Eerste Kamer tegen wet Kamp: Energieakkoord dreigt te kapseizen

Datum:
 • woensdag 23 december 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • De kans is klein dat Nederland het in het Energieakkoord vastgelegde doel gaat halen dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam is. Doordat de Eerste Kamer dinsdagavond met één stem verschil tegen de Wet stroom (elektriciteit- en gaswet) van minister Kamp van Economische Zaken stemde, loopt de bouw van windmolenparken in zee minstens een half jaar vertraging op.

  De windmolens op zee zijn nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen uit het akkoord dat bedrijfsleven, sociale partners, overheid en milieuorganisaties twee jaar geleden sloten. In 2023 zou 16 procent van de energie duurzaam moeten zijn. 

  Feitelijk is de overgrote meerderheid van de senaat voor de bouw van windmolens op zee. Ook de doelen uit het Energieakkoord staan niet ter discussie. De reden dat de meeste senatoren tegen middernacht toch tegen stemden, zit hem in het deel van de wet dat ervoor zorgt dat elektriciteitsnetwerken worden afgesplitst van energiebedrijven en in publieke handen komen. 

  Die splitsing is bijna tien jaar geleden afgesproken. In tegenstelling tot veel Europese concurrenten voldeden onder andere Essent en Nuon vrijwel direct aan de splitsingswet, waarna ze zonder netwerken in buitenlandse handen vielen.


  Hoogspanningskabels


  De energiemaatschappijen Delta en Eneco - beide in handen van provincies en gemeenten - hebben zich echter steeds verzet tegen opsplitsing en hebben nog altijd de hoogspanningskabels in eigen bezit. Ze vrezen zonder netwerkbedrijf te worden opgeslokt door een groot buitenlands bedrijf. 'We zijn bang dat we na de splitsing niet in de huidige vorm kunnen voortbestaan', zegt een woordvoerster van Delta. 
  Gisteren bleken SP, CDA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, OSF en 50Plus in de Eerste Kamer het daar mee eens. Recent bepaalde de Hoge Raad nog dat Delta en Eneco zich aan de wet moeten houden en moeten splitsen. Een meerderheid in de senaat drong er bij Kamp echter op aan de splitsing pas op te leggen als energiebedrijven in andere Europese landen daar ook toe verplicht zijn. 

  Kamp gaf in het debat dinsdag geen millimeter toe - 'ik ben geen minister geworden om onverstandige dingen te doen'. Hij richtte zich vooral op het CDA wier tegenstem de doorslag gaf. Toen die partij regeringsverantwoordelijkheid had, werkte het CDA altijd aan de splitsing mee, zei Kamp. 'We zijn samen die weg ingeslagen'

  Einde

  Na Kamps vertwijfelde pleidooi zeiden de tegenstanders van de splitsing - die tegelijk aangaven voorstanders van de rest van Kamps wet te zijn - 'zich te gaan beraden'. Bij de laatste parlementaire handeling van 2015 bleek dit het einde van de Wet Stroom te betekenen. 

  Kamp wees erop dat het wegstemmen van de wet geen verschil maakt voor Delta en Eneco. De oude wet van 2008 blijft nu gelden en daarin was de splitsing al verplicht gesteld. 'Wat u wel bereikt', zei Kamp tot de senaat, 'is dat er met wind-op-zee een groot probleem ontstaat.' Niet alleen loopt de bouw van de windmolenparken een half jaar vertraging op, zei Kamp, ook zal de kwaliteit minder zijn en de prijs hoger

  _________________________________________
  0 reacties :

  Een reactie posten