Miljoenen voor beter werk en leven Noordkop

Datum:
 • woensdag 17 februari 2016
 • in
 • Categorie: ,

 • SCHAGEN - De gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel hebben samen met de provincie en het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland zes miljoen euro gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving in dit deel van Noord-Holland.
  Door Michiel Snik - 17-2-2016, 
        Gemeenten, ondernemers en natuurorganisaties uit deze regio hebben daar een plan voor                   gemaakt: ’Kopkracht’. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben dit plan vastgesteld.                 Naar verwachting kunnen partijen vanaf juli projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf                     NHN, op basis van het plan.
    

             Afgelopen jaar hebben gemeenten, organisaties en ondernemers uit Noord-Holland Noord en                 het Ontwikkelingsbedrijf NHN een gezamenlijke strategie opgesteld met de titel: ’Kopkracht’.                   Daarmee willen zij de economie en het vestigingsklimaat van Noord-Holland Noord versterken.
    

       Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland zegt dat de Noordkop ’veel potentie heeft’.              , ,Daarom ondersteunt de provincie de aanpak van ondernemers en gemeenten om samen           te zorgen voor meer werk en een beter vestigingsklimaat in de Kop van Noord-Holland.’’
             Samenwerking

  De partijen achter Kopkracht gaan organisaties en bedrijven stimuleren tot samenwerking die leidt tot kansrijke projecten. Die projecten moeten dan wel bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale economie, zoals het bevorderen van toerisme. Ook moeten de projecten leiden tot investeringen in duurzaamheid, aldus de provincie.

  Belangstellenden kunnen naar verwachting vanaf juli 2016 projecten indienen bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De plannen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie: de zogenoemde LEADER-groep. Deze commissie gaat de provincie adviseren welke projecten subsidie krijgen.

  Het is de derde keer dat vanuit dit programma subsidies beschikbaar komen voor projecten die de Kop van Noord-Holland en Texel versterken. In de afgelopen veertien jaar zijn ruim honderd vernieuwende projecten ‘van onderop’ uitgevoerd door regionale ondernemers en organisaties. Een succesvol voorbeeld is het recreatiegebied de Helderse Vallei.

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten