ECN gaat 'dubbelrol' Stam onderzoeken

Datum:
 • dinsdag 26 januari 2016
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Alkmaar- De PVV en de SP willen opheldering van minister Kamp van economische zaken over de nevenactiviteiten van Wim Stam, de voormalige directeur van ECN Wind Energy Facilities. ECN heeft een intern onderzoek aangekondigd.
   Roel van Leeuwen nvanteeuwen@hollandmediacombinatie.nl

  Onderzoeksinstituut ECN heeft een belangrijke adviserende rol als het gaat om het windmolenbeleid van de overheid. Mag iemand die hoog op de loonlijst staat van deze organisatie daarnaast eigen windturbines exploiteren? Deze vraag is actueel nu uit onderzoek van de Volkskrant is gebleken dat Stam samen met anderen vier windturbines exploiteerde.

  Stam zelf is zich van geen kwaad bewust. Hij benadrukt tegenover deze krant dat hij directeur was van ECN Wind Energy Facilities, een dochteronderneming van ECN. Dit bedrijf runt een testveld in de Wieringermeer waar de nieuwste windturbines met een vermogen van 3 of 5 MegaWatt worden getest. Stam zou Economische Zaken dan ook niet hebben geadviseerd over subsidies voor windmolens. En zijn eigen windmolens (met een vermogen van 850 KiloWatt) zouden ook niets te maken hebben met het testveld.

  Kamp moet licht laten schijnen over affaire

  Verschillende Kamerfracties willen nu opheldering van minister Kamp. SP-Kamerlid Smaling: „Ik wil weten of er sprake is van belangenverstrengeling en of dit vaker voorkomt." Smaling vindt het te vroeg om al de conclusie te trekken dat er sprake is van belangenverstrengeling. „Maar dit komt niet goed over. Ik vrees dat hierdoor het draagvlak voor duurzame energie wordt ondermijnd." Ook kan de kwestie volgens hem schadelijk zijn voor de reputatie van ECN. „Je moet het gevoel hebben als burgers dat zo'n organisatie er geen agenda naast heeft."

  Ook de PVV wil opheldering van Kamp. Die partij heeft zijn conclusies al getrokken. Zo wil Reinette Klever weten of Kamp haar mening deelt dat het onderzoek van de Volkskrant aantoont dat kennis van de bij ECN werkzaam zijnde personen is misbruikt voor persoonlijk financieel gewin en dat de kwestie ECN een 'FIFA-imago' geeft. Ook wil ze weten of er nog meer projecten zijn op het gebied van duurzame energie waarvan de eigenaren gedeeltelijk of volledig werkzaam zijn in de publieke sector.

  In een summiere reactie op de eigen website geeft ECN aan kennis te hebben genomen van de commotie naar aanleiding van de berichtgeving over de privé exploitatie van een aantal windmolens door Wim Stam. Volgens de verklaring is het management van ECN in 2009 op de hoogte gesteld van de nevenactiviteiten van Stam en concludeerde datzelfde management destijds dat er geen conflicterende belangen waren. 'De berichtgeving in de media geeft aanleiding om nader onderzoek in te stelle"', aldus ECN.


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten