Begrotingsvergadering 2016 Hollands Kroon

Datum:
 • donderdag 15 oktober 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Begrotingsvergadering 2016 op donderdag 29 oktober 2015.  Plaats: Raadszaal De Ontmoeting

  Tijd: 20.00 uur

  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn  Agenda


  1

  Opening

  2

  Mededelingen voorzitter

  3

  Vaststellen agenda

  4

  Programmabegroting 2016, wensen en bezuinigingen 2016

  5

  Vaststellen agenda

  6

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  7

  Vaststellen programmabegroting 2016

  8

  Vaststellen wensen en bezuinigingen 2016

  9

  Sluiting

  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Op deze vergadering worden koppen met spijkers geslagen onder het ondemocratische regime van ene burgemeester Nawijn. Uiteindelijk vallen de echte koppen op de beslissende raadsvergadering van 5 november a.s. Dit alles ten koste van het welzijn van zijn onderdanen ! Immers zo worden zij beschouwd en behandeld. Dit met veel gegoogel met gemeenschapsgelden, d.m.v. verschuivingen, bezuinigingen, hier een plus en daar een min gepaard gaande met het ongelimiteerde verkwanselen van MILJOENEN euro's !!! Zie ook mijn brief in Wieringernieuws aan Westerkamp, die verfoeide wethouder, inzake het z.g. Accomodatiebeleid ! En als verrassing beschuldgde hij zijn onderdanen van Calimerogedrag. Wat ios dit in de kop van Noordholland. Waarom moeten mensen zo strijden voor hun recht. Zie het Trafostation bij 't Veld, zie - zij het in ander gemeente - de molen in de achtertuin van Schagerbrug ! Er komt geen eind aan. Als burger ben je tegenwoordig de klos tegen een dergelijk ambtenarenapparaat.

  Anoniem zei

  Als eerste worden we genaaid door de gemeentelijke politiek en haar ambtenaren apparaat, vervolgens doet de provincie er nog een schepje bovenop en vervolgens naait de regering in Den Haag ons een verschrikkelijk oor aan. Helaas stopt het daar niet mee want als je denkt alles gehad te hebben komt de ondemocratische EU nog even langs om ons nog dieper in de grond te trappen, maar het meest erge is nog dat de media een groot deel van de Nederlandse bevolking wegzet als racisten, tokkies, Nazi's, fascisten en laag opgeleiden als ze het niet eens zijn met bovengenoemde overheden.

  Sam Kooy zei

  V.w.b. wooprd 5 van Anoniem: hij heeft gelijk inzake het hierna volgende. Het stuk "Voorstel Raad" dd 219 okt. 2015 geeft het volgende aan. "Ad N) Volwassenen educatie: Vanuit het Rijk zijn de middelen en de taken overgeheveld naar centrumgemeente Alkmaar Voorheen kregen wij (NB.: Hollands Kroon) € 69.000,= en maakten wij € 10.000,= aan kosten. Het voordeel op dit product valt nu weg, waardoor er een tekort ontstaat". Aldus het Voorstel Raad. In de begroting is nu voor de jaren 2016 tot en met 2019 het netto bedrag van € 59.000,= opgenomen als verliespost. 4 jaren maal € 59.000,= maakt totaal € 236.000,= tekort op de balans voor wat betreft dit onderwerp. Ik noem dit niet anders dan 100% manipulatie en gesjoemel met gemeenschapsgelden. Er wordt hier ronduit gelogen over een groot tekort. Dit komt uiteraard ten laste van de totaalbegrotingen. Dus óók die van 2016. Met dit bedrag zouden andere belangrijke zaken kunnen worden opgepakt, zoals het voortbestaan van bijv. zwembaden. Maar nee, zo werkt dat niet in Hollands Kroon ! Dit is één grote schande en zou op tafel moeten worden gelegd van de baas van de burgemeester. Echter, dit heeft geen zin aangezien hij Remkes heet en de verantwoordelijkheden volledig op de schouders legt van de betrokken gemeenteraden incl. Burgemeester en de Wethouders. Je vraagt je af wat er nog méér achter de cijfers van de begroting zit. Eén conclusie: zij zijn totaal onbetrouwbaar, manipulatoren. Schandelijk !!!!!

  Een reactie posten