Bescherm ijsberen, zeehondjes en walvissen. En laat mensen maar barsten!

Datum:
 • vrijdag 20 november 2015
 • in
 • Categorie:
 • “Met  hele en  halve  onwaarheden  blijft Greenpeace pleiten voor meer windenergie op land”  Blog “Opinie & Debat” nr. 36                 NLVOW
  Bescherm  ijsberen,  zeehondjes  en  walvissen. En laat mensen maar barsten!

  Donderdag, 19 november 2015

  “Met  hele en  halve  onwaarheden  blijft Greenpeace pleiten voor meer windenergie op land”

  Geschreven door: Prof. dr. A.W. Koers,
  voorzitter NLVOW

  Op  de  laatste  VNG  Energietop  van  16  november  2015  hield  de  directeur  van  Greenpeace  een  pleidooi  voor meer  windenergie  op  land  dan  de  huidige  doelstelling  van  6.000  MW  in  2020.  De  NLVOW  accepteert  die  6.000 MW  -  in  de  zin  van:  legt  zich  er  bij  neer  -  omdat  dit  nu  eenmaal  gevolg  is  van  een  democratisch  genomen besluit.  Maar  de  NLVOW  zal  zich  met  kracht  verzetten  tegen  nog  meer  windenergie  op  land  tenzij de  overheid eindelijk  (en  veel  te  laat)  met  een  waarlijk  overtuigend  verhaal  komt  over  nut  en  noodzaak  van  (meer) windenergie  en  tenzij die  overheid  eindelijk  besluit  omwonenden  fatsoenlijk  te  gaan  behandelen.  Het  pleidooi van Greenpeace vraagt dus om weerwoord.

  In  november  2014  kwam  Greenpeace  met  nevenstaand  bericht  naar buiten.  Leest  vlot  en  klinkt  overtuigend,  maar  confronteer  het  met feiten  van  algemene  bekendheid  en  dan  blijkt  dat  het  verhaal  vol staat  met  hele  en  halve  onwaarheden.  Harde  woorden  die  om  bewijs vragen  want  een  hele  onwaarheid  is  hetzelfde  als  een  leugen.  Eén ding  vooraf:  we  zijn  we  het  als  NLVOW  volstrekt  eens  met Greenpeace  dat  verduurzaming  moet  en  we  zijn  het  ook  met Greenpeace  eens  dat  de  CO2  uitstoot  terug  moet.  De  vraag  is:  hoe? En  met  die  vraag  gaat  Greenpeace  helemaal  de  mist  in  als  het  pleit voor  meer  windenergie.  In  de  volgorde  van  de  punten  op  het  lijstje van  Greenpeace.

  Gezondheid

  Zeker,  fossiele  brandstoffen  kunnen  gezondheidsproblemen veroorzaken,  maar  wat  Greenpeace  verzwijgt  is  dat  dit  ook  geldt voor  windenergie.  De  Nederlandse  geluidsnormen  zijn  aantoonbaar de  slechtste  van  Europa.  Volgens  het  RIVM  heeft  17  %  van  alle omwonenden  daarom  binnenshuis  overlast  van  geluidshinder waarvan  8  %  in  zo  ernstig  mate  dat  er  slaapverstoring  optreedt.  Een rekensommetje  leert  dat  het  om  tenminste  150.000  mensen  zal gaan.  Daar  heeft  Greenpeace  het  niet  over.  En  Greenpeace  heeft  het ook  niet  over  al  die  mensen  in  China  die  in  de  meest  erbarmelijke omstandigheden  de  zeldzame  aardmetalen  winnen  die  nodig  zijn  om windturbines  efficiënter  te  maken.  En  dan  zijn  er  ook  nog  mensen met  gezondheidsklachten  als  gevolg  van  slagschaduw.  Waarom  zwijgt  Greenpeace  daarover?  Doen  al  die mensen  er niet  toe?  Een  halve  onwaarheid!

   Klimaat

  Als windenergie  inderdaad  de  CO2  reductie  oplevert  die  wordt  geclaimd  (wat  door  vele  deskundigen  waaronder  het  CPB  -  wordt  betwijfeld)  en  als de  doelstellingen  van  6.000  MW  op  land  en  4.500  MW  op  zee worden  gehaald  (wat  ook  zeer  twijfelachtig  is),  gaat  de  Nederlandse  bijdrage  aan  de  totale  mondiale  uitstoot  omlaag van  0,5  %  naar  0,49 %. Daarnaast  leidt  meer  windenergie  tot  overproductie (vooral als  het  hard waait)  en  in  dat  geval  zetten  elektriciteitsbedrijven  bij  voorkeur  hun  gasgestookte  centrales  uit  en  laten  ze  hun kolencentrales  op  volle  kracht  draaien.  Gevolg:  veel  meer  CO2  uitstoot.  Als  Greenpeace  echt  de  CO2 uitstoot  wil beperken  zou  het  de  moed  moeten  hebben  om  na  te  willen  denken  over  alternatieven.  Zoals  conventionele centrales  moderniseren  en  hun  CO2  uitstoot  afvangen  of  zoals  -  vloeken  in  de  Greenpeace-kerk!  -  derde generatie  kernenergie: geen  CO2  uitstoot,  geen  opslagproblemen  en  nog veilig ook.    Een  hele  onwaarheid! 

  Onafhankelijk

  Als  alle  doelstellingen  worden  gehaald  -  6.000  MW  op  land  en  4.500  op  zee  -  komt  in  2020/2023  10  %  van  alle Nederlandse  elektriciteit  uit  wind.  Dat  is  ongeveer  2  %  van  het  Nederlandse  energieverbruik.  Hoe  onafhankelijk zijn  we  dan?  Bovendien  ligt  die  afhankelijkheid  vooral  bij  olie  en  gas  en  dus  niet  bij  elektriciteit.  Als  Greenpeace dit  land  echt  energie-onafhankelijk  wil  maken:  massaal  inzetten  op  besparing  en/of  op  zonne-energie.  Of  weer dat  moderniseren  van  kolencentrales  -  steenkool  zit  overal  en  is  er  nog  voor  duizend  jaar  -  dan  wel  die  derde generatie  kernenergie  want  de  grondstof  (thorium)  daarvoor  is  ook  op  vele  plaatsen  voor  handen.  Zelfs,  naar het  schijnt,  in  het  zand  van  de  Nederlandse  stranden.  Een hele onwaarheid!

  Goedkoop

  Het  is  maar  wat  je  goedkoop  noemt.  Vast  staat  dat  windenergie  subsidie  nodig  heeft  en  -  bij  de  huidige  en  te verwachten  lage  kWh  prijzen  op  de  vrije  markt  -  nodig  zal  blijven  hebben.  Minister  Kamp  heeft  het  over  18 miljard  subsidie  voor  die  4.500  MW  wind  op  zee  en  5  miljard  voor  de  6.000  MW  wind  op  land.  Andere  en waarschijnlijk  heel  wat  realistischer  berekeningen  komen  uit  op  60  miljard  of  zelfs  100  miljard  over  een  periode van  15  jaar.  De  Algemene  Rekenkamer  schat  dat  het  bereiken  van  de  huidige  duurzaamheidsdoelstellingen (waaronder  windenergie)  een  gemiddeld  huishouden  in  2020  €  229  zal  kosten  en  in  2023  €  254.  En  dat  wordt dus  alleen  maar  meer  als  het  aan  Greenpeace  ligt.  Wat  Greenpeace  ook  niet  zegt  is  dat  de  kosten  van  een  kWh uit  wind  niet  meer  zullen  dalen,  terwijl  dit  wel  het  geval  is  met  een  kWh  uit  zon.  En  wat  Greenpeace  ook  niet zegt is  dat  als  we  die  windparken  gaan  bouwen  op  de  lege  hoogvlaktes  van  Portugal  of  Spanje  -  wat  mag  van  de EU  -  we  veel  goedkoper  uit  zijn.  En  waar  Greenpeace  -  ten  derde  -  ook  niets  over  zegt  en  zelfs  niet  over  wil nadenken  is  of  een  andere  inzet  van  die  23,  60  of  100  miljard      niet  tot  veel  meer  CO2  reductie  kan  leiden.  Een halve/hele  onwaarheid.

  Economie

  De  kosten  van  de  subsidies  voor  duurzame  energie    -  zie  boven:  €  229  en  €  254  per  jaar  per  huishouden  -  leiden tot  een  koopkrachtverlies  van  ongeveer  2  miljard  per  jaar.    Daar  blijft  het  niet  bij  want  ook  het  elektriciteitsnet moet  aangepast  worden  en  minister  Kamp  was  zo  vriendelijk  voor  de  windsector  om  de  kosten  van  het bouwen  van  een  netwerk  op  zee  weg  te  nemen  bij  die  sector  en  neer  te  leggen  bij  Tennet,  de netwerkbeheerder.  Die  vervolgens  al  die  kosten  weer  omslaat  over  particuliere  huishoudens  en  het  MKB  in  de vorm  van  een  netwerktoeslag.  Voeg  daar  nog  bij  de  waardevermindering  van  huizen  in  de  buurt  van windparken,  de  kosten  van  gezondheidsproblemen  (en  dus  werkverzuim)  en  het  jaarlijkse  koopkrachtverlies loopt  zo  op  tot  €  4  à  5  miljard  per  jaar.  Volgens  mij  niet  goed  voor  de  economie.  En  al  die  werkgelegenheid dan?  Het  Energieakkoord  heeft  het  over  15.000  extra  banen  binnen  nu  en  een  paar  jaar.  Alleen  niet  voor windenergie.  De  turbines  komen  uit  Denemarken  of  Duitsland  en  Nederlandse  bedrijven  mogen  bij  de  bouw wat  ijzer  vlechten  en  beton  storten.  En  als  het  om  onderhoud  gaat:  er  wordt  in  Lemmer  een onderhoudscentrum  ingericht  voor  het  430  MW  windpark  in  de  Noordoostpolder  waar  circa  20  mensen  aan  de slag  kunnen.  Trek  dat  door  en  dan  leveren  die  6.000 MW  op  land  280 banen  op.  Een  hele  onwaarheid.

  Recyclebaar

  Met  alle  respect:  onzin.  Alsof  materialen  uit  een  conventionele  centrale  niet  recyclebaar  zouden  zijn.  Een  halve onwaarheid

  Dieren

  Nee,  windparken  zijn  niet  schadelijk  voor  ijsberen,  zeehonden  en  walvissen,  maar  wel  voor  vogels  en vleermuizen.  Voor  vrijwel  elk  windpark  is  er  niet  voor  niets  een  ontheffing  nodig  van  het  verbod  van  de  Flora- en  Faunawet  om  beschermde  diersoorten  te  doden,  te  verwonden  of  te  verstoren.  Een  “licence  to  kill”  waar Greenpeace  maar  even  aan  voorbij  gaat.  Een  hele  onwaarheid.

  Mensen

  Schande  om  dit  maar  even  zo  te  zeggen!  Stemmingmakerij  alsof  er  niets  aan  de  hand  is.  Zie  boven  bij Gezondheid.  Laat  Greenpeace  eens  uit  dat  Amsterdamse  kantoor  komen  en  laten  een  paar  mensen  eens  een nachtje  (proberen  te)  slapen  in  de  buurt  van  een  windturbine  of  park  als  het  goed  waait.  Benieuwd  of  die mensen  het  daarna  nog zo  luchtig  opnemen  en  nog steeds  zo  tevreden  zijn  over  de  Nederlandse  normen  inzake geluid  en  slagschaduw.  Adressen  en  bemiddeling  op  aanvraag  beschikbaar.  Een  hele  onwaarheid.

  Landschap

  Windmolens  passen  misschien  wel  in  het  Nederlandse  landschap,  maar  industriële  windturbines  van  150  tot 200  meter  hoog  niet,  althans  volgens  de  meeste  mensen.  Is  dat  de  reden  dat  Greenpeace  het  steeds  heeft  over windmolens  en  niet  over  windturbines?  Een  halve  onwaarheid. 

  Europa

  Minister  Kamp  is  zo  ongeveer  de  enige  die  nog  denkt  dat  Nederland  die  Europese  afspraak  van  14%  energie  uit hernieuwbare  bronnen  in  2020  gaat  halen.  De  fout  zat  al  in  het  begin  in  2010  toen  Nederland  besloot  dat  die 14%  voor  het  grootste  deel  gerealiseerd  moest  worden  in  de  sector  “elektriciteitsopwekking”  -  dus windenergie  -  en  maar  voor  een  klein  deel  in  de  veel  grotere  sector  “verwarming  en  koeling”.  Dat  zijn  gedane zaken,  maar  geen  gedane  zaak  is  dat  de  Rijksoverheid  omwonenden  nog  steeds  in  de  kou  laat  staan  en  zo  het verzet  tegen  windenergie  op  land  zelf  oprispt.  En  zelf  dus  het  realiseren  van  de  14%  bemoeilijkt.  Een  hele onwaarheid.

                                                                          ***

  Greenpeace  doet  mee  aan  een  coöperatie  die  een  windpark  wil  realiseren  in  Amsterdam  Noord,  wil  dus producent  worden,  heeft  dus  een  belangenconflict  en  zou  daarom  eigenlijk  zijn  mond  moeten  houden  over windenergie.    Dat  zal  vast  en  zeker  niet  gebeuren.  Wat  ook  vast  en  zeker  niet  zal  gebeuren  is  dat  Greenpeace bereid  is  tot  een  open  en  op  feiten  gebaseerde  dialoog  over  de  voor-  en  nadelen  van  het  moderniseren  van conventionele  centrales  en  van  de  uitbouw  van  kernenergie.  En  wat  evenmin  zal  gebeuren  is  dat  Greenpeace weer  echt  en  eerlijk  voor  zichzelf  gaat  denken:  het  Energieakkoord  is  heilig  en  het  was  toch  zo  fijn  om  met  de grote  jongens  aan  de  tafels  van  de  macht  te  zitten.  “Greenplease”  dus  in  plaats  van  Greenpeace.    Alleen jammer  van  al  die  mensen  die  het  slachtoffer  zijn  of  worden  van  waar  Greenpeace  nu  zo  driftig  voor  pleit: windenergie op land.

  Wat  wel kan  -  en  zou  moeten  -  gebeuren  is  dat  u,  de  lezer,  eens  anders  gaat  kijken  naar  Greenpeace.  Heel goed wat  ze  doen  voor  ijsberen,  zeehonden,  walvissen  en  nog  wat  diersoorten,  maar  als  het  om  duurzame  energie gaat,  een  organisatie  die  gevangen  zit  in  een  ideologisch  keurslijf  uit  de  jaren  ’80  van  de  vorige  eeuw,  dat  heilig heeft  verklaard  en  die  niet  aarzelt  om  hele  en  halve  onwaarheden  te  verkondigen  om  die  ideologie  te verdedigen.  En  die  daarbij  geen  oog  heeft  voor  mensen!  Aan  u  de  vraag  of  u  zo’n  organisatie  wilt  steunen.  Ik zou  het  antwoord  wel weten,  zeker  als  ik  omwonende  zou  zijn  of  worden  van  een  windpark.  N L V O W  2 reacties :

  Criticus windenergie zei

  Een onderdeel dat nog niet meegenomen wordt in dit betoog maar even zo belangrijk is voor de omgeving, is LAAG FREQUENTGELUID (lfg) De hoorbare component van het geluid is geheel juist. Lfg is niet waarneembaar met het menselijk oor maar brengt het gehele lichaam in een resonatie waar allemaal klachten uit ontstaan. Lfg heeft een straal van 8 tot 12 km rondom een windturbine, binnen deze straal heeft krijgt 7% van de bevolking er last van.

  Ten tweede is het wenselijk dat de volledige energie berekening eens opgesteld gaat worden van een windturbine. Productie energie om de fabriceren (grondstof delfing, transport van grondstof, smelten van de verschillende ertsen, plaatsing ect) ten op zichte van de werkelijke hoeveelheid energie die een windturbine levert (ipv kan leveren). Ik betwijfel ter zeerste of deze energie balans positief is tav de opbrengst.

  Anoniem zei

  Greenpeace heeft in dit dossier laten zien geen interesse te hebben in mensen, anders ben je nooit zo propogandisch bezig met deze windturbines met al die onwaarheden die ze verkondigen. Elsevier heeft ze niet voor niets 2 maand geleden uitgemaakt voor leugenaars(dossier vis Noordzee). Tot nu toe zijn er vele slachtoffers te betreuren van mensen die te dicht bij deze windmolens wonen. Greenpeace heeft echter meer slachtoffers op zijn naam staan. In het dossier “Golden Rice” stelt PatrickMoore, een van de oprichters van Greenpeace, dat er 8 millioen slachtoffers gevallen zijn door de acties van Greenpeace. Dit zijn geen mensen die slechter slapen, maar mensen (meestal kinderen) die door vitamine A gebrek komen te overlijden of blind worden. Dit is een grote schande. Om deze reden zou je nooit meer met dit soort milieu terroristen te maken willen hebben. Greenpeace heeft dus meer slachtoffers veroorzaakt dan klimaat verandering en kernenergie samen zullen ooit zullen doen. G.W. Almere

  Een reactie posten