Vergadering Gemeenteraad Hollands Kroon 24-09-2015

Datum:
 • vrijdag 11 september 2015
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - Vergadering Gemeenteraad op donderdag 
  24 september in de Ontmoeting te Anna Paulowna.  Plaats: Raadszaal MFA de Ontmoeting, Anna Paulowna
  Tijd: 20:00 uur
  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn


  AGENDA

   1.   Opening

   2.   Mededelingen voorzitter

   3.   Vaststellen agenda

   4.   Insprekers

   5.   Voor- en vroegschoolse educatie

   6.   Herhuisvesting scholen, zorgcluster en gemeentelijke organisatie

   7.   Bestuursrapportage 2015

   8.   Rapport Toetsingskamer recreatie en toerisme

   9.   Vaststellen agenda

  10.   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  11.   Vaststellen lijst ingekomen stukken

  12.   Vaststellen concept-besluitenlijst raadsvergadering 18 juni 2015

  13.   Vaststellen concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2015

  14.   Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte

    14a. Co√∂rdinatie bestemmingsplan Rijdersstraat 59 't Veld
    14b. Bestemmingsplan Havenstraat 51-55 te Zijdewind
    14c. Bestemmingsplan Buitengebied Voormalige gemeente Niedorp, wijziging Provinciale weg
    14d. Bestemmingsplan Molenvaart 493 te Breezand
    14e. Bestemmingsplan Wilhelminalaan 1 't Veld
    14f. Bestemmingsplan Kneesweg - Kerkweg - Veerweg te Anna Paulowna
    14g. Jaarrekening en liquidatiebalans 2014 van de ISD
    14h. Overdracht Vissershaven en Vissersgronden Visafslag Den Oever
    14i.  Vervanging steiger Middenmeer
    14j.  Beheersverordening Waddenzee
    14k. Forensenbelasting
    14l.  Benoeming leden Noordkopraad en lid commissie Slim Samenwerken
    14m.Voordracht lid Raad van Toezicht Stichting Surplus
    14n. Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

   15.   Sluiting  0 reacties :

  Een reactie posten