'Volk wil dat bad open blijft'

Datum:
 • dinsdag 13 oktober 2015
 • in
 • Categorie: , , • Hollands Kroon - Wieringers slikken uitleg wethouder Hollands Kroon over De Venne niet

  Lydia Jasper   Hippolytushoef - Zwembad De Venne in Hippolytushoef kan en mag niet dicht. Zo'n tweehonderd mensen lieten gisteravond duidelijk hun mening horen tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Hollands Kroon.

  De kantine van Sportcentrum Wieringen zat vol. Wethouder Frits Westerkamp van de gemeente Hollands Kroon kreeg soms hoongelach over zich heen en een enkele keer een voorzichtig applaus. Mensen verhieven hun stem en eisten een reactie. Waarom moest juist hun zwembad dicht? De voorziening die ooit vanuit de bevolking was gerealiseerd? Waar moesten straks de kinderen zwemles krijgen of konden de ouderen terecht voor hun beweging? „Ik ben er niet om u te overtuigen van een voorstel", aldus Westerkamp. „Maar om uit te leggen waarom we tot dit besluit zijn gekomen."

  Volgens het college van Hollands Kroon is het in stand houden van vier zwembaden onbetaalbaar en er moet een sluitende begroting komen. Een van de maatregelen is dat De Venne volgend jaar dicht moet.

  Onbegrijpelijk 

  Onbegrijpelijk in het licht van andere ontwikkelingen en plannen. Het rumoer weerklonk. Zoals het plan een wedstrijdbad in Anna Paulowna te realiseren. „Voor een zwemvereniging van vijfhonderd leden. Moet je eens kijken hoevvel mensen er van ons bad gebruik maken.

  De afstand Anna Paulowna - Wieringen is groter dan die van Wieringen - Anna Paulowna. Zo werd er gemopperd. Anna Paulowna krijgt toch alles. En straks nog die verbouwing van het gemeentehuis. Ook kwam de brede school ter sprake. Allemaal bekokstoofd; zwembad dicht en plek genoeg voor het schoolgebouw. Westerkamp liet de kritiek tot op zekere hoogte toe. Een paar keer meldde hij dat hij een opmerking had verwacht en pareerde dat met een gepast antwoord. Wieringen moest geen Calimero-gedrag vertonen.

  „Er is acuut tekort capaciteit in de andere zwembaden als De Venne sluit", aldus bezoeker Peer Baltus. „De Terp in Wieringerwerf kan nu nooit alle kinderen bergen die hier zwemles krijgen." Om nog maar niet te spreken over de reistijd, al dus een bezorgde moeder. Dames die elke donderdag komen zwemmen, vrezen dat het na 35 jaar gedaan is met hun trimclub. Nienke Staal van belangenorganisa je kunnen zwemmen' laat het er nies bij zitten en wil zoveel mogelijk raadsleden spreken. Voordat de raad hierover op 5 november vergadert. „Het volk wil dat het zwembad open blijft. Dat kan de raad niet zomaar naast zich neerleggen'.

  NHD

  5 reacties :

  Sam Kooy zei

  Ze hadden tóch al beslist ! Deze wethouder, gaat gewoon verder met het opjutten van de mensen in navolging van zijn voorganger SJ van Dijk, nu raadslid !! Geldverkwisting door het gemeentelijk bestuur speelt geen enkele rol. Mits er maar koppen rollen en mits sociale verworvenheden maar worden afgebroken.. Zoals al eerder door de Stichting JAS is aangehaald blijft er van enige democratie in de Noordkop geen stuiver over. En dat terwijl dit gemeentebestuur nog wel de mond vol heeft van burgerparticipatie ! Dit laatste woord wordt met voeten getreden. Dit alles In het bijzonder onder de "bezielende"(????) afbraakleiding van de burgemeester van Hollands Kroon. Nu nog het woord aan de ja-knkkers in de raad.

  Anoniem zei

  Het blijkt overigens dat het ledenaantal van Zwem- en Waterpolovereniging “Oude Veer” (472 leden) voor meer dan de helft bestaat uit 244 leszwemmers, dit zijn kinderen die voor diploma's A, B, of C etcetera op les zitten. Er zijn slechts 50 leden / wedstrijdzwemmers die eventueel in aanmerking komen voor een wedstrijdbad. Dit is opeens een heel anders verhaal dan wethouder Frits Westerkamp gisteravond vertelde in de sporthal. Die wekte de indruk dat er maar liefst 500 leden / wedstrijdzwemmers zijn, maar dit is dus slechts 10%. De behoefte voor een nieuw wedstrijdbad, kosten minimaal 5.5 miljoen Euro, is blijkbaar een stuk minder groot in Anna Paulowna dan wat in de media wordt geschreven en door de wethouder wordt gesuggereerd. Het nieuwe zwembad in Den Helder ligt overigens ruim binnen de door de gemeente ingestelde 20 Km zone vanaf Anna Paulowna / Breezand. Zwemvereniging Normervenne in Hippolytushoef kan op deze manier ook alle leszwemmers, trimzwemmers, aquazwemmers etcetera bij hun ledenaantal er bij optellen, dan kom je ook een stuk hoger uit met het ledenaantal, en is de behoefte voor behoud van het zwembad de Venne ook opeens een stuk groter. Het is maar hoe je de gemeenteraad en de media informeert. Wethouder Frits Westerkamp is dus helemaal niet goed geinformeerd, dat is ook niet vreemd, want deze man woont helemaal niet eens in de gemeente Hollands Kroon, maar in Langedijk en moet ieder jaar rond 3 juni zijn ontheffing verlengen om wethouder te mogen zijn in de gemeente Hollands Kroon. Verder schrijft Zwem- en Waterpolovereniging “Oude Veer” zelf, dat in de laatste 5 jaar een afname in hun ledenbestand te zien is. Hieronder staat de link naar het 10 jaren beleidsplan van Zwem- en Waterpolovereniging “Oude Veer”. Vergadering Gemeenteraad 28-05-2015: IS 28 Brief Stichting Zwembad Den Krieck en Zwemvereniging Oude Veer 15-05-08 Beleidsplan Oude Veer en Plan Stichting Den Krieck 2015-2025.pdf link:
  zoek op de website van de gemeente (www.hollandskroon.nl) even op "oude veer", dan kom je het pdf-document vanzelf tegen.

  Bron: https://nl-nl.facebook.com/ZwembadDeVenneMoetBlijven

  Sam Kooy zei

  "Ontmoet en groet het College". Een van de slogans van het gemeentebestuur ! Ik zou na een dergelijke happening ten enenmale nog weigeren om met deze lieden in zee te gaan. De wethouder kwam alleen maar om mede te delen terzake van de besluitvorming. Dát was de strekking van zijn aanwezigheid. Je moet maar durven. Elk argument werd daarmee de bodem ingeslagen. Je moet maar durven. Die Westerkamp, of hoe hij ook heten mag, is van hetzelfde laken en pak als StevenJan van Dijk. Recht door zee en in zijn bedoelingen mensen - dáár praten we toch over - te overvallen met zijn bedoelingen, te overrulen en te shockeren. Wieringers - en niet Hollandskroners - pik het niet en neem het voortouw. Van de raadsleden hoef je gezien de enorme hoeveelheid aan lectuur voor de eerstkomende raadsvergadering niets te verwachten. Ofschoon ruim voldoende tijd beschikbaar ben zelfs ik niet in staat om iets zinnigs te begrijpen van de op tafel gelegde begrotingsstukken. Rest voor die groep uitsluitend "geen bezwaar" te hebben tegen de tig onleesbare/onbegrijpelijke voorstellen !

  Anoniem zei

  Vraag: Welke (bewoners van de) voomalige gemeentes zijn van de fusie, naar de gemeente Hollands Kroon, er eigenlijk beter van geworden?
  Antwoord: (bewoners van) de voormalige gemeente Anna Paulowna

  Anoniem zei

  Een wedstrijdbad kost minimaal €5,5, een gewoon zwembad zal dan aanmerkelijk goedkoper zijn.
  Het echec van het nieuwe, nu oude gemeentehuis in Anna Paulowna(de Ontmoeting) heeft de inwoners ruim 18 miljoen euro gekost, buiten de eerdere verbouwing aan het voormalige gemeentehuis. Omdat de burgemeester van mening is dat de thuis "werkende" ambtenaren meer comfort behoeven in het te verbouwen oude gemeentehuis mag dat ook weer ruim 7 miljoen euro kosten. De gigantische fouten van de politiek kosten een vermogen, maar om kinderen in Hollands Kroon fatsoenlijk de gelegenheid te geven om de hoogst noodzakelijke zwemkunst machtig te worden is alles te duur. Wel 50.000 euro aan Den Helder geven vanwege Sail, maar geen geld voor onze jeugd. De politiek in HK is losgezongen van de werkelijkheid en hebben hun eigen dubbele agenda.

  Een reactie posten