Wind op land wordt molensteen

Datum:
 • woensdag 4 november 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Bij burgers, gemeenten en provincies neemt de weerstand tegen de structuurvisie Wind op Land hand over hand toe. Het rijk wordt onbehoorlijk bestuur verweten en de uitvoering verloopt ondemocratisch.

  Wind op land wordt molensteen
  Om de doelstelling van 6000 MW wind op land uit het Energieakkoord te halen, probeert de overheid vaart te maken. Zij wordt daarin in toenemende mate gestuit door het lokale bestuur en burgers die zich verzamelen in belangengroepen. De toewijzing van gebieden voor het plaatsen van windparken verloopt ondemocratisch, zegt een groep burgers uit Drenthe.
  De problemen rond het plaatsen van windparken in Drenthe beginnen zich op te stapelen. Gemeente Emmen ligt in de clinch met de provincie, gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn betwisten de bevoegdheden van het ministerie van EZ en een burgerinitiatief roept de nationale ombudsman op om onderzoek te doen naar de besluitvorming rond toewijzen van windparken.

  Rijkscoördinatieregeling

  Doorn in het oog van de groep burgers is de RCR, de rijkscoördinatieregeling. Met de RCR kan het ministerie lokale besturen ‘overrulen’ en besluiten tot toewijzing afdwingen. Deze regeling geldt op papier voor windparken vanaf 100 MW, maar in praktijk wordt de RCR toegepast bij versnipperde parken waarbij de capaciteit bij elkaar wordt opgeteld. Zo bestaat ook de provinciale coördinatieregeling, waar de gemeente Emmen nu tegen te hoop loopt.

  Ombudsman

  Op initiatief van een viertal burgers uit Drenthe is een brief uitgegaan naar de nationale ombudsman, waarin het uitvoeringsproces van de structuurvisie wordt gewraakt. In de klachtbrief roepen de initiatiefnemers op tot onafhankelijk onderzoek naar het besluitvormingsproces rond de toewijzing van windparken op land. De inhoud van de brief strekt ver: er zou sprake zijn van het negeren van milieu-effectrapportages, er worden verkeerde geluidnormen gehanteerd en over de effecten van de werkwijze zou de Kamer onjuist zijn geïnformeerd.
  Nico Broekema, een van de initiatiefnemers, laat weten zich grote zorgen te maken over het ondemocratische verloop. ‘Het is helemaal niet zo dat wij in Drenthe tegen windenergie zijn, integendeel.’ Als bij toewijzing ruimte was geweest voor inspraak en wederhoor, hadden een aantal parken er best kunnen komen. ‘Die windmolens kunnen best geplaatst worden, maar dan in kleinere hoeveelheden en op grotere afstand van de bebouwing’, zegt Broekema. Dat dreigt minister Kamp nu te overrulen met, volgens Broekema, onjuiste argumenten.

  Doelen na 2020

  Over de huidige doelstelling van 6000 MW is een hoop gesteggel ontstaan en het is dan ook de vraag of de beoogde omvang wel gerealiseerd zal worden. Maar daarmee is Nederland er nog lang niet. De doelen na 2020 zijn onduidelijk en door Nederland niet benoemd. Een tweede ronde van minstens 6000 MW kan verwacht worden, als de  overheid voor duurzame opwekking blijft inzetten op wind op land.
  Lees de brief van het burgerinitiatief aan de ombudsman over ‘onbehoorlijk bestuur’.

  Overheid.nl

  0 reacties :

  Een reactie posten