'Positief effect door AZC Hollands Kroon'

Datum:
 • zaterdag 9 januari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Het college van Hollands Kroon denkt dat een asielzoekerscentrum en het extra huisvesten van vergunninghouders een blijvend positief effect kunnen hebben op de leefbaarheid van de kernen. 
  Lydia Jasper    Want, zo laat B&W schriftelijk weten: 'De nieuwe bewoners maken net als ieder ander gebruik van de voorzieningen zoals zorg, scholen, openbaar vervoer en sportverenigingen.'

  De keuze voor één locatie met een relatief beperkt aantal bewoners heeft vooral te maken met het karakter van Hollands Kroon als plattelandsgemeente met in verhouding kleine kernen. 'Een relatief klein asielzoekerscentrum past beter bij de gemeente dan een centrum voor duizend of meer bewbners."

  Verplicht 

  Daarnaast wil het college de komende twee jaar minimaal vierhonderd vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten in Hollands Kroon. Dat is twee keer zoveel als waartoe de gemeente in zols verplicht is. Voor reguliere woningzoekenden worden minimaal vijftig extra woningen beschikbaar gesteld.

  „We gaan er vanuit dat er gemiddeld vier statushouders in een huis wonen", zegt Noortje Slot, woordvoerder van de gemeente Hollands Kroon. „Als we dan tweehonderd de statushouders die we in twee jaar extra een huis willen bieden - delen door vier (het gemiddelde aantal statushouders in een huis) komen we uit op vijftig. Door voor deze groep minimaal vijftig extra woningen beschikbaar te stellen, worden de wachtlijsten verkort."

  Overleg 

  Hollands Kroon gaat over de huisvesting in overleg met de woningcorporaties Wooncompagnie, Beter Wonen (Wieringen) en Woningbouwvereniging Anna Paulowna. „Naast nieuwbouw zijn er ook andere mogelijkheden om extra huureenheden aan de woningvoorraad toe te voegen", stelt Slot.

  „Door sloop of verkoop van huurwoningen uit te stellen. Of door verbouw van panden die nu nog een andere bestemming hebben of door grote huurwoningen te splitsen in meerdere (kleinere) wooneenheden."


  NHD  4 reacties :

  Sam Kooy zei

  Positief ? Noortje Slot weet het steeds weer beter dan onze hollandse ingezetenen. Zij heeft nog nimmer van de grote stad Köln gehoord ! Diezelfde Slot moet spoedig een abonnement nemen op een krant en de verslagen/berichtgeving daarover eens nader bestuderen en in zich opnemen. Ons geluk daarbij is dat zij nog een heel leven hyeeft te gaan en derhalve voldoende tijd om na te denken.

  Anoniem zei

  Misschien dat Noortje Slot eens door Amsterdam West of De Haagse Schilderswijk of Utrechtse Kanalenwijk kan lopen en zelf eens ervaren wat een geweldige "positieve" invloed al die cultuurverrijkers op Nederland en de Nederlandse vrouwen en homo's heeft.
  Tenenkrommend dat een dergelijk stuk onbenul haar onzin kan en mag spuien.

  Anoniem zei

  Bezint eer ge begint en kijk naar de onthutsende reportage van spiegel tv. Hierbij aanmerkend dat misdaden begaan door deze daders vaak door overheden zijn verzwegen om politiek correct te zijn en om vooral geen linken te leggen met anderen. Men schermt wel met strengere maatregelen maar dit helpt geen zier want personen die misdaden plegen weten precies welke wegen zij moeten bewandelen en wat te verklaren om door de mazen heen te glippen. Hun is de slachtofferrol niet vreemd, met als gevolg dat dankzij mensen als Francisco van Jole, van de site Joop.nl glashard wordt ontkend dat dergelijke dingen hebben plaatsgevonden en als ze plaatsvinden dit een probleem van alle dag is en ook door de autochtonen wordt gedaan. Ja ja kusje erop en ga maar weer lekker slapen . Natuurlijk moeten de goeden het lijden onder de kwaden, maar besef goed dat met de golf ook het schuim mee komt, Erg naief om te denken dat dit ons deurtje wel voorbij hobbelt en straks als het te laat is weer ach en wee roepen. Dan is het te laat,en kan je niet terug . Het COA heeft aangetoond in Oranje een volkomen onbetrouwbare partner te zijn. Ik wens van dergelijke problemen verschoond te blijven en acht onze omgeving totaal ongeschikt. In de ogen van het COA echter is het hier dunbevolkt en daarmee samenhangende daardoor juist geschikt omdat ze hier weinig tegenstand verwachten. De gemeente schermt met nieuw te bouwen woningen die wachtlijsten als sneeuw voor de zon zullen doen verdwijnen en werkgelegenheid dit is een drogreden. Dergelijke projecten worden europees aanbesteed en lokale ondernemers krijgen niks. Slechts een paar kruimels die van de tafel van deze asielindustrie vallen . Bron http://www.z24.nl/.../lokale-ondernemers-morren-coa-kiest... Een Coa van 400 bewoners levert 20 arbeidsplaatsen op en bij een AZC van 600 plaatsen zou dit betekenen dat er hier 30 hun werk kunnen vinden, Bron (https://www.coa.nl/nl/azc-in-mijn-buurt#'voordelen ) Voor de gemeente is er een vergoeding voor extra gemaakte kosten. De 2 wkn noodopvang heeft dit ook bewezen en in het evaluatie rapport was te lezen dat 2000 uur die men toen nodig had a 45 euro meer dan de helft was van de exploitatie van 168 duizend euro:. Wie houden we hier aan het werk soms de mensen in het gemeentehuis ? Daarbij wil nog opmerken dat dankzij de vele uren van inzet , donaties van de inwoners dit experiment werd afgesloten met een klein verlies. Hebben ze dan soms straks alleen nog een paar baantjes over voor de facilitaire dienst om ontslagen thuiszorg medewerkers een tijdelijk contract te geven. Komt weer mooi uit, tijdelijk dienstverband en dan hup weer de ww in. Wel achter aansluiten want er zijn 400 nieuwe inwoners bij gekomen en ervaringen uit het verleden heeft uitgewezen dat 75% nog geen baan heeft gevonden. Tegen die tijd heeft de gemeente een veiligheidsprobleem en zitten wij aan hogere lasten omdat het plannetje is mislukt. Al deze luchtbalonnetjes kun je zo doorprikken vertel geen halve waarheden, Het lijkt mij niet dat wij al bij voorbaat voor een voldongen feit kunnen worden gesteld en slechts een kruisje kunnen zetten waar het centrum moet komen .Als dat de manier waarop democratie bedreven wordt is het niet verwonderlijk dat er een revolutie komt . Tot slot de beelden van de reportage waar ik het in het begin van mijn betoog over had. Dit vindt in Duitsland plaats en daar heeft men het dankzij de wilkommenskultur te ver laten komen. Grootstedelijke problemen niet naar onze gemeente importeren aub. .http://www.spiegel.tv/.../rekonstruktion-der...

  Anoniem zei

  Duitsland kent het grootste aantal GEREGISTREERDE migranten, meer dan 1 miljoen in het afgelopen jaar. Nederland kent 60.000 GEREGISTREERDE migranten in het afgelopen jaar. Bij deze officiële" aantallen zij de illegalen niet meegerekend. Ook niet meegerekend is het aantal migranten die vanwege de grote werkdruk bij het COA(in Nederland maar in Duitsland precies hetzelfde) nog niet geregistreerd staan. De aantallen kunnen gerust verdubbeld worden, de kosten dus ook.
  We kennen bovendien als het de politiek zo uitkomt, het Schengen Verdrag, dus hebben we te maken met het open (binnen)grenzen beleid. Dat houdt in dat de in Duitsland wel of niet geregistreerde migranten gewoon naar Nederland kunnen en ook zullen komen omdat de sociale voorzieningen in Nederland voor de migranten zeer ruim zijn. Het is vragen om ongelukken door de politiek. De lafhartige politie in Nederland, maar ook in Zweden, Duitsland, België, Frankrijk enz houdt zich muisstil over de ellende die er nu al door heel Nederland plaats vindt vanwege misstanden veroorzaakt door migranten, een enkele dappere politieman uitgezonderd. De geschiedenis zal zich herhalen, ook bij de politie: http://www.blikopdewereld.nl/blog/63-geschiedenis/nederland/geschiedenis-nederland/3716-de-rol-van-de-politie-in-nederland-tijdens-de-tweede-wereldoorlog

  Een reactie posten