en vergrijzing dient maar een doel: U de stuipen op het lijf jagen om hun uitsluitend politieke partij-egocentrische bedoelingen erdoor te jagen waarbij zij niet schromen de burger andermaal te indoctrineren.
  Wegens het huidige gebrek aan kwaliteit in het ooit zwaar bevochten fenomeen democratie waartoe afgevaardigden (=volksvertegenwoordigers) hun functie en vooral hun VERTROUWEN ontlenen; wat zij tegenwoordig niet of nauwelijks vervullen en waarmaken, wordt het de hoogste tijd voor bindende referenda op alle gebied.
  Waterschapraden, gemeenteraden, Provinciale Staten en 2e/1e kamer mogen dan alleen nog adviseren. Wij zijn al genoeg bedonderd sinds wij tegen onze zin in een chaotische en dictatoriale EU zitten, waar de bevolking zich via een raadgevend referendum met ruim 60% tegen stemde en wat door CDA er Balkenende in de wind werd geslagen waardoor wij in de huidige rotzooi zitten.

  Redactie JAS
  8 reacties :

  Anoniem zei

  De weinige autochtone leden van de Partij van de Allochtonen worden steeds radicaler. Eerst was het Spekman met een idioot interview in NRC waarin hij min of meer opriep Wilders te elimineren, meteen daarna bijgestaan door ex milieu terrorist Samson en nu weer V.d.Laan met opmerkingen die iedere realiteit missen.
  Een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar zo langzamerhand begint het op fascistisch gedrag te lijken, zo begon het fascisme ook voet aan de grond te krijgen in Nederland voor de 2e Wereldoorlog.

  Sam Kooy zei

  Als oud-stemmer op de PvdA, dat destijds nog een echte socialistische club was, heb ik mij al rigoureus bedacht. Deze lieden zijn in staat - zo zij de macht daartoe in handen zouden hebben, laat staan krijgen - om ons land volledig naar de knoppen te helpen. Ik was al verbaasd over de standpunten van van der Laan maar ben er geheel klaar mee. Ik heb mijn gehele familie (reeds geruime tijd overleden) toch maar ingelicht inzake de PvdA/vanderLaan standpunten. Het resultaat: als toenmalige fervente socialisten hebben zij zich allen 3 keer in hun graven omgedraaid.

  P.v.d.Munnik zei

  Als v.d.Laan iets meer van zijn toch wel beperkte verstand zou gebruiken, dan zou hij zelf kunnen bedenken dat er in Portugal, Griekenland, Italië, Spanje enz. miljoenen werklozen rondlopen die van ellende emigreren naar andere werelddelen om toch maar aan het werk te komen. Vooral Spanjaarden en Portugezen emigreren richting Zuid Amerika, ook al omdat er in andere West Europese landen ook (grote) werkloosheid heerst.
  V.d.Laan is een typische PvdA'er, liegen, bedriegen en anderen bedreigen, veel smeriger soort is er niet.

  Johan Zillig zei

  Rond het jaar 400 na Christus was er naar West Europa ook een grote volksverhuizing. Dat waren de Vandalen uit Noord Afrika, de Germanen, Hunnen en Visigoten uit Oost Europa. Deze kwamen het oude Romeinse rijk binnen om het te verdedigen. Tenslotte werden deze 'verdedigers' bezetters. Nu hebben we weer met een z.g. volksverhuizing te maken uit Noord Afrika en het oude Kalifaat van Bagdad (Syrië).Helaas komen deze niet om ons te verdedigen. De geschiedenis herhaald zich, helaas heeft de PvdA geen boek gelezen, dus reutelt deze ploeg naar de uitgang van de politieke deur. "Een volk die zijn verleden niet kent heeft geen toekomst", zei een wijs man ooit. Ook de slogan "Een volk krijgt een regering die het toekomt" is door mij niet verzonnen maar pure realiteit.

  Anoniem zei

  Domme mensen zoals v.d.Laan weigeren in te zien dat de moslim cultuur niet te verenigen is met de westerse cultuur. We zien het om ons heen waar door Saoedi Arabië gesubsidieerde haatpaleizen als paddenstoelen uit de grond rijzen, we als westerse mensen kind huwelijken, kinderverkrachting, vrouwonderdrukking, moord op homo's en andersdenkenden maar normaal moeten vinden omdat het de cultuur van deze barbaren is.
  Domoor v.d.Laan en de rest van zijn partijgenoten weigeren te begrijpen dat een barbaarse cultuur van 1400 jaar oud niet zo maar weggepoetst kan worden, dus kijken ze gewoon weg, ontkennen het drama en doen alsof er niets aan de hand is. Deze PvdA'ers, maar ook Groen Links onder aanvoering van de halve marokkaan Jesse Klaver zijn schuldig aan medeplichtigheid, dus aan crimineel gedrag en eigenlijk zou dat schorem opgesloten moeten worden wegens het in gevaar brengen van de Nederlandse bevolking.
  Als Nederlander schaam je je dood dat mensen als v.d.Laan landgenoten zijn.
  https://ejbron.wordpress.com/2016/02/12/deense-imam-accepteer-kindhuwelijken/

  Anoniem zei

  Dat er een steekje los zit bij linkse mensen zoals v.d.Laan blijkt uit het volgende artikel,bij deze vrouw is er geen steekje los maar het hele stiksel is los.
  https://ejbron.wordpress.com/2016/02/13/krankzinnig-links-slachtoffer-van-verkrachting-door-vluchtelingen-verontschuldigt-zich-bij-de-dader/#more-109771

  Anoniem zei

  Onbegrijpelijk dat er mensen zijn die migranten met open armen BLIJVEN ontvangen ondanks alle ellende die ze veroorzaken. Misschien dat v.d.Laan de onnozele burgers eens kan uitleggen waarom ze zo blij moeten zijn met die criminelen. http://fenixx.org/2016/02/14/amerikaanse-jonge-vrouw-voorkomt-uitzetten-pedofiele-islamiet-en-moet-dit-met-haar-leven-bekopen/

  Anoniem zei

  Vandaag in Elsevier; Wanhoop bij Zweedse politie: 'Rechtsstaat staat op instorten'
  Door de grote toestroom van migranten, de aanwezigheid van criminele bendes en het religieus extremisme staat de rechtsstaat in Zweden ‘op instorten’. De Zweedse politie luidt daarom de noodklok.

  Zou V.d.Laan en zijn fascistische partij de PvdA dit ook ontkennen?

  Een reactie posten