Internetsector pleit voor kernenergie

Datum:
 • donderdag 11 februari 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • De Nederlandse internetbedrijven eisen meer energiezekerheid. Ze maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van de Nederlandse stroomvoorziening voor de vele datacentra, hostingbedrijven en andere internetdienstverleners. Om de stabiliteit op langere termijn te garanderen is het noodzakelijk ook de mogelijkheden van kernenergie in de besluitvorming meenemen.

  Rob de Lange


  Daarvoor pleit Michiel Steltman, directeur van DINL (Digitale Infrastructuur Nederland) in het FD. ‘Alle aandacht voor vergroening en lokale opwekking is prima, maar het is buitengewoon onverstandig de optie voor centrale opwekking, bijvoorbeeld door middel van kernenergie, bij voorbaat uit te sluiten. Digitale economie betekent niet minder, maar meer energieverbruik. Dus we zullen alle vormen van opwekking hard nodig hebben.’

  Nederland spil in het internet
  Nederland vormt een steeds belangrijker digitaal knooppunt. Veel buitenlandse internetbedrijven besluiten zich in Nederland te vestigen, onder andere vanwege de stabiele energievoorziening. Zo maken grote partijen als Microsoft, Google en vele andere gebruik van Nederlandse datacenters om hun gebruikers in de rest van Europa en de wereld te bedienen. De opkomst van de digitale bedrijvigheid is zo groot dat de Tweede Kamer eind vorig jaar heeft besloten om naast Schiphol en de Rotterdamse haven de internetsector aan te merken als derde mainport.

  ‘Digitale economie betekent niet minder, maar meer verbruik’


  De vraag naar stroom neemt daardoor toe. Alleen al de vestiging van datacenters in de regio Amsterdam hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een stijging van bijna 16%, blijkt uitcijfers van het CBS. Netbeheerder Liander, verantwoordelijk voor het aansluiten van de datacenters op het elektriciteitsnet in de regio, voorspelt een verdubbeling van de groei in de komende vijf jaar. Wereldwijd neemt het elektriciteitsverbruik van ICT sneller toe dan het totale elektriciteitsverbruik. Ieder geopend mailtje betekent dat ergens IT-capaciteit in een datacenter wordt geactiveerd.

  Betrouwbaarheid in het beding
  De sector probeert zelf zijn stroomgebruik wel terug te dringen. Grote datacenters werken veel efficiënter dan de dataruimten in de kelder of bezemkast van een bedrijf. Ook het gebruik van groene stroom stijgt. Zo kondigde Google aan zijn nieuwe onderkomen in de Eemshaven te voorzien van op zee opgewekte windenergie.

  Toch is Steltman er niet gerust op: 'Stroom moet in de digitale economie te allen tijde beschikbaar zijn, zeker als we straks allerlei apparaten op internet aansluiten en zelfrijdende auto's krijgen. Mijn zorg is dat de betrouwbaarheid in gevaar komt als we niet alle mogelijkheden open houden. Het systeem nu is simpel gezegd: vanuit enkele punten naar de eindgebruiker. De trend is echter decentrale opwekking: dus in plaats van twintig punten naar misschien wel een miljoen. Daar is het netwerk helemaal niet op ingericht. We moeten wel een alternatief hebben. Er wordt veel onderzoek gedaan naar decentrale opwekking. Waarom niet ook naar kerncentrales?'

  FD


  0 reacties :

  Een reactie posten