Halvering van woningbouw in de Noordkop

Datum:
 • woensdag 28 oktober 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • SCHAGEN - De gemeenten in Noord-Holland Noord nemen genoegen met de helft minder nieuwe woningen dan zij een aantal jaren geleden van plan waren.

  Door Michiel Snik en Richard Zut - 28-10-2015, 

  T
  ussen 2016 en 2020 bouwen Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel gezamenlijk maximaal 2750 huizen, zo hebben de gemeenten besloten in een convenant dat gisteren met gedeputeerde Joke Geldhof is ondertekend in het provinciehuis in Haarlem.
  Eerder was afgesproken dat er zesduizend huizen gebouwd zouden worden, maar dat wordt niet gehaald mede als gevolg van de bevolkingsdaling. ,,Dat getal was een wat optimistische raming van vóór de crisis en de cijfers rond de krimp in de Noordkop’’, zeggen de wethouders Jelle Beemsterboer (Schagen) en Jacqueline van Dongen (Den Helder).
  Van de 3200 woningen die tussen 2010 en 2020 gebouwd mogen worden, zijn er in de afgelopen jaren al zo’n vijfhonderd gerealiseerd. De gemeenten hebben hun trajecten voor beschikbare bouwplannen nu verder uitgewerkt.
  Daaruit blijkt dat Den Helder de komende vijf jaar ruimte heeft voor 850 nieuwe huur- en koopwoningen, kunnen er achthonderd huizen bijkomen in Hollands Kroon, honderdvijftig op Texel en 950 in Schagen.

  Schuiven

  En heel belangrijk, volgens Geldhof, is dat de gemeenten onderling mogen schuiven met de totaalaantallen. Dat totaalcijfer is overigens niet keihard. ,,Er zit nog ruimte en lucht in, mócht er aanleiding toe ontstaan. De Noordkop-gemeenten zijn met dit convenant een stuk verder in de samenwerking dan elders in de provincie’’, constateert Geldhof.
  De afgelopen jaren zijn er nauwelijks nieuwe goedkopere woningen gebouwd in dit deel van de provincie en door de stroom vluchtelingen die gehuisvest moeten worden neemt de krapte rond de toewijzing verder toe. De wachttijden stijgen daardoor behoorlijk.
  De afspraken die nu via het convenant zijn gemaakt lijken haaks te staan op de ontwikkelingen van de afgelopen maanden waardoor met name de druk op de sociale woningmarkt sterkt toeneemt. Van de kant van de woningcorporaties klinkt daarom ook kritiek door op de afspraken die nu gemaakt worden.

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten