Wieringers mogen stemmen over coupure in Oeverse Havendijk

Datum:
 • maandag 11 januari 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - DEN OEVER - Het Wieringer vissersdorp Den Oever krijgt tussen 2017 en 2019 een nieuwe coupure in de Havendijk.
  Door Martijn Gijsbertsen - 11-1-2016, 

  I
  nwoners en anderen mogen van beheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via internet (www.hhnk.nl/dijkdenoever) tot 22 januari kiezen tussen twee varianten voor de dijkdoorgang, die dorp en haven verbindt.

  Vleugelmuren

  ,,Bij de ene optie vallen, gezien vanuit dorp richting haven, de betonnen vleugelmuren wat hoger uit dan bij de andere. Bij de lagere muren biedt het aanzicht meer groen’’, aldus Maartje Rieter namens het waterschap.
  ,,Dat zijn eigenlijk de enige verschillen. Verder, ook qua veiligheid en kosten, zijn de uitgewerkte ontwerpen voor de Oeverse coupure vergelijkbaar. De mensen mogen beslissen wat op die locatie in hun ogen het beste past.’’
  Het toekomstige dijkgat kost naar schatting circa een miljoen euro en komt op dezelfde plek als de huidige, die wordt gesloopt.
  Deze doorgang is circa vijftig jaar oud en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen.
  ,,De nieuwe coupure wordt maximaal anderhalve meter hoger, zodat deze straks beter aansluit bij de opgehoogde Havendijk. Verder wordt de stabiliteit verbeterd’’, laat Rieter weten.

  Loopbrug

  ,,Bovendien komt er een loopbrug overheen, die deel uitmaakt van een doorgaande wandelroute.’’
  Het dijkgat wordt ook langer, omdat de Havendijk wordt verbreed. En de coupure krijgt een dubbele set houten deuren (aan weerskanten), ter vervanging van het huidige enkele paar.
  ,,Bovendien komt er een soort verkeersdrempel, die wat hoger ligt dan de drempel nu. Daardoor hoeven we de coupure minder vaak te sluiten dan thans bij hoog water het geval is’’, aldus Rieter.
  Rolstoelers en fietsers zullen niks van de drempelverhoging merken, omdat deze in de bestrating wordt aangelegd. Wanneer de coupure wordt vervangen, hangt af van de aannemer die nog moet worden gecontracteerd.

  Aanbesteding

  Het waterschap start volgens planning dit voorjaar de aanbesteding, ook voor de dijkversterking. De partij aan wie de klus wordt gegund, moet in het najaar bekend zijn.
  ,,Wij laten het aan de aannemer over wanneer met de coupure aan de slag wordt gegaan. Voorwaarde is dat de bedrijven en omwonenden zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden.’’
  NHD

  2 reacties :

  Sam Kooy zei

  Meskers heeft nu tóch eieren voor zijn geld gekozen en een van zijn speeltjes overhandigd aan het Hoogheemraadschap. Dit moet bij hem toch een enorme aderlating zijn geworden. Wat een afgang ! En dat ......dankzij de stem van het volk !

  P.v.d.Munnik zei

  Heel, heel misschien komt de politiek eindelijk tot de conclusie dat ze niet aan de gang kunnen blijven met het voor het lapje houden van de bevolking.
  Maar 1 zwaluw maakt nog lang geen zomer, zeker in H.K. niet.

  Een reactie posten