Hollands Kroon bezuinigt 10% op sociaal domein

Datum:
 • woensdag 4 november 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • ANNA PAULOWNA - De gemeente heeft het afgelopen jaar veel nieuwe taken op het gebied van de zorg – het sociaal domein – erbij gekregen. Taken die voorheen de verantwoordelijkheid waren van het rijk, liggen nu op het bord van de gemeente.
  GroenLinks vindt dat bezuinigen (= geld centraal stellen) geen thema mag zijn bij zorg en welzijn; het verbeteren van de zorg en het slimmer omgaan met de beschikbare middelen wel. Zolang de mens maar centraal staat. Dus geen foute declaraties, geen bonussen en veel te hoge inkomens voor bestuurders. Goede zorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente en die mag zich niet achter een budget verschuilen. Mensen eerst, dan pas cijfers.


  Hollands Kroon bezuinigt 10% op sociaal domein (Foto: GroenLinks HK)
  REGIO  |  04 november 2015   |   Door 

  Dat neemt niet weg dat het een flinke uitdaging is om de kosten voor de
  zorg in de hand te houden. Het rijk ging er bij het doorschuiven van de taken van uit dat de gemeente deze doelmatiger kan organiseren en voerde daarom alvast een flinke korting door.
  De gemeente krijgt in 2016 €16.612.000,- voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Is dat genoeg om de noodzakelijke zorg te kunnen leveren? Niemand kan het zeggen. De financiële risico’s die de
  gemeente loopt zijn nog steeds niet duidelijk.

  Voorjaar 2014, tijdens de verkiezingsperiode, waren alle politieke partijen het er roerend over eens: op hulp aan kwetsbare mensen mag je niet bezuinigen.

  “Het zou wel eens kunnen zijn dat aan deze taak meer geld wordt uitgegeven dan we van het rijk krijgen. Optimale zorg voor onze inwoners staat voorop en dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van overige voorzieningen in de openbare
  ruimte,” zei het CDA in de Wieringer Courant van 18 maart 2014. De PvdA wilde het hele budget dat van het rijk komt oormerken voor zorg en welzijn. In de loop van het jaar benadrukten alle partijen diverse keren dat de zorg leidend
  was, niet het budget. Er was geen sprake van een hard plafond. Zelfs de VVD vond dat de gemeente niet moet bezuinigen op de zorg en dat mensen die zorg nodig hebben die ook horen te krijgen, ook als het geld voor de zorg op is. Met name in de jeugdzorg zijn er aanzienlijke risico's te verwachten en daarom kan het verstandig zijn een bestemmingsreserve op te bouwen, aldus de VVD. Een amendement met die strekking werd afgelopen juni door de raad aangenomen (maar niet uitgevoerd door het college).

  Een heel jaar vol mooie, warme woorden, maar helaas: veel gekakel, weinig eieren. Want wat gebeurde er tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober?

  Het college stelde voor om nog eens 10% te bezuinigen op het door de rijksoverheid toegekende krappe budget. Argument: "Er worden schaalvoordelen behaald door bij één partij de gehele inkoop te doen. Dit levert een besparing op. Er wordt daarom een taakstelling opgenomen van 10% op het inkoopvolume. Door het budgetplafond hard in het contract op te nemen, is deze taakstelling te realiseren." (Taakstelling betekent bezuiniging; inkoopvolume is het voor de zorg beschikbaar gestelde budget.)

  Je denkt dan: dat vindt de raad natuurlijk een onacceptabel voorstel. Maar nee, de begroting werd gewoon goedgekeurd. GroenLinks en Progressief Hollands Kroon stemden, als enigen, tegen. Dit betekent dat er van 2016 tot en met 2019 in totaal €4.178.000,- wordt bezuinigd op het sociaal domein en dat de hele raad, op twee raadsleden na, dat een volkomen normale gang van zaken vindt. Het op de zorg uitgespaarde geld wordt aan ''nieuw beleid'' (lees: leuke dingen) besteed en niet aan kwetsbare mensen die zorg nodig hebben.
  In Hollands Kroon gaat het eerst om cijfers, dan om mensen. In andere gemeenten worden er juist reserves
  aangelegd om ervoor te zorgen dat de mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Daar kunnen wij hier helaas alleen maar van dromen.

  Peter Fekkes

  Voorzitter GroenLinks Hollands Kroon
  www.facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon/

  Dichtbij,nl  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het kan niet anders dan als ambtenaren zich met gezondheidszorg gaan bezig houden de boel helemaal spaak loopt. Het ambtelijk apparaat in Nederland faalt aan alle kanten, iedere dag voorbeelden te over.
  De patiënten zullen weer de dupe worden, de politiek incl. Groen Links leert er nooit van.

  Een reactie posten