COLUMN : Fijko van der Laan, wolf in lamskleding?

Datum:
 • vrijdag 19 februari 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Met meer dan verbazing heb ik een stuk van Fijko van de Laan (PvdA) gelezen in Dichtbij waar de heer van de Laan de heer Blijdorp aanviel op diens eerder ingezonden brief in de CTR.


  Nu reageer ik daar meestal niet op maar deze keer had ik de onweerstaanbare gevoelens om hier een column aan te wijden. In zijn betoog stelde de heer Blijdorp o.a. vast dat de betrokkenheid van de raad in Hollands Kroon richting de insprekers minimaal was. Een tiental betrokken inwoners had zich aangemeld voor het inspraakrecht en hielden allen een bewogen pleidooi voor hun standpunt. Allemaal betrokken, vol oprechte zorgen, vragen goed bedoelde adviezen en opmerkingen.

  De heer Blijdorp verbaasde zich over het feit dat geen van de raadsleden de moeite nam om verder te vragen bij de insprekers. Een zelfde gevoel wat mij trof, als luisteraar naar de raadsvergadering en wat ik in mijn omgeving hoorde velen met mij.

  De voorzitter concludeerde aan het einde van de beraadslagingen dat binnen de raad een groot draagvlak bestaat voor een kleinschalige opvang. Over draagvlak onder de inwoners van Hollands Kroon werd met geen woord gerept. Dat is dus niet van belang stelt de heer Blijdorp terecht. De heer van de Laan vond dat schijnbaar pure onzin van de heer Blijdorp, gelet op zijn reactie op de ingezonden brief van de heer Blijdorp.

  In zijn reactie stelde Fijko van der Laan dat hij zich als raadslid goed voorbereid had op de te verwachten opmerkingen en vragen van bezorgde inwoners. Zo had de raad o.a. bij twee AZC’s (Alkmaar en Almere) bezoeken gebracht als voorbereiding op de raadsvergadering en was hij volgens zijn eigen zeggen voldoende ingegaan op de vragen en opmerkingen van de inwoners van Hollands Kroon tijdens zijn pleidooi. Ik wil u graag een van de eerste zinnen van de heer van der Laan meegeven tijdens zijn inbreng in het AZC debat,een zin die overigens in zijn schriftelijke verklaring niet terug te vinden is. “Nederland moet er maar aan wennen dat de huidskleur op straat donkerder wordt” Getuigen die woorden van het luisteren naar de inwoners die hun angst, verlangens maar ook hun positiviteit laten horen tijdens hun inspraakrecht? Volgens mij niet, volgens mij wakkert het juist de onderbuik gevoelens aan.

  Overigens zijn inbreng tijdens de raadsvergadering over de AZC is wel heel erg op de asielzoekers gericht en niet zo zeer op de problemen die de inwoners van Hollands Kroon met de komst van de asielzoekers hebben en het bagatelliseren van de problemen die op ons af komen helpt daar mijn inziens niet aan. Het geeft naar mijn menig alleen maar aan hoeveel de Partij van de Arbeid afgedreven is van de kiezer en met recht de Partij voor de Asielzoekers is geworden.

  Het zou de heer van der Laan sieren als hij de opmerkingen van de inwoners de aandacht zou geven die het verdient, ook de opmerkingen van de heer Blijdorp in plaats van een gekleurd verhaal te vertellen en aan de feiten die ook gebeuren voorbij te gaan. Het geeft eens te meer aan dat de Partij van de Arbeid zijn tijd heeft gehad op het politieke strijdtoneel. En inderdaad, als de raad en het college wat meer betrokkenheid bij de inwoners zouden tonen zou de discussie over wel of geen AZC ook mijn inziens wel eens een hele andere wending kunnen krijgen, een wending waarin wij onze morele plicht zouden doen als democratische bevolking maar dan gedragen door het merendeel van de bevolking en niet door een aantal, over het paard getilde raadsleden die niets, maar dan ook helemaal niets met de inwoners van Hollands Kroon heeft..

  Een ideetje wat zou kunnen helpen is eerst met de inwoners in gesprek gaan en geen besloten vergadering vooraf aan een raadsvergadering. Werkelijk ik schaam me gewoon dood voor mensen zoals de heer Fijko van der Laan die geacht worden om mijn belangen binnen de raad van Hollands Kroon te behartigen maar het verkwanselen voor een paar Judas euro’s.

  Het zou Fijko van de Laan sieren als hij in het openbaar zijn excuus zou aanbieden aan de inwoners van Hollands Kroon en niet alleen beterschap belooft maar dat ook werkelijk laat zien. Maar ja, daarvoor moet je je ook inwoner van Hollands Kroon voelen en niet alleen maar een niet al te slim raadslid.


  Column van Hollands Kroon plaza 18-2-2016

  _________________________________________________________

  CTR Hollands Kroon 3-2-2016      Brievenbus:  reactie Aart Blijdorp

  Inspraak?

  Donderdag 28 januari werd tijdens een reguliere raadsvergadering ook gesproken over een mogelijk in Hollands Kroon te realiseren AZC en het bouwen van extra woningen. Het raadsvoorstel beoogde het nemen van een principe-besluit tot het realiseren van een AZC, het in 2016 en 2017 huisvesten van 400 statushouders en het bouwen van extra woningen. Dit om de reguliere woningzoekenden niet nog langer te laten wachten.

  Voorafgaand waren ei insprekers over dit onderwerp. Met belangstelling heb ik naar de verschillende insprekers, sommigen emotioneel, geluisterd. Allemaal betrokken, vol oprechte zorgen, vragen, goed bedoelde adviezen en opmerkingen. Na iedere inspreker werd door de voorzitter gevraagd naar eventuele vragen bij raadsleden voor de inspreker. Ik vond het verbijsterend dat niemand, maar dan ook niemand van de raad ook maar één vraag had voor een inspreker. En ook bij de daarop volgende behandeling door de raad was er geen enkele terugblik op hetgeen door de insprekers naar voren was gebracht.

  De voorzitter concludeerde aan het einde van de beraadslagingen dat binnen de raad een groot draagvlak bestaat voor een kleinschalige opvang. Over draagvlak onder de inwoners van Hollands Kroon werd met geen woord gerept. Dat is dus niet van belang.

  Gevoelsmatig was dit voor mij tekenend hoeveel waarde werd toegekend aan wat door de insprekers naar voren was gebracht en dat het een verplicht nummertje was om daarmee te voldoen aan de wens tot inspraak.

  Een van de redenen waarom veel burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek is dat men het gevoel heeft niet meer te worden gehoord en niet serieus te worden genomen. Her tealiseren van een AZCvraagt om draagkracht in de samenleving c.q. onder de inwoners van Hollands Kroon. Dat bereik je zeker niet door een schijnvertoning als donderdagavond.
  Een gemiste kans.

  Aart Blijdorp,
  Anna Paulowna


  ________________________________________________________

  20- 2-2016 Schager Courant 

  Inspraak AZC 

  In de rubriek Brievenbus in de CTR van 3 februari doet de heer Aart Blijdorp verslag van de vergadering van de gemeenteraad Hollands Kroon van 28 januari over het vluchtelingenvraagstuk. Hij schrijft dat hij verbijsterd is omdat `niemand van de raad ook maar één vraag had voor een inspreker' en 'ook bij de daarop volgende behandeling door de raad was er geen enkele terugblik op hetgeen door de insprekers naar voren was gebracht'. Tot zover zijn beleving. Nu de mijne.

  Als woordvoerder had ik mij van tevoren zeer terdege verdiept en ingelezen in het onderwerp. Bovendien was de raad de vrijdag voorafgaande aan de raadsvergadering op werkbezoek geweest bij twee AZC's (Alkmaar en Almere). Ik was daardoor goed voorbereid op de te verwachte opmerkingen en vragen van bezorgde inwoners. Door de insprekers werden onder meer genoemd de komst van economische vluchtelingen, het te groot geachte aantal voor onze dorpen, de veiligheid rond een locatie, het traject van de democratie, de 'verkrachtingsgolf' door Europa, twijfel aan de positieve effecten op werkgelegenheid, de kosten voor de gemeente en de belastingbetaler en de eventuele waardevermindering van het eigen huis. In mijn bijdrage aan het debat of de positiebepaling ben ik stuk
  voor stuk op deze punten ingegaan en heb daar meer dan voldoende antwoord op gegeven (volledig te-bekijken via de website van de gemeente). Ik voel mij daarom totaal niet aangesproken door de opmerkingen van de heer Blijdorp, sterker nog, die zijn ver bezijden de werkelijkheid. Grootste gemene deler van de opmerkingen, zowel bij de insprekers als bij de woordvoerders van de fracties in de gemeenteraad, was: 'best col lege, als het dan moet, dan liefst zo kleinschalig als maar kan'. Het college heeft deze opvattingen vervolgens overgenomen en gaat opnieuw met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) overleggen om inderdaad een veel kleinschaliger opvang te bepleiten. Het is juist in tegenstelling tot wat de heer Blijdorp schetst, dus bij uitstek niet zijn 'schijnvertoning' geweest maar juist goed luisteren naar de inspraak van onze inwoners! Jammer van zijn ingezonden reactie die de raad ronduit in een kwaad daglicht stelt.  Er is door de raad, zoals zo vaak, heel goed naar de inwoners geluisterd. De heer Blijdorp heeft wel meer in het verleden ernstige kritiek gespuid op gemeente en gemeenteraad. Advies aan de heer Blijdorp: stel jezelf eens kandidaat voor een raadszetel als je het zo goed weet.

  Fijko van der Laan,
  Fractievoorzitter
  PvdA Hollands Kroon.

  6 reacties :

  Anoniem zei

  Het interesseert ze toch niet wat de inwoners denken. Kijk maar het gevalletje trafostation de weel.

  Sam Kooy zei

  NB.: Ik heb Fijko van der Laan een email toegezonden met het advies het stuk van de JAS-redactie: "Oppositiepartij PvdA beveelt Gemeenteraad", eens te raadplegen. Na het gelezen te hebben was hij via een retourmail jegens mij niet bepaald positief gestemd.

  K.Dekker zei

  Door lieden zoals Fijko van der Laan schaam je je om Nederlander te zijn.

  Frank Ottens zei

  Het siert dhr. Van der Laan juist dat hij een gebaar wil maken naar mensen in nood, en zijn oren niet laat hangen naar de mening van enkele fanaten. Persoonlijk ken ik dhr. Van der Laan niet, maar voor deze publieke actie verdient hij alle lof.

  Anoniem zei

  PvdA laat eigen volk stikken, maar knuffelt moslims.
  Zo ook PvdA'er Fijko v.d.Laan die werkelijk alles uit de kast haalt om het de moslim migranten, door de PvdA voortdurend "vluchtelingen" genoemd, te verwennen ten koste van de eigen Nederlanders.

  In de gemeenteraad van Krimpenerwaard is ophef ontstaan over de uitspraken van de SGP tijdens de commissievergadering dinsdagavond. De raad besprak de verhuizing van de Marokkaanse El-Hoeda moskee binnen Schoonhoven. Coalitiepartij SGP had principiële bezwaren tegen deze verhuizing. De uitleg van deze bezwaren schoot de lokale PvdA in het verkeerde keelgat.

  Ophef bij de PvdA. Grote woorden! Maar wat er niet bij verteld wordt, is dat het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan. En wat je in de berichtgeving van bijvoorbeeld Omroep West al helemaal niet tegenkomt, is dat diezelfde PvdA (overigens geholpen door de verraders van de CU) een aantal kilometer verderop in Ouderkerk a/d IJssel tien jaar lang de bouw van een kerk heeft tegen gehouden. Maar ja, dat ging over een kerk, dat ging over hard werkende inwoners die al sinds mensenheugenis in dat dorp wonen. Zo kennen we de Partij van de Allahaanbidders weer: eigen volk laatst.

  Nu is het zo, gegeven het feit dat in islamitische landen helemaal geen, of in ieder geval nauwelijks kerken gebouwd mogen worden, dat moskeebouw – zacht uitgedrukt – best kritisch benaderd mag worden. En als we het toch over kritisch hebben, wat zelfkritiek zou meneer Geleijnse van die PvdA in Schoonhoven, gezien de handelswijze van zijn partij in Ouderkerk a/d IJssel, ervoor behoeden om zo hoog van de toren te blazen. Nu laat hij met zijn politiek correcte en onzinnige opmerking ‘respect voor elke vorm van godsdienst’ alleen maar geblaat horen, wat in zijn geval wel heel erg vals klinkt.

  Door:
  Wim van Schaik

  Anoniem zei

  Als je als inspreker je zegje hebt gedaan komen er NOOIT vragen van diegene die hebt toegesproken; Met andere woorden: je lult maar een eind raak.

  Schandelijk en schadelijk.

  Alleen het Noordhollands dagblad (het politieblaadje) schrijft er een walgelijk stukje over. Deze krant kan schrijven wat ze wil maar deze is alleen nog maar gelezen door bejaarden voor het streeknieuws.

  Een reactie posten