Discussie/informatieavond: Bestrijdingsmiddelen en omwonenden

Datum:
 • zaterdag 7 november 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Het Zijper Landschap houdt op dinsdag 10 november een discussie/informatieavond over bestrijdingsmiddelen en omwonenden in Dorpshuis De Uitkijk in Sint Maartensbrug.

  Het Zijper Landschap 

       Beschermen van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving
  Postbus 8  Telefoon    0226 381287
  1755 ZG Petten
  www.hzl.nl
  NL12INGB0007723817
  Discussie/informatieavond
  Dinsdag 10 november 2015
  Dorpshuis De Uijtkijk, Sint Maartensbrug  In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk hoeveel van deze mensen blootgesteld zijn aan bestrijdingsmiddelen en of ze hierdoor gezondheidsschade hebben opgelopen. Daarom co├Ârdineert het RIVM een onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

  Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bollenvelden. In 2015 wordt het onderzoek opgezet en de eerste veldmetingen van achtergrondconcentraties in de omgeving worden vanaf eind 2015/begin 2016 uitgevoerd. Volgens de planning zijn in 2018 de resultaten van het gehele onderzoek bekend.

  HZL wil de inwoners van Zijpe in een vroeg stadium informeren.

  Programma

  20.00 uur        Welkom

  20.10 uur        Voortgang van het landelijk onderzoek
  door dr. ir. Dorien Brunt, voorzitter Klankbordgroep

  21.00 uur        Korte pauze

  21.15 uur        Hoe kijkt de gemeente Schagen naar dit onderzoek?
  door wethouder Sigge van der Veek

  21.30 uur        Visie van LTO-Zijpe door Cor de Graaf, voorzitter KAVB/LTO N.zandgebied

  21.45 uur        Vragen en discussie.

  22.00 uur        Sluiting  Eenieder is van harte welkom.

  ____________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten