Raad van State zet streep door Brabants Eneco-windpark

Datum:
 • vrijdag 18 september 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • AMSTERDAM (Energeia) - De Raad van State heeft woensdag de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan vernietigd van windpark Kabeljauwbeek, op de tekentafel een vijf molens tellend park van Eneco in Woensdrecht. Zowel bestemmingsplan als vergunning waren gebaseerd op een door de provincie goedgekeurde afwijking van de provinciale ruimtelijke verordening, maar de provincie had die afwijking van de eigen regels niet mogen toestaan, oordeelt de Raad van State.

  • David Duijnmayer

  Het windpark Kabeljauwbeek was gepland voor een locatie op de Nederlands-Belgische en de Brabant-Zeeuwse grens, in het meest zuidwestelijke hoekje van Noord-Brabant dus. Die plek staat in de provinciale ruimtelijke verordening van Noord-Brabant niet aangewezen als zoekgebied voor windturbines. Bovendien staat in diezelfde verordening expliciet vermeld dat gemeenten alleen windmolens mogen toestaan binnen de aangewezen zoekgebieden. Desondanks wilde het college van Gedeputeerde Staten best meewerken aan de komst van het windpark, omdat de windmolens wel zouden voldoen aan algemene uitgangspunten over windenergie zoals die in de provinciale structuurvisie zijn opgenomen.
  Omdat ook de gemeente Woensdrecht wel wilde meewerken aan de ontwikkeling van het windpark, vroeg die gemeente aan de provincie Noord-Brabant om in dit geval te mogen afwijken van de verordening. De provincie deed dat door middel van een zogeheten 'proactieve aanwijzing', een middel dat een provincie kan inzetten om een gemeente op te dragen iets te doen. In dit geval kreeg de gemeente de proactieve aanwijzing om het bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw van windpark Kabeljauwbeek mogelijk maakte -waarmee de provincie dus de gemeente opdroeg om van de provinciale regels af te wijken. Vervolgens verleende de gemeente op basis van dat bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor de bouw van het windpark.
  Twee lokale natuur- en milieuverenigingen, Namiro Hoogerheide en Benegora uit Bergen op Zoom, gingen tegen deze provinciale en gemeentelijke besluiten in beroep. Zij stelden dat de proactieve aanwijzing van de provincie in strijd is met de Wet ruimtelijke ordening (Wro), omdat met de aanwijzing wordt afgeweken van de eigen provinciale regels. Een proactieve aanwijzing kan volgens hen alleen gebruikt worden om onwillige gemeenten op te dragen iets te doen dat in overeenstemming is met provinciaal beleid, niet om gemeenten toestemming te geven om af te wijken van provinciaal beleid.
  De Raad van State ziet dat ook zo. Dat de bouw van een windpark bijdraagt aan algemeneprovinciale doelstellingen, zoals in dit geval meer duurzame energie en het halen van winddoelstellingen, kan volgens de Raad van State geen reden zijn om af te wijken van specifieke bepalingen die zijn vastgelegd in provinciaal beleid. Door in een aanwijzing af te wijken van provinciale regels zet het provinciebestuur namelijk de Provinciale Staten buiten spel: de verordening met daarin de zoekgebieden voor windenergie zijn vastgesteld door Provinciale Staten, maar een aanwijzing kunnen Gedeputeerde Staten zelf afgeven.
  De Raad van State vernietigt daarom de proactieve aanwijzing. Omdat het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zonder die aanwijzing geen wettelijke grond meer hebben, zijn deze besluiten ook vernietigd.


  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Een overheid die zijn eigen regels overtreedt; en dan zijn er nog mensen die de politiek serieus nemen. Het is om je dood te lachen als het niet zo ernstig was. Gauw even een ander wetje in elkaar prutsen jongens en meisjes, dan kan het plan wellicht toch doorgaan.
  En burgers? NOOIT van gehoord! het zijn toch gewoon de slaven van de politiek?!

  Een reactie posten