Vluchtelingenproblematiek door Rob Ravensteijn

Datum:
 • donderdag 14 januari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Niet de vraag of we dit leuk vinden, de vraag is aan de orde hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan. ”Schaffen wir das?”
  Ingezonden bericht over vluchtelingenproblematiek door Rob Ravensteijn
  Uitgegeven op 14-01-2016 

  HOLLANDS KROON - Vluchtelingenopvang in Hollands Kroon, Kritische punten bij de besluitvorming. (Door Rob Ravensteijn)

  Binnenkort staat Hollands Kroon weer wat duidelijker op de kaart. De gevolgen van onrust en geweld in de wereld staan nu letterlijk op onze stoep. Vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen. Geen ontkomen aan. Niet de vraag of we dit leuk vinden, de vraag is aan de orde hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan. ”Schaffen wir das?”
  Het LADA programma is enkele jaren geleden opgesteld. De grote vluchtelingenstroom was niet voorzien. Politieke partijen en burgers zullen vanuit plichtsbesef en gevoel voor beschaving het probleem moeten oplossen. Lokaal speelt het inpassingsprobleem, elders de mondiale aanpak.

  Burgers en bestuur zullen in samenspraak en naar vermogen voor draagvlak moeten zorgen, en, belangrijk: dat moeten volhouden zolang dat nodig is. Dat vraagt om solidariteit tussen burger – bestuur en vluchtelingen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
  1:Staat de opvang in redelijke verhouding tot het totale opvangprobleem in Nederland? Dit geldt zowel voor het AZC als voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus.
  Antwoord: Met de genoemde getallen van 600-800 voor een AZC en 400 voor statushouders zitten we lokaal ruim boven het gemiddelde. 1200 op een bevolking van 47000 zou betekenen dat er nu 434.000 vluchtelingen zijn. Dat is nu niet het geval. Het is daarom redelijk om een lager aantal na te streven. Ongetwijfeld zal er nog voorlichting komen. De aantallen en spreiding zal hier punt van overleg moeten zijn. 


  2:Staan de aantallen in redelijke verhouding tot de opname capaciteit van de kernen?
  Antwoord: Hollands Kroon is geen stad maar heeft 22 kernen. Het kernenbeleid staat nog in de steigers. Passende opvang vraagt een kleinere schaal en kan daarom beter op 2 locaties plaatsvinden met centraal daartussen de COA dienstverlening. Het COA zal zich aan de plaatselijke omstandigheden moeten aanpassen, niet andersom.


  3:Is de opvang humaan en sober? Het gelijkheidsbeginsel telt voor iedereen, al zal dat soms lastig genoeg zijn.

  Antwoord: Nu al is het voor veel burgers een hele strijd om het eigen bestaan op de rails te houden, financieel en ook het eigen welzijn. De opvang kan een positieve uitdaging worden als die voor iedereen voelbaar wordt. Draagvlak is noodzakelijk. De gemeente zal daarvoor plannen moeten overleggen met ruimte voor burgerinitiatieven. Ook asielzoekers en statushouders zullen hun bijdrage moeten leveren. Open en eerlijk de stand van zaken communiceren is een absoluut vereiste.

  4:Gaat de huisvestingsopdracht niet ten laste gaan van eigen burgers die soms al lang moeten wachten op een betaalbare woning?

  Antwoord: De rekensommetjes die ik tot nu toe heb zien passeren lijken niet te kloppen. VOORUIT PROVINCIE, schuiven met de rode contouren. Bouwen buiten de bestaande bebouwde kom wordt noodzakelijk. GEMEENTE EN WONINGBOUWVERENIGINGEN: laat eerst zien de woningbouwplannen en de financiering ervan!

  5: Zijn de kosten van opvang geheel declarabel bij het Rijk?

  Antwoord: Burgers ervaren nu al de ernst van de huidige bezuinigingen. Het voorzieningenniveau staat onder druk. Financiële solidariteit betekent dat het Rijk 100% moet financieren. Een onmisbare factor om maatschappelijk draagvlak te krijgen en vast te houden.

  Noord Hollanders hebben een goede reputatie. In de tweede wereldoorlog was er ruim aanbod van opvang in deze regio. Mijn eigen oma die vanwege bombardementen uit Den Helder moest evacueren sprak in de 60er jaren nog vol lof over de genoten opvang in Breezand. Ook waren hier veel onderduikadressen. Na de inundatie van de Wieringermeer was de opnamecapaciteit in de regio groot. De ernst van de situatie was overtuigend, hulp vanzelfsprekend. Als er nu nood is laten we niemand aan hun lot over. Ook ik heb zorg. Een lastig besluit voor de raad.

  Bovenstaande aandachtspunten zullen eerst naar tevredenheid besproken moeten worden. Pas daarna kan besloten worden waar instemming aan gegeven kan worden en onder welke voorwaarden.

  Rob Ravensteijn
  3 reacties :

  Anoniem zei

  Feiten goed weergegeven, spijker op zijn kop. Nu moet de gemeentelijke overheid nog gezond verstand tonen. Vrees het ergste!

  P.v.d.Munnik zei

  Mijnheer Ravensteijn, u maakt een cruciale fout. Het zijn namelijk maar voor een klein deel vluchtelingen, de meesten zijn migranten die uit veilige gebieden komen en zeker niet uit oorlogsgebieden. Velen hebben valse paspoorten en de huidige instroom van de zogenaamde zielige vluchtelingen bestaat volgens de Duitse politie voor 95% uit jonge mannen. Jonge mannen die hun vrouw en kinderen in de steek hebben gelaten, het geld van huis hebben meegenomen(waar dat ook moge zijn) en onderweg ook nog de tijd hadden(op de vlucht?) een dure telefoon te kopen.
  Helemaal mee eens als u zegt dat echte vluchtelingen recht hebben op opvang, maar niet de moordenaars, rovers en verkrachters die er ook tussen zitten. Zweden is een goed voorbeeld van de totaal mislukte integratie, een toename van het aantal verkrachtingen met 1400% sinds de opvang van "vluchtelingen". Dat is niet iets om trots op te zijn als linkse regering zijnde, eerder iets om je dood te schamen tegenover je eigen bevolking en de slachtoffers daaronder. Neemt u van mij aan dat slechts het topje van de ijsberg van alle misstanden bekend is omdat het de politiek niet uitkomt dat de ellende bekend wordt, u behoort dat weten als politicus.

  Anoniem zei

  https://ejbron.wordpress.com/2016/01/14/islamitische-vrouwenemancipatie/
  De gewoonte onder moslims, mooier kunnen we het niet maken.

  Een reactie posten