Zout water bedreigt bollengronden regio

Datum:
 • donderdag 28 januari 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Petten - Verzilting van hun gronden baart bollenkwekers bij Petten grote zorgen. Het zoutere oppervlaktewater en de ziltere grond zijn het gevolg van de kustversterking bij Petten en Camperduin.


  Harry de Jong h.dejong@hollandmediacombinatie.nl

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat het water uit de nieuwe duinen nu °di-leiden naar de zuidelijkere Hazepolder, die altijd al wat brakker is geweest. De firma Hopman aan de Wester-duinweg in Petten werd afgelopen jaar slachtoffer van de verzilting. Dit bedrijf zag zijn lelies hard achteruitgaan, nadat er beregend was mer slootwater. De bloemen moesten noodgedwongen voor veel minder geld worden verkocht. De firma heeft de schade geclaimd bij het hoogheemraadschap.

  De verzilting is het gevolg van uitspoeling van het zeebodemzand dat voor en op de oude Hondsbossche en Pettemer zeedijk is aangebracht. Ook kan het zijn dat grondwaterstromen zijn veranderd door het gewicht van de 35 miljoen kubieke me- Grote zorgen bij kwekers Petten ter zand. „Direct na de kustversterking leek het mee te vallen, maar de duinen zorgen blijkbaar voor vertraagde afgifte van het zilte water", zegt woordvoerder Mako Cortel van het Hoogheemraadschap.

  ________________________________________

  ' Straks kun je over water lopen'

  'Zout in slootwater groot probleem' - Agrariërs huiverig om hierover te praten - 'Tuinen doods'

  Harry de Jong h.dejong@hollandmediacombinatie.nl

   Vervolg

  De verzilting van het oppervlakte- en grondwater bij Petten is een groot probleem, zegt de Schager wethouder Sigge van der Veek. Met kwekers en hoogheemraad-hap (HHNK) zoekt hij naar een oplossing. „Even zuidelijker dan de bollengronden zijn de zoutwaarden in het water zo hoog dat de meters het niet aankunnen. Daar kun je straks bij wijze van spreken over het water lopen."

  Dat is gekscherend gezegd, maar geeft wel aan dat sprake is van een serieus probleem. Van der Veek be- moeit zich als verantwoordelijk wethouder voor de waterzuivering aan tegen de zoutproblematiek bij Petten. Ook al vanwege zijn agrarische achtergrond in het betreffende bollengebied. „Actieve agrariërs zijn huiverig om erover te praten. Ze verhuren vaak land en zijn bang dat dat niet meer gaat als dit verhaal openbaar wordt. Maar aandacht hiervoor, kan juist bijdragen aan een snelle oplossing."

  Omleiden 

  Die ziet het hoogheemraadschap in omleiden van het zilte water richting Hazepolder. Het waterschap belegt hierover binnenkort een informatieavond voor kwekers. De zoutproblematiek is waarschijnlijk van tijdelijke aard. Als het aangebrachte zeebodemzand voor de kust voldoende is uitgespoeld, zal het zoutgehalte in de sloten bij Petten weer teruglopen tot normale waarden zo dicht bij zee, verwacht HHNK. „Maar het zout zat ook in mijn drains. Dus in de grond. Dan kan het wel eens lang duren voordat je eraf bent", zegt kweker Siem Hopman. De zoutwaarde van het slootwater bij Petten lag hoger dan drie. De kritische grens voor gewassen is 1,6. De zoutwaarde van Noordzeewater is 34.

  Omleiden van het water biedt in elk geval een goede, tijdelijke oplossing totdat het uitspoelprobleem achter de rug is, zegt HHNK-woordvoerder Marko Cortel. Om ervoor te zorgen dat bollenboeren evengoed hun land kunnen beregenen, wordt wa- Een bollenveld bij Petten. FOTO ARYAN BOSHUIS ter uit de oude duinen ten noorden van Petten naar de sloten rond de bollenvelden geleid. „Dat is. wel zoet water."

  Niet alleen bollenboeren kampen met, het probleem. Het hele dorp heeft er last van. „Ook de tuinen bij de huizen hebben eronder te lijden", vertelt Van der Veek.

  Geruïneerd 

  Vorig jaar werden de volkstuintjes geruïneerd doordat ze met te zout water waren beregend. Toen heette het dat de sloten niet goed waren doorgespoeld, maar er blijkt dus meer aan de hand. „Tuintjes in Nolmerban liggen er doods bij. Voor de funderingen van de huizen is zout ook niet goed. En het komt uiteindelijk ook in het Noordhollands Kanaal terecht. Dan wordt het zo de Noordkop in gevoerd", stelt een bollenkweker die anoniem wil blijven.

  NHD  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ongestraft ingrijpen in de natuur is niet mogelijk, dat wordt nu ook weer bewezen.
  De boeren moeten niet zo zeuren want hun leven bestaat uit het vergaren van schadevergoedingen en subsidies.

  Anoniem zei

  van der Veek doet ook een bijdrage. Kunnen ze deze man niet in de jiskefet stoppen?

  Een reactie posten