10 jaar PVV: Gefeliciteerd!

Datum:
 • zondag 21 februari 2016
 • in
 • Categorie:
 • De PVV bestaat 10 jaar.
  Stichting JAS vindt het vooral belangrijk dat Geert Wilders een groot aantal ontwikkelingen vooruit gezien heeft (vooruitzien is regeren), terwijl deze vooruitziende blik door de mainstream politici genegeerd en gebagatelliseerd is. Inmiddels worden tegen diezelfde ontwikkelingen door genoemde mainstream politici fluwelen oplossingen aangedragen. Reden om aandacht te besteden aan onderstaand stuk.

  Wilders is een geboren leider en wel hierom

  Door Dr. Gert Jan Mulder


  De kritiek op Geert Wilders is constant en wijd verbreid. Vanmorgen nog op Twitter de opmerking dat het onbegrijpelijk was dat Wilders voor een libertarist een optie zou kunnen zijn, vanwege dictatoriale trekjes, het feit dat het een eenmanspartij is en er geen sprake is van open discussie.  Enfin, ook via zogenaamde ingewijden hoorde ik weleens van kritiek binnen de PVV op het functioneren van de leider. Het vertrek van enkele handen vol, op zich capabele PVV politici, wijst in die richting. Denk aan Brinkman, Bontes, van Klaveren, van Bemmel, van Vliet om er maar eens een paar te noemen. Het zou kunnen duidden op slecht functionerend leiderschap.
  Eerder schreef ik de column: “Niemand maakt juist zoveel waar als Wilders!” [1] dus er is geen reden om nog eens op inhoudelijke punten de effectiviteit van Wilders te belichten. Deze column richt zich op de strategische positiebepaling van de PVV en haar leider. Daar is veel kritiek op, en deze bijdrage zal proberen die kritiek eens te doorgronden. Wat klopt er van alle kritiek op Wilders?
  Ik heb onder andere business school gedaan en daar de 2 jarige opleiding Master of Business Administration afgelegd. Het mooie van zo’n opleiding is, ondanks enkele  beperkingen, dat de opleiding erop gericht is om van een specialist (iemand die in een bepaalde richting is afgestudeerd) een generalist te maken: iemand die in potentie de leiding van een bedrijf of organisatie op zich zal kunnen nemen. De typische vakken in zo’n opleiding zijn bijvoorbeeld, strategie, bedrijfseconomie, finance, ethiek, organisatiekunde, human resource beleid, Europese wetgeving, economie, accounting, statistiek, total quality management, logica, writing skills. Vooral mensen die zo’n opleiding niet gedaan (en bekostigd) hebben zullen zeggen dat een MBA opleiding niet veel voorstelt. Dat is op zich waar, maar het knappe van deze dikwijls zware opleiding is dat het mensen leert in complexe situaties de hulpmiddelen en de inzichten te hebben om overzicht te krijgen of te scheppen, en als ware hij of zij een kapitein op een schip, te weten welke koers moet worden gevaren, wat te moeten doen in bijzondere situaties en vooral ook wat te laten.
  Sommige mensen hebben dat soort opleidingen helemaal niet nodig. Dat zijn natuurtalenten. Bill Gates is er zo één, Steve Jobs was er zo één en ik zou willen beargumenteren dat – zij het in een heel ander vakgebied, en een hele andere dimensie, Geert Wilders ook zo’n iemand is. Wilders is een geboren leider. Dat was voor hemzelf misschien niet helemaal duidelijk toen hij als 17 jarig jochie voor het eerst voor twee jaar in Israël ging wonen en werken, en zelfs niet toen hij jarenlang Tweede Kamerlid was voor de VVD (1997-2004), maar toen hij eenmaal uit de VVD trad (of werd gezet dankzij Jozias van Aartsen over o.a. zijn afwijkende positie inzake Turkije), werd al snel duidelijk over wat voor een leiderschap kwaliteiten Wilders beschikte. Wilders was toen hij uittrad op 2 september 2004 nog net 40 jaar.
  Een leider is iemand die een organisatie, een bedrijf, een partij of zelfs een land de juiste kant op kan helpen sturen. Om dat te kunnen – zowel in het bedrijfsleven als in de politiek – moet je een geboren leider zijn. Een leider wordt nogal dikwijls verward met een manager. Mijn favoriete definitie van het verschil tussen leiders en managers is dat je in aanwezigheid van een manager altijd het gevoel krijgt hoe belangrijk die manager is, terwijl als je in contact bent met een leider, die persoon jou het gevoel zal geven hoe belangrijk jij bent. Mark Rutte is dus een typische manager.
  Wat zijn verder de eisen die aan een effectieve succesvolle leider moeten worden gesteld.
  1. Missie: Voor wie nog twijfelt, Wilders is een man met een enorme missie in zijn leven. Die missie is zo sterk, en alles omvattend, dat hij er heel veel voor heeft gelaten, onder andere heeft hij er ruim 10 jaar van zijn persoonlijke veiligheid voor opgegeven en leeft 24/7 onder de zwaarst mogelijke persoonlijke beveiliging.
  2. Visie: een leider heeft een hele duidelijke eigen visie op de toekomst. Als u kijkt naar de levensloop van Geert Wilders[2] dan zult u kunnen zien dat zijn voorkeur voor Israël en zijn afwijzing van islam sinds die eerste kennismaking in 1980 constante factors zijn gebleven, die hem gaande weg hebben gesterkt in de overtuigingen die nu bepalen wie en wat Geert Wilders is, waar hij voor staat en waarin hij gelooft. Die visie is heel dominant. Hij is onder andere overtuigd van het gevaar van islam (de-islamiseren), de nadelen van massa-immigratie (toegenomen onveiligheid en vol is vol), van het opgeven van soevereiniteit (tegen de EUSSR), van de kracht van het Nederlandse volk (patriottisch), het gekkenwerk van ontwikkelingssamenwerking, het kiezen voor het belang van Nederlandse ouderen, de volslagen gekkigheid van subsidies voor kunst, windenergie, landbouw, minderheden ondersteuning etc.
  3. Doelstellingen: een leider formuleert en herformuleert doestellingen en houdt daar permanent oog voor. Doelstellingen zijn geen heilige statisch meetbare mijlpalen, het zijn doelen waar je naar toe blijft werken en die wanneer je de doelstellingen niet bereikt binnen de daartoe gestelde tijd, je niet tot wanhoop drijven, maar je aansporen om het in de toekomst beter te doen en die je niet van je visie afleiden. Wilders liet een ongelofelijke leiderschapsprestatie zien toen na zijn “minder, minder, minder” de PVV leeg leek te lopen. De één na de ander besloot uit de partij te treden, waaronder enkele vertrouwelingen en sleutel figuren voor PVV: Stassen (EU), van Klaveren, van Vliet. Het was duidelijk erg moeilijk voor Wilders maar hij leek geen moment te aarzelen. Een ongeëvenaarde prestatie.
  4. Strategie: vrijwel geen enkele onderneming of organisatie communiceert welke strategie zij kiest om haar doelstellingen te bereiken. Vooral in de politiek zou dat averechts werken omdat de andere partijen daar volop misbruik of gebruik van zouden kunnen maken. Naar de strategie van Wilders moeten wij dus raden, maar gelet op wat er gebeurd is de afgelopen jaren kunnen wij er wel het één en ander uit afleiden. Wilders begon als eenmansfractie en groeide snel door in de tweede kamer naar 9 zetels, naar 24 zetels en terug naar 15 zetels, om inmiddels al weer langere tijd als de grootste partij (29) in de peilingen te staan. Hij heeft bij herhaling aangegeven waarom hij op bijvoorbeeld gemeentelijk niveau alleen meedeed in Den Haag en Almere (capaciteit- en kwaliteitsbeperkingen). Daarnaast heeft Wilders ook zeer bewust niet gekozen voor een partij structuur zoals andere partijen die kennen. Hij heeft geleerd van de fouten van anderen (Leefbaar, Fortuyn en LPF bijvoorbeeld). Als Wilders in een eerder stadium voor de traditionele partij structuur zou hebben gekozen dan zou de PVV in haar huidige vorm vandaag niet bestaan, en zou zij niet de politieke factor van betekenis zijn die zij is. Het simpele feit dat de PVV structuur (die van een vereniging) maar één lid telt, genaamd Geert Wilders had vooral met veiligheidsoverwegingen van doen.  Wilders heeft ook geleerd van de gedoogconstructie ervaring met VVD/CDA in Rutte 1. Naast dat het CDA de onderhandelingen in het Catshuis opblies (vanwege ontwikkelingssamenwerking), had de PVV in die constructie uiteindelijk te weinig zichtbare invloed op het kabinetsbeleid. Het heeft laten zien dat Geert Wilders verantwoordelijk niet schuwt, in tegenstelling tot datgene dat veel “back-benchers” dikwijls beweren. Geert Wilders zit niet in de politiek om een onbetekenende bijrol te spelen. Wilders heeft een missie. Die missie, zo leert de praktijk, kan alleen worden nagestreefd door zijn eigen gang te gaan. Zich niet te laten afleiden door zowel intern als externe strubbelingen. Dat maakt hem een eigenzinnig leider. Wilders is overtuigd van zijn visie zoals hierboven uiteengezet. Hij is in de afgelopen 10 jaar geen stap opgeschoven in de richting van de zogenaamd “politiek correcte” partijen. Het is eerder andersom. In tegenstelling tot Pechtold gaat Wilders wel echt vooruit. Als de visie van Wilders klopt dan krijgt Geert Wilders vroeg of laat het mandaat van de Nederlandse kiezer om zijn programma te verwezenlijken. Wilders is één van de weinigen die dat aanvoelt.  Dit betekent niet dat de PVV meer dan 75 zetels zal moeten gaan halen (theoretisch/utopisch), maar dat dan andere partijen in voldoende mate richting PVV zullen opschuiven om Geert Wilders de premier te laten worden van zijn kabinet. Het motto voor de anderen partijen zal luidden: “if you can’t beat them, join them!”
  5. Een effectief leider is voorts continue bezig met zijn organisatie. De analyse van externe- en de interne omgevingsfactoren is een continue proces. Bedrijven en organisaties hebben verschillende methodes om die externe en interne aspecten voor hun organisatie te meten, te peilen en de interne organisatie af te stemmen op veranderingen van buiten.De beste zin uit mijn MBA opleiding die weer gaf wat een leider moest doen luidde:
  “Building on strengths towards opportunities, whilst avoiding treats and improving weaknesses.”
  U kunt het Wilders vrijwel iedere dag zien doen. 

  Tot slot dient de leider oog te hebben voor de concurrerende krachten die de organisatie bedreigen. Er kan geen dag voorbij gaan zonder dat de leider zich met deze aspecten van zijn organisatie bezig houdt (ze zijn afkomstig van Michael Porter /Harvard professor inzake competitieve krachten):
  1. bestaande concurrentie: is een dagtaak voor een politicus om de concurrentie voor te blijven. Weinig politici die zo getalenteerd zijn als Wilders in deze. Hij heeft Twitter als het ware uitgevonden. Hij domineert het debat in de Tweede Kamer, brengt het tot leven, benoemt waar het echt om draait, betrekt het publiek, de kiezer en vooral ook Henk en Ingrid.
  2. Leveranciers: vooral vanuit de eigen organisatie kan concurrentie groeien. Concurrentie door overlopers (Brinkman, van Klaveren), maar ook concurrentie voor de leidende rol. Een goed leider verzamelt veel talent om zich heen, maar laat zich niet van de troon stoten (Brinkman/Bontes). De roep om democratisering van de PVV organisatie kon worden begrepen als een coup d’etat. Iedereen binnen de PVV zou moeten kunnen begrijpen dat een zogenaamd open democratische organisatie binnen no-time om zeep zal worden geholpen (zie Fortuyn, Leefbaar, LPF en nu 50+). Geert Wilders en Martin Bosma stellen zich op het standpunt dat politieke partijen zoals wij die kennen relikwieën uit de 20e eeuw zijn, hetgeen onlangs ook nog eens door Thierry Baudet werd bevestigd in: PVV is een avant-garde partij! [3]
  3. Afnemers: de kiezers. Waar maken de kiezers zich zorgen om? Wat is van belang voor de kiezers? Hoe kun je ze bereiken? Hoe krijg je ze in beweging? Hoe maak je dat ze straks wel op jou stemmen in plaats van op die ander? Geert Wilders wordt door zijn opponenten nog als eens graag omschreven als een populist. Als je eens goed kijkt naar zijn keuzes dan zie je dat het tegendeel waar is. Het “weglopen” uit het Catshuis en minder, minder, minder lieten dat haar fijn zien. Hij bewandelt nooit de makkelijkste weg, in tegenstelling tot Tefal opperpriester-wegkijker Alexander Pechtold.
  4. Nieuwe technologieën: ieder politicus moet vernieuwen, met zijn tijd mee kunnen gaan, nieuwe lijnen uitzetten, nieuwe markten bewerken, nieuwe groepen kiezers aanspreken. Wat Geert Wilders heeft laten zien in slechts 10 jaar is ongeëvenaard.
  5. Nieuwe toetreders tot de markt: VNL, Libertarische Partij, Artikel 50. Goed in de gaten houden.
  Niemand weet wat de toekomst brengen zal, maar de PVV leider Geert Wilders heeft een missie, een hele duidelijke heldere visie over waar het naar toe moet met Nederland, heeft concrete en haalbare doelstellingen, heeft een naar mijn mening zeer goed uitgedachte en doordachte strategie, en laat zich ondanks alle tegenwerking, de tegenslagen, de zeer moeizame persoonlijke levensomstandigheden in verband met zijn persoonlijke veiligheid niet uit het veld slaan.
  Er zijn wat mij betreft twee meest waarschijnlijke scenario’s. Of Geert Wilders is binnen afzienbare tijd minister-president van Nederland, of Geert Wilders wacht een voortzetting van zijn glansrijke carrière en van zijn missie in het buitenland (VS).
  In het tweede geval zie ik het donker in voor de autochtone Nederlanders.

  De Nieuwe realist


  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Wilders vertaalt ongeveer datgeen wat er in ons land wordt gedacht en leeft. Ik voorzie, evenals hem , grote problemen in het verschiet zeker nu Rusland de zaak in het Middenoosten extra en flink heeft aangewakkerd. Het is n.m.m., evenals de mening van Wilders, óf bijna te laat óf al tem laat om een ommekeer te bereiken. Zeker nu Rutte aan het handeje van Merkel en Brussel meehobbelt en samen met alle andere coalitiepartners - en welke zijn dat niet behalve Wilders _ geen enkel geluid laat horen. Niet wil l;uisteren naar "het volk". Niet anders te kwalificeren dan één grote slappe hap.

  Een reactie posten