LADA stelt vragen over niet geleverde blusvoertuig

Datum:
 • maandag 15 februari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - LADA stelt in haar vragen aan het college o.a. of er aan de gang van zaken consequenties verbonden zijn.  ______________________________________________

  Geachte leden van het college,

  De LADA-fractie heeft tot haar grote verbazing het bericht in de Schager Courant gelezen waarin melding wordt gemaakt dat Hollands Kroon een financiĆ«le strop heeft van ruim € 138.000,- doordat een blusvoertuig niet geleverd kan worden door het bankroet van het bedrijf GM Systemen.
  Wij begrijpen dat het voertuig door de veiligheidsregio is besteld voor rekening en risico van Hollands Kroon en dat hele bedrag vooruit is betaald.  1. Zijn deze conclusies juist?
  2. Waarom werkt u niet met een systeem van betalingstermijnen, een deel bij aankoop, een deel bij aflevering en het resterende deel na controle of het geleverde voldoet aan de gestelde eisen?
  3. Is het niet gebruikelijk bij bestellingen van deze omvang (4 ton in dit geval) een bankgarantie te bedingen?
  4. Wordt dat standaard gedaan bij Hollands Kroon ?
  5. Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe oe gaat u zich in het vervolg indekken tegen dit soort tegenvallers en worden er consequenties aan verbonden?
  7. Heeft de gemeente zich gemeld bij de curator?
  ______________________________________________________
  www.lada2010.nl

  0 reacties :

  Een reactie posten