Voldoende capaciteit in zwembaden na sluiting De Venne

Datum:
 • zaterdag 31 oktober 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Lydia Jasper .., Hollands Kroon - Nu de politiek lijkt te gaan besluiten dat De Venne in Hippolytushoef tot en met 2017 open blijft, zeggen zwembaden in de nabijheid genoeg capaciteit te hebben om zwemmers een plek te bieden. De komende week neemt de gemeenteraad van Hollands Kroon een definitief besluit over de sluiting.


  Het college wil het bad in de zomer van 2016 sluiten, maar deze week bleek dat vrijwel alle partijen De Venne nog een jaar langer open willen houden.

  Mocht het bad toch in juli 2016 al dicht moeten, dan wordt volgens gemeentewoordvoerster Noortje Slot— toewerkend naar seizoen 2016/ 2017 — een nieuw rooster voorbereid voor De Terp in Wieringerwerf. Prioriteit daarbij is het plaatsen van het leszwemmen.

  „Verwachting is dat alles in elkaar over gezet kan worden. Maar daar: voor moeten misschien wel andere keuzes gemaakt worden in bijvoorbeeld groepsgroottes, tijdstippen ook in het weekend leszwemmen en nieuwe arrangementen."

  Hans Bruinewoud van Aquacentrurn Den Helder zegt dat er voor de particuliere lessen in zwembad Heersdiep geen wachtlijst is. „Mensen zouden hier deze week al terecht kunnen als de politiek in Hollands Kroon besluit De Venne toch in 2016 te sluiten", aldus Bruinewoud. „Voor de verenigingen Zeemacht en Noordkop geldt dat ook; zelfs al moeten zij wellicht het huidige programma iets aanpassen. Dus bijvoorbeeld lessen op zondag. Momenteel gebruiken we de beschikbare ruimte niet efficiënt."

  Vicevoorzitter Wim Kweekel zegt dat zwembad Den Krieck in Breezand ook plek heeft voor extra zwemmers. ,,Wij zijn vrij flexibel." Hij stelt dat het zwembad alleen kan blijven draaien wanneer de gemeente subsidie blijft verstrekken. Den Krieck krijgt nu jaarlijks bijna 170.000 euro. „Wij zijn geen gemeentebad, maar draaien als club het zwembad. We zijn er altijd zuinig mee omgegaan. Maar we hebben jaarlijks subsidie nodig; voor onderhoud, personeel, energiekosten. Als dat wegvalt, moeten we binnen drie jaar sluiten omdat we het financieel niet kunnen bolwerken."

  Met een nieuw bad zou de vereniging verder kunnen. Waar de gemeente dan jaarlijks zo'n 62.000 euro aan mee betaalt. „Het gaat dan overigens niet om alleen een wedstrijdbad. Dat zijn slechts de afmetingen. We hebben het over een doelgroepenbad."

  Slot voegt toe: „Oude Veer heeft inderdaad zo'n vijftig tot zeventig KNZB-geregistreerde wedstrijdzwemmers, maar dat is slechts een afdeling. De vereniging heeft 480 zwemmende leden. Met zo'n tachtig gecertificeerde vrijwilligers wordt meer dan de helft van het aantal opengestelde uren in Den Krieck verzorgd door Oude Veer."

  NHD

  6 reacties :

  Sam Kooy zei

  Wie is die Lydia Jasper ? Waarschijnlijk verslaglegster van het NHD. Wat is haar bedoeling ? Persoonlijke ondersteuning voor het ondemocratisch gedrag van de gemeente Hollands Kroon o.i.d. ? V.z.v. ik het begrijp tracht zij nog wat olie op het vuur te gooien en achter de beslissingen te gaan staan van het gedrag van deze gemeente. Vraag rijst waarmee zij zich inlaat. Lijkt me zaak voor andere organisatie.

  Anoniem zei

  Nu de politiek lijkt te gaan besluiten dat De Venne in Hippolytushoef tot en met 2017 open blijft, zeggen zwembaden in de nabijheid genoeg capaciteit te hebben om zwemmers een plek te bieden.

  Bedoelt Lydia Jasper te zeggen dat als de Venne openblijft er bij de andere zwembaden genoeg capaciteit is, of bedoelt de "verslaggeefster" dat er NA sluiting van de Venne genoeg capaciteit elders is?

  Misschien kan Lydia Jasper eens een cursus Nederlands gaan volgen want in haar stukjes wemelt het over het algemeen van slecht Nederlands.
  Het geeft wel het bedroevende niveau aan van de huidige journalistiek; veel propaganda, weinig of geen onderzoeksjournalistiek.

  P.v.d.Munnik zei

  Lydia Jasper behoort onafhankelijk te zijn, dat mag van een journalist ook verwacht worden, maar helaas is dat niet het geval. Regelmatig bij de burgemeester op de koffie tast de onafhankelijkheid aan van Lydia Jasper. Kennelijk hebben haar meerderen er geen probleem mee en kan ze al jaren haar gang gaan.
  In het verleden heb ik Lydia Jasper al eens per email benaderd en haar gevraagd of het mogelijk was het nieuws iets neutraler te brengen, maar tevergeefs.
  Ze is een uitstekend voorbeeld van het bedroevende niveau van de hedendaagse "journalisten".

  Anoniem zei

  Ik lees een artikel over de capaciteit van andere zwembaden om draagvlak te verkrijgen voor sluiting van De Venne. Ik heb in de Schager Courant nog niets gelezen over het absurde plan om paardensport vereniging Oude Veer een bruidsschat mee te geven van 75.000 euro. Terwijl alle andere paardensportverenigingen altijd op eigen inzet en financiering hebben gedraaid, zonder een cent subsidie. Idem zijn de faciliteiten van deze vereniging door de burgers gefinancierd omdat er geen huur werd betaald voor de gebouwen op van Eweijcksluis aan de gemeente. De gemeente heeft een grote mond dat "zwemmers" wel 20 kilometer kunnen reizen (gaat in Hollands Kroon niet met een uiterst belabberd openbaar vervoer net, als je geen auto hebt), maar wel 75.000 euro pompen in privatisering van een vereniging die altijd al volledig door gemeenschapsgeld grotendeels is gefinancierd. Terwijl er slechts 7 kilometer verder een vereniging zit die wel volledig op eigen middelen moet draaien. Raadsleden wees wijs en ga geen gemeenschapsgeld pompen in een vereniging, die ook 7 kilometer verder terecht kan. Indien deze gelden wel geïnvesteerd worden maakt u zich schuldig aan het creëren van oneerlijke concurrentie (bij Nederlandse wet verboden), en ongeoorloofde staatssteun Europees bekeken. Bedenk maar een plan dat verenigingen gebruik gaan maken van één locatie in eigen beheer, en investeer daar in. Dan realiseert men voor meerdere partijen een win/win situatie.

  Anoniem zei

  Voormalig burgemeester Jan den Oude was een paardenliefhebber en daarom kon op dat gebied alles in de gemeente(toen Anna Paulowna).
  Paarden in woonwijken, hopen paardenmest open en bloot, paarden van particulieren op gemeentegrond(gratis), enz. en daarom zijn ook de ook de problemen met de paardensportverenigingen ontstaan.

  Anoniem zei

  Zwemvereniging Oude Veer heeft slechts 50 wedstrijdzwemmer staat in hun jaarverslag, geen 70. En bij die genoemde 480 leden worden ook 250 kinderen op zwemles mee geteld. In Hipplytushoef zijn dit er in totaal 435, en daar zijn 40 wedstrijdzwemmers. Een doelgroepenbad kost 2.9 miljoen (zie Wieringerwerf) en een wedstrijdbad in Anna Paulowna moet 5.5 miljoen kosten. Dat is 2.6 miljoen extra voor 50 wedstrijdzwemmers, per saldo dus 52000 Euro per wedstrijdzwemmer extra kosten, zijn ze daar soms gek geworden?

  Een reactie posten