Vernietigend rapport over windmolens Houten

Datum:
 • woensdag 28 oktober 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOUTEN - De gemeente en energiebedrijf Eneco hebben bij de ontwikkeling van het windmolenpark bij Houten veel fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Zo zijn klachten van omwonenden niet altijd zorgvuldig afgehandeld. Verder zijn bij de locatiekeuze en inrichting van het park keuzes niet goed onderbouwd.

  De onderzoekers deden uitvoerig onderzoek naar de komst van de windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de gevolgen ervan voor omwonenden. Die hebben de afgelopen jaren regelmatig over het park geklaagd.

  SLAGSCHADUW
  Uit de studie blijkt nu dat een aanzienlijk deel van de omwonenden overlast ervaart van het uitzicht op het windpark (52 procent), het geluid (33 procent) en de slagschaduw (34 procent). Deze overlast is "over de tijd slechts in kleine mate verminderd, ondanks maatregelen die genomen zijn om de overlast te verminderen".

  Ondanks dat er strenge regels zijn voor windmolenparken, heeft de controle op naleving ervan te wensen overgelaten. Hierdoor hebben de omwonenden volgens de universiteit "niet de maximale bescherming gekregen die hen door de gemeente beloofd was". Wel stellen de wetenschappers dat het windpark qua geluid ruimschoots binnen de landelijk norm blijft.

  HUIZENKOPERS
  In het rapport staat ook dat de gemeente niet goed onderzocht heeft of de mogelijke huizenkopers in De Hoon III en IV op de juiste manier geïnformeerd zijn over het naburige windpark. Verder worden de windturbines na bijna 2 jaar bedrijf "nog steeds niet goed aangestuurd om te voldoen aan de regels van de gemeente".

  De onderzoekers stellen dat sommige zaken juist ook goed zijn aangepakt. Zo is de gemeente met de regels voor geluid en slagschaduw "zeer ver gegaan om de omwonenden te beschermen". Eneco heeft zich daarbij "betrouwbaar opgesteld wat betreft de extra strenge eisen met betrekking tot geluid".

  LERING
  Volgens de onderzoekers kan er veel lering uit de ontwikkeling van het Houtense windmolenpark worden getrokken. Zo zou draagvlak creëren meer zijn dan alleen informeren en daarom moeten omwonenden actief worden betrokken bij de planvorming. Ook moet er "in een vroeg stadium met omwonenden overlegd worden over compenserende maatregelen".

  De afgelopen jaren was er veel weerstand in Houten tegen de komst van de windmolens. De actiegroep Gigawiek procedeert nog steeds tegen het windpark.
  Bekijk ook:
  Het rapport van de Universiteit Utrecht

  RTV Utrecht

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Of het nu overlast van windmolens of asielzoekers voor de burgers is zijn maakt gemeentebesturen niet uit, ze gaan gewoon door met het uitvoeren van hun dubbele agenda's.
  Achteraf een rapportje over hoe het beter had gemoeten en vervolgens gaan ze weer over tot de orde van de dag, de burgers achterlatend met hun (financiële) ellende.

  Een reactie posten