Vergadering Gemeenteraad Hollands Kroon donderdag 5 november

Datum:
 • woensdag 4 november 2015
 • in
 • Categorie: ,


 • Hollands Kroon - Raadsvergadering Hollands Kroon met  Uitwerkingsvoorstellen accommodatiebeleid (zwembaden) op donderdag 5 november.


   Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna 

  Tijd: 20:00 uur

  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
  AGENDA

   1.   Opening

   2.   Mededelingen voorzitter

   3.   Vaststellen agenda

   4.   Inspreken burgers

   5.   Uitwerkingsvoorstellen accommodatiebeleid

   6.   Afwikkeling garantieregeling Surplus

   7.  Vaststellen agenda

   8.   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

   9.   Vaststellen lijst ingekomen stukken

  10.   Vaststellen concept-besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2015

  11.   Vaststellen concept-besluitenlijst interpellatiedebat 29 september 2015

  12.   Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormende gedeelte

     12 a. Mandaat griffier besluiten Wet openbaarheid van bestuur

   13.   Sluiting

  Agendapunten met bijlagen


  0 reacties :

  Een reactie posten