Miljoenenclaim door windmolens Barendrecht

Datum:
 • donderdag 1 oktober 2015
 • in
 •  Barendrecht - Met het ‘toetsingskader windenergie’ stellen de partijen in de gemeenteraad strenge voorwaarden aan de komst van windmolens. Dinsdagavond was in de raadscommissie Ruimte echter te horen dat de provincie zich weinig zal aantrekken van de Barendrechtse eisen. De claims voor planschade kunnen echter in de miljoenen lopen, zo verwacht PvdA-raadslid Ed Mol.


  Geplaatst op 30 september 2015

  Door: Arco van der Lee


  Het toetsingskader bevat eisen waaraan de plaatsing van een windmolen moet voldoen. De eisen zijn opgesteld naar aanleiding van inspraakreacties van burgers, inbreng van de gemeenteraad en deskundigheid van adviesbureau AT Osborne.
  Vanuit de provincie en de voormalige stadsregio worden de oever van de Oude Maas, de noordkant van het Vaanplein en bedrijventerrein Oost gezien als aantrekkelijke locaties voor windmolens. Aan de overkant van de Oude Maas is een plan voor de plaatsing van windmolens in de gemeente Binnenmaas al bijna rond.
  Met het toetsingskader wil Barendrecht onder meer plaatsing van windmolens in het natuur- en recreatiegebied langs de Oude Maas tegenhouden. Ook worden eisen gesteld aan het geluid en de slagschaduw. Bij waardevermindering van woningen moet de planschade worden verhaald bij de ontwikkelaar van de windmolens.
  Dinsdagavond bleek weer eens dat er in de Barendrechtse raad vrijwel geen voorstanders zijn van de plaatsing van windmolens. Alleen GroenLinks houdt die optie open, maar dan zeker niet langs de Oude Maas.

  Scheepvaart
  Verschillende insprekers lieten de raadscommissie weten dat ze tegen de komst van windmolens zijn. Zo wees voormalig binnenschipper De Wijs op het gevaar dat er ontstaat als de radar voor de scheepvaart op de Oude Maas wordt gestoord. “De schepen varen daar zo dicht langs elkaar dat ze elkaar een hand kunnen geven.”
  Ed Mol (PvdA) wees erop dat men daar bij de provincie de schouders over ophaalt. Dat moet de gemeente maar uitzoeken met Rijkswaterstaat.

  Provincie
  Verschillende partijen maken zich zorgen over de rol van de provincie. “Die wil de regie hebben. Wat als ons toetsingskader ‘nee’ zegt en de provincie ‘ja’? Welke waarde heeft onze inspraak?”, vroeg Arjan Sullock Enzlin (CDA). “In veel gemeenten zijn windmolens geplaatst omdat ze zijn opgedrongen. Ja, dat is ook Nederland”, voegde VVD’er Henri Lefering eraan toe.
  Marius van den Berge (EVB) sprak van ‘windfabieken’. Hij wees erop dat de Pendrechtse Molen in de schaduw hiervan komt te staan als de bouw ervan bij het Vaanplein doorgaat. Van den Berge heeft de indruk dat de provinciebestuurders hier nooit zijn geweest. Hij vroeg wethouder Monhemius om ze uit te nodigen voor een bustour door Barendrecht, langs de Pendrechtse Molen en de Oude Maas.

  Planschade
  Ed Mol (PvdA) was pessimistisch gestemd na een bezoek aan provinciale politici van zijn partij. Die bleken begrip te hebben voor de Barendrechtse argumenten, maar hebben hun besluit al genomen.
  Toch heeft Mol nog hoop. Hij wil dat duidelijk in het toetsingskader wordt vastgelegd dat niet de gemeente opdraait voor de planschadeclaims, maar de ontwikkelaar van de windmolens. Vanuit het gebied bij de Gaatkensplas rekent Mol op planschadeclaims van bij elkaar 12,5 miljoen euro. Dat maakt plaatsing van windmolens in de Zuidpolder of langs de Oude Maas een stuk minder aantrekkelijk.

  Bedrijf
  Opvallend intermezzo was de inspraakreactie van projectontwikkelaar Ton Hirdes van het bedrijf Prodeon. Hij wil graag vier windturbines plaatsen aan de noordkant van het Vaanplein. Samen met een Barendrechtse ondernemer ziet Prodeon ook wel iets in een windmolen op bedrijventerrein Oost.
  Volgens Hirdes bemoeilijkt het toetsingskader de plaatsing van windmolens in Barendrecht. Het is volgens hem niet duidelijk hoe de gemeente met het toetsingskader een bouwaanvraag voor windmolens wil beoordelen. “Het gaat uiteindelijk om de politieke wil”, concludeerde hij. Toen de insprekers later weer de gelegenheid kregen om iets te zeggen, bleek Hirdes de vergadering al verlaten te hebben.
  Het toetsingskader wordt op dinsdag 13 oktober vastgesteld door de gemeenteraad.
  Zuiden Barendrecht  Zie ook

  ·         Barendrecht

  0 reacties :

  Een reactie posten